Icon Collap
...
Trang chủ /  Nền tảng đức tin của Hội thánh !

 Nền tảng đức tin của Hội thánh !

Hôm nay, chúng ta hân hoan cử hành thánh lễ, mừng hai vị thánh Tông đồ là Simon và Giu-đa, được lãnh triều thiên tử đạo, theo Thầy Chí Thánh Giê-su. Dù rằng cả hai Tông đồ này không có điểm gì nổi bật so với như các Tông đồ khác, rất khiêm nhường, nhưng cả hai ông cũng đêù được chia sẻ cùng chén đắng của Đức Giê-su, giống như các Tông đồ có tên tuổi như Phê-rô, Gia-cô-bê, Matthew… Vậy thì, ngang qua Tông đồ Simon và Giu-đa, Thiên Chúa đang nói với chúng ta điều gì đây? Chúng ta hãy khấn xin Chúa Thánh Thần ngự đến giúp mỗi người nghe và hiểu được điều mà Thiên Chúa muốn nói với từng người một.

Nền tảng lòng tin của Hội thánh !

Mỗi lần mừng kính các Tông đồ, những đoạn Lời Chúa giúp chúng ta hiểu rõ hơn vai trò và vị trí của các ngài trong chương trình cứu độ nhân loại này của Thiên Chúa. Trước hết, Thiên Chúa đã mời và chọn các Tông đồ để làm những viên đá, đặt nền móng lòng tin, để xây nên tòa nhà là Hội thánh. Quả thật, chính Đức Giê-su đã mời gọi và tuyển chọn các Tông đồ, cốt là để cho các ông cùng được sống, được ở với Thầy, để nhìn, để thấy, để nghe, để cảm được những gì mà Thâỳ Giê-su đã giảng dạy, đã thực hiện trước mắt các ông, từ những thời khắc khởi đầu của sứ vụ, cho tới khi Đức Giê-su chết và sống lại, hiện ra dạy bảo các ông, rồi chính Ngài được đưa lên trời, trong lúc các ông còn ngơ ngác đứng nhìn Đức Giê-su khuất dần, chỉ với mục đích làm cho các ông trở thành những chứng nhân và là những người được sai đi kể lại tất cả những gì mà các ông đã được chứng kiến. Chính nhờ vào những chứng nhân thế giá vậy, thì người ta mới có được lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Hơn nữa, Tin Mừng còn cho chúng ta thấy rằng chính Chúa Cha đã chọn lựa các Tông đồ, qua Đức Giê-su. Nhân chuyện phải thức suốt đêm, cầu nguyện với Chúa Cha, trước khi chọn các Tông đồ, Đức Giê-su muốn chúng ta biết rằng, Ngài đã thỉnh ý của Chúa Cha và làm theo đúng như ý của Chúa Cha. Như vậy, các Tông đồ được chính Thiên Chúa tuyển chọn, để rao giảng và làm chứng cho người ta biết và tin nhận Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai, là Chúa Cứu Thế, đã đánh bại tử thần và đang ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, để cứu độ chúng ta. Đáp lại tấm thịnh tình của Thiên Chúa, các Tông đồ đã can đảm lên đường rao giảng Tin Mừng và dùng cả mạng sống của mình để mà làm chứng cho người ta biết rằng những gì các ngài rao giảng là hoàn toàn chân thật. Hai Tông đồ mà chúng ta mừng kính hôm nay, cũng đã hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho Đức Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng ta.

Bài đọc thêm: Đức Maria- bảo vệ đức tin!

Đá tảng góc tường của Đức tin !

Đức tin của Hội thánh không chỉ dựa trên những viên đá quý chính là các Tông đồ, mà còn dựa trên viên đá góc tường của tất cả nền móng đó, là Đức Giê-su Ki-tô. Vì các Tông đồ được mời gọi, tuyển chọn, nhằm để rao giảng và làm chứng về Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã đánh bại tử thần bằng cuộc phục sinh vinh hiển, để trở thành Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa, và là Đấng Cứu Độ duy nhất của toàn thể nhân loại. Nói theo ngôn ngữ của thánh Phao lô, thì nếu Đức Giê-su mà không phục sinh vinh hiển, thì đức tin của chúng ta thật là hão huyền, đáng thương, và dĩ nhiên các Tông đồ đã tan tác bỏ chạy, làm gì có chuyện các ông dám từ bỏ tất cả để mà đi khắp nơi, chịu khổ cực, chịu bắt bớ, đánh đập, tù tội, làm nhục, chỉ để rao giảng Tin Mừng, sẵn sàng chịu chết để làm chứng cho Đức Giê-su Ki-tô. Quả đúng như vậy.Vì ngay sau khi Đức Giê-su bị giết chết thì các Tông đồ cũng tan tác, hoảng loạn, trốn chạy, vì sợ người ta truy tìm, bắt bớ, hành hạ. Cho dù đã được Đức Giê-su báo trước về cái chết và sự phục sinh của Ngài, nhưng mà các Tông đồ vẫn nghi ngờ, không dám chắc về những lời báo trước của Thầy mình. Tuy nhiên, khi đã được gặp mặt Đức Giê-su phục sinh, sau nhiều lần Ngài hiện ra ở nhiều nơi, với những thời điểm và đối tượng khác nhau, thì đức tin của các ông đã được củng cố và tăng trưởng. Đặc biệt, sau ngày lễ Ngũ tuần, với sự hiện xuống của Chúa Thánh Thần, các Tông đồ đã được biến đổi cách lạ lùng và trở nên những con người mới của Đấng Phục Sinh. Các ông đã can đảm, mạnh mẽ ra khỏi phòng ở của mình, đến các hội đường, rao giảng và làm chứng về một Đức Giê-su đã phục sinh, đang ở với các ông và sai các ông ra đi rao giảng và làm chứng về sự thật này. Dù bị người ta cấm cản, bắt bớ, đánh đập, hành hạ, nhưng các ông vẫn vui vẻ đón nhận và tiếp tục sứ vụ của mình, bất chấp mọi nguy hiểm đang đón chờ họ. Nhờ vậy, mà số người tin vào những lời các ông rao giảng ngày càng tăng nhanh, khiến cho giới lãnh đạo Do Thái giáo hoảng sợ, tìm mọi cách để đối phó mà không được bao nhiêu. Các Tông đồ còn làm được những điềm thiêng dấu lạ, vì có Chúa Phục Sinh ở với họ.

Cầu nguyện với hai Tông đồ !

Kính lạy hai thánh Tông đồ Simon và Giu-đa mà chúng con mừng lễ hôm nay ! Khi suy gẫm về vai trò, cũng như vị trí của các ngài trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chúng con chỉ biết tạ ơn Thiên Chúa cùng quý ngài. Chính Thiên Chúa đã mời gọi và tuyển chọn quý ngài làm Tông đồ, cốt để có những chứng nhân cụ thể mà xây nên tòa nhà đức tin cho toàn thể Hội thánh. Cũng chính nhờ qua quý ngài, chúng con lại được dẫn đến với Đức Giê-su là Đá Tảng Góc Tường của tòa nhà đức tin mà Hội thánh chúng con đã được thừa hưởng. Chúng con xin cám ơn quý ngài rất nhiều và xin hai thánh Tông đồ khẩn cầu cùng Thiên Chúa cho Hội thánh, cho chúng con ngày càng vững tin và sẵn sàng, nhiệt thành ra đi rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Giê-su phục sinh, theo gương của các ngài. Amen.

Bài đọc thêm: Từ lòng tin đến Đức tin !

Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!