Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Maria chữa lành bệnh tật!

Đức Maria chữa lành bệnh tật!

Hôm nay, thứ bảy đầu tháng, và lại là tháng mười một, dành cầu nguyện đặc biệt cho những người đã ra đi trước chúng ta, chúng ta về đây với Mẹ Hằng Cứu Giúp, để cùng Mẹ tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những ơn lành mà chúng ta đã nhận được và được cùng với Mẹ dâng lên Thiên Chúa bao nguyện ước, tâm tình của chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng cúi xin Mẹ dủ lòng thương chữa lành những căn bệnh hiểm nghèo của mỗi người chúng ta và của cả những người khác nữa. Để có được lòng vững tin vào ơn chữa lành của Đức Mẹ, chúng ta cùng suy gẫm về những gì mà Thánh kinh và Giáo hội nói với chúng ta, qua dòng thời gian.

Thiên Chúa chữa lành mọi thời !

Thánh kinh cho chúng ta thấy rõ, Chúa Thánh Thần thánh hiến và sai Đức Giê-su ra đi rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, xua trừ quỷ dữ, các thần ô uế, thực hiện bao dấu lạ điềm thiêng khác để làm cho người ta tin vào lời rao giảng của Ngài mà sám hối trở về với Thiên Chúa. Rồi trước khi về trời, chính Đức Giê-su cũng đã trao quyền đó cho các tông đồ và các ông cũng đã ra đi rao giảng Tin Mừng và chữa lành cho bao người khác. Nhờ đó, người ta mới dám tin vào lời rao giảng của các ông. Tiếp nối các tông đồ, những nhà thừa sai vẫn rao giảng và tiếp tục chữa trị cho những người bị bệnh, với việc cầu nguyện, đặt tay của các ông và nhiều người trong số đó đã được chữa lành cách lạ lùng và nhiệm mầu. Tắt một lời, Chúa Thánh Thần vẫn cứ tiếp tục công việc chữa lành cho những ai dám tin tưởng vào những người đã được Thiên Chúa sai đi rao giảng và chữa lành bệnh tật cho người ta mọi thời, mọi nơi. Vậy thì, hà cớ gì một người đẹp lòng Thiên Chúa và Thánh Thần rợp bóng như Mẹ Maria thì sao lại không thể chữa lành bệnh tật cho những ai chạy đến cậy nhờ Mẹ cứu giúp? Nhưng điều quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm là việc Chúa Thánh Thần tiếp tục chữa lành bệnh tật cho người ta, qua Đức Maria cũng như những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi là cốt để dẫn người ta đến việc tin nhận Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Độ của Thiên Chúa để họ được chữa lành tận căn là được hưởng hồng ân cứu độ vĩnh viễn trong Vương Quốc Nước Thiên Chúa. Còn Đức Maria chữa lành bệnh tật cho con người qua dòng thời gian thì sao?

Xin đọc thêm: Đức Maria – Mẹ của những kẻ tin

Đức Maria chữa lành bệnh tật !

Nói một cách chuẩn xác là Đức Maria đã được Chúa Thánh Thần chọn lựa để tiếp tục sứ vụ chữa lành bệnh tật cho con người mọi thời, mọi nơi, suốt cả dòng lịch sử nhân loại, nhất là khi con người đối mặt với bệnh tật, khổ đau mà chạy đến kêu xin Mẹ cứu chữa. Chúng ta biết rằng vào năm 1992, thì chính Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô đệ nhị đã quyết định chọn ngày 11/02, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, để làm ngày quốc tế cầu nguyện cho các bệnh nhân. Bởi vì tại Lộ Đức đã có hơn 6.000 bệnh nhân được chữa lành, trong số đó có 65 trường hợp đã được chính Giáo hội tuyên bố và công nhận là phép lạ, nhờ sự can thiệp thương yêu của Đức Maria Vô nhiễm. Kể từ ngày thứ năm, sau lễ tro ngày 11/02/1858, Đức Maria đã hiện ra với chị Bernadette, cho đến ngày 16/07/1858, là 18 lần. Lần hiện ra thứ 13 vào ngày 02/03/1858, Đức Maria muốn xây một đền thờ tại hang đá Massabielle làm nơi để người ta đến hành hương và sám hối trở về với Thiên Chúa. Từ thời điểm đó về sau người ta khắp nơi tuôn về đó và rất nhiều người đã được ơn chữa lành cách đặc biệt. Không chỉ ở Lộ Đức mà nhiều nơi khác trên thế giới, cũng như ở tại Việt Nam, Đức Mẹ vẫn hiện ra để cứu giúp và chữa lành không biết bao người bệnh hoạn tật nguyền. Ngay nơi ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này, hàng ngày, hàng tuần, chúng ta cũng được chứng kiến bao ơn lành phần hồn, phần xác mà nhiều người đã được đón nhận, qua sự can thiệp của Đức Maria, Mẹ của chúng ta. Có nhiều người bị những căn bệnh hay tội trọng nguy hiểm, như phá thai, vô cảm, kiêu ngạo.. cứ đến đây ngày ngày khấn xin Đức Mẹ, cuối cùng đã được ơn sám hối và chữa lành rất đặt biệt. Tôi cứ bảo họ rằng khi bị bệnh, nằm cả tháng ở viện, tốn không biết bao nhiêu tiền mà vẫn sẵn sàng. Còn tới với Đức Mẹ một tuần, không mất đồng nào thì lại không chịu, thì làm sao có thể được ơn cứu chữa của Mẹ? Liệu mình có lòng tin vào Mẹ nữa hay không ? Đó là điều chúng ta cần duyệt xét lại thật nghiêm túc.

Cầu nguyện với Đức Maria !

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp và là Mẹ chữa lành bệnh tật cho chúng con ! Khi suy gẫm về tước hiệu này, chúng con càng xác tín và vững tin chạy đến để xin Mẹ chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo nơi chúng con hơn, vì quả thật Chúa Thánh Thần và quyền năng của Ngài luôn rợp bóng trên Mẹ. Chúng con cũng xin Mẹ tha thứ và bỏ qua những lầm lỗi của chúng con, khi chưa dám xin Mẹ chữa lành những căn bệnh nguy hiểm nơi chúng con một cách tin tưởng và tín thác vào Mẹ. Chúng con xin chân thành cám ơn Mẹ thật nhiều. Amen.

Xin đọc thêm: Đức Maria – Mẹ quan phòng

Lm.Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!