Icon Collap
...
Trang chủ / Xin dạy chúng con cầu nguyện !

Xin dạy chúng con cầu nguyện !

Sau một thời gian nỗ lực đi theo Thầy Giê-su, người môn đệ này đã can đảm đến xin Thầy dạy cho mình biết cầu nguyện: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy các môn đệ của ông”. Đức Giê-su đã không ngần ngại mà dạy luôn cho các môn đệ cầu nguyện với Kinh Lạy Cha. Vậy thì sứ điệp mà Đức Giê-su đang muốn gởi đến chúng ta trong sự kiện này thực chất là gì vậy? Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống soi sáng hướng dẫn cho chúng con, để chúng con hiểu được và khẩn trương đem ra thực hành vào trong đời sống, để có thể mang lại lợi ích, không chỉ cho riêng chúng con mà còn cho những người sống chung quanh.

Xin dạy chúng con cầu nguyện !

Xin dạy chúng con cầu nguyện !

Việc người môn đệ đến xin Thầy dạy cho mình về một điều gì đó, là chuyện bình thường. Nhưng với người môn đệ này, sau một thời gian đi theo Thầy Giê-su, không xin Thầy dạy cho mình việc chữa bệnh, rao giảng Tin Mừng, hay là làm các phép lạ, mà chỉ xin Thầy dạy cho biết cầu nguyện, thì cũng đáng để cho chúng con suy gẫm. Có thể người môn đệ này đã gặp khó khăn trong việc cầu nguyện chăng? Hay người môn đệ này đã chứng kiến đời sống cầu nguyện lạ lùng của Thầy Giê-su? Hay còn có một lý do nào khác?Tuy nhiên, có một sự thật mà chúng ta biết được là thái độ khiêm nhường và chân thành của anh. Việc người môn đệ này công khai đến để xin Đức Giê-su dạy cho biết phải cầu nguyện như thế nào, trước mặt bao người, cho thấy lòng khiêm nhường, chân thành của anh. Dù rằng, anh có thể âm thầm, riêng tư, kín đáo đến xin Thầy Giê-su dạy cho mình, nhưng anh không làm vậy, mà lại xin Thầy dạy cách công khai, trước mặt nhiều người khác. Hơn nữa, với lời cầu xin này, anh đã không ngần ngại thú nhận mình chưa biết cầu nguyện, dù đã là môn đệ của Thầy Giê-su. Trong chúng ta, dám chắc là có những người chưa biết cách cầu nguyện nhưng có mấy ai dám ngỏ lời xin Chúa Giê-su hay một người khác dạy mình biết cầu nguyện chưa? Có lẽ người môn đệ này đã biết cầu nguyện, nhưng theo cách của riêng mình, và không chắc lối cầu nguyện như vậy có đúng và phù hợp với thánh ý Thiên Chúa chưa hay là ý của con người? Có lẽ có nhiều người trong chúng ta vẫn biết cầu nguyện, nhưng có bao giờ biết đặt lại vấn đề mình cầu nguyện như vậy có đúng và phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa chưa? Nếu đối diện với những lời cầu nguyện mà Đức Giê-su dạy các môn đệ, qua kinh Lạy Cha, chúng ta sẽ nhận ra được sự thật về những lời nguyện cầu của mỗi người trong chúng ta. Đó chính là giá trị và hiệu quả của lời cầu xin.

Xin dạy chúng con cầu nguyện !

Giá trị-hiêụ quả của lời cầu xin !

Giá trị và hiệu quả lời cầu xin của người môn đệ này chính là lời cầu nguyện tuyệt vời mà Đức Giê-su đã truyền dạy cho chúng con qua kinh Lạy Cha. Trước hết, chúng ta biết được cầu nguyện thực chất là một cuộc đàm đạo, nói chuyện thân nghĩa và thân tình với chính Thiên Chúa là Cha của mình, một người Cha đích thực của hết thảy mọi người trong chúng ta.Về điều này, chúng ta đã xác tín và thực hành cầu nguyện với Cha của chúng ta hay chưa? Đây là điều khá quan trọng để chúng ta cùng suy xét lại những lời cầu nguyện của mình. Vì chắc chắn nếu cầu nguyện là một cuộc nói chuyện giữa người Cha và người con thì khác xa, khác hẳn với cầu nguyện là một cuộc nói chuyện giữa con người và một vị Đấng thống trị uy linh nào đó. Thứ hai, Đức Giê-su dạy chúng ta hướng về Cha và cầu xin Cha dủ thương mà làm cho Danh Cha, Nước Cha và Thánh ý Cha được thể hiện và thực hiện ở dưới đất cũng như ở trên trời. Như vậy, Đức Giê-su đã dạy chúng ta quy hướng về Cha trước rồi mới hướng về nhu cầu của con người. Trong thực tế thì có nhiều người vẫn đọc kinh lạy Cha hàng ngày, nhưng khi tâm sự với Cha thì chẳng mấy khi chú ý đến những gì mà Cha muốn, Cha cần mà chỉ bận tâm đến những gì mà mình đang cần, đang muốn. Chúng ta cũng nên duyệt xét lại sự bận tâm của Cha mà biết cầu nguyện cho những gì Cha muốn. Rồi tới việc Đức Giê-su dạy cho chúng ta biết cầu nguyện chung cho nhau, chứ đừng tập trung về nhu cầu, lợi ích của riêng mình khi dạy rằng “Xin cho chúng con” chứ không phải “Xin cho con”. Còn xin cho lương thực đủ dùng hôm nay là điều chúng ta cũng cần xét lại. Lương thực là những gì cần thiết để nuôi sống con người cả xác và hồn, chứ không phải chỉ có riêng phần xác mà thôi. Hơn nữa, Đức Giê-su dạy chúng ta xin đủ dùng chứ không phải dư thừa. Còn việc xin Cha nợ cho chúng ta và cứu chúng ta cho khỏi những sự dữ thì chúng ta cũng phải lưu ý khi cầu nguyện. Chỉ cần một thoáng điểm qua những ý chính trong kinh Lạy Cha, chúng ta cũng thấy được những giá trị cao cả của lời kinh này và thức tỉnh chúng ta phải biết cầu nguyện như thế nào cho xứng hợp với lời kinh này.

Xin dạy chúng con cầu nguyện !

Cầu nguyện với Chúa Cha !

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, nhờ Chúa Giê-su dạy, chúng con mới biết và dám thưa chuyện với Cha trong tư cách của những người con và những gì mà chính Cha muốn chúng con phải thưa lên với Cha trong giờ cầu nguyện. Chúng con xin tạ ơn Chúa Giê-su rất nhiều. Chúng con chân thành xin Cha giúp chúng con luôn biết cầu nguyện với Cha như lời kinh Lạy Cha mà Chúa Giê-su đã dạy cho chúng con. Nhờ đó, lời cầu nguyện của chúng con sẽ được Cha đón nhận và chúng con sẽ ngày càng gần gũi với Cha hơn. Amen.
Bài đọc thêm: Một trái tim khép kín
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh,CSsR
Nguồn: svconggiao.net 
Bình luận
error: Content is protected !!