Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giê-su chữa lành tận căn !

Đức Giê-su chữa lành tận căn !

Mùa Vọng là Mùa Chúa Đến với chúng ta, để trao ban bình an và chữa lành bệnh hoạn tật nguyền trong ta. Tin Mừng vừa thuật lại cho chúng ta câu chuyện về Đức Giê-su đã chữa trị cho các bệnh nhân và nhất là đã chữa lành cho một người bị bệnh bại liệt, là một trong những chứng cứ cụ thể, rõ ràng cho thấy sứ mạng của Đức Giê-su đến là để chữa lành và giải thoát cho con người không chỉ về bệnh tật thể lý mà còn gốc rễ đã tạo ra bệnh tật nơi con người. Vậy giờ đây, chúng ta hãy nguyện xin Chúa Giê su ngự đến, chữa lành những gốc rễ của bệnh tật trong chúng ta đó là tội lỗi, để chúng ta cũng được chỗi dậy mà tôn vinh ThiênChúa như người bại liệt này.

Bài đọc thêm: Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ

Đức Giê-su chữa lành tận căn !

Bệnh tật là một thực tại và cũng là một vấn nạn nhức nhối mà con người mọi thời phải đối mặt. Tuy nhiên, phần lớn người ta thường bận tâm đến những bệnh tật thể lý, tâm lý, và cố tìm kiếm những nguyên nhân gây ra bệnh để hầu có được cách chữa trị hữu hiệu nhất. Nhưng Kinh thánh vén mở cho chúng ta thấy rõ, đằng sau những nguyên nhân gây ra bệnh tật thể lý và tâm lý, còn có một nguyên nhân khác đến từ thế giới tâm linh. Việc Đức Giê-su chữa lành người bị bại liệt hôm nay, là một trong những ca bệnh thể lý, nhưng gốc rễ của nó lại là do tội lỗi gây nên. Tin Mừng cho thấy người bại liệt này phải nằm trên giường hay cái mà anh vẫn nằm trên đó, để nhờ những người khác khiêng đi. Bởi vì anh ta không thể tự mình di chuyển được. Rồi còn cảnh người ta đang vây quanh Đức Giê-su đông quá, không thể chen chân vào để đưa anh đến gần với Đức Giê-su. Vì thế những người khiêng anh đã nghĩ ra một sáng kiến độc đáo là leo lên mái nhà, gỡ một lỗ hổng và thả anh ta xuống ở trước mặt Đức Giê-su, cùng với cái mà anh ta đang nằm ở trên đó. Thấy người ta có một lòng tin mạnh mẽ như vậy, Đức Giê-su đã nói với anh ta là :”Này anh, anh đã được tha tội rồi”. Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ :”Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng :”Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều : một là bảo :”Anh đã được tha tội rồi”, hai là bảo:”Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Đức Giê-su bảo người bại liệt : Tôi truyền cho anh:Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà !” Ngay lúc ấy, người bại liệt chỗi dậy trước mắt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa”(Lc 5, 20-26). Như vậy, Đức Giê-su đã cho thấy gốc rễ gây ra tình trạng bại liệt của người này chính là tội lỗi. Chỉ cần tha tội cho người này là anh ta sẽ hết bại liệt. Đây mới là cách chữa trị tận căn bệnh tật cho con người mà Đức Giê-su đã thực hiện, để cho người ta nhận ra Ngài chính là Đấng Cứu Thế.

Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế !

Cùng với việc chữa lành tận căn nguyên nhân sâu xa của bệnh tật nơi con người, Đức Giê-su còn muốn cho người ta nhận ra Ngài chính là Đấng Cứu Thế đã được Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại, ngay sau khi Nguyên Tổ phạm tội bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa mà ăn trái cấm trong vườn Địa đàng. Bởi vì duy chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội cho con người. Khi tuyên bố : “Tội anh đã được tha rồi”, Đức Giê-su gián tiếp nói cho người ta biết Ngài là Thiên Chúa. Đúng là một cách gây sốc, khiến cho những người lãnh đạo Do Thái giáo không tài nào có thể chấp nhận được. Nhưng với lệnh truyền cho người bại liệt : ” Anh hãy chỗi dậy, vác chõng mà về” và xảy ra đúng như vậy, thì ngoại trừ Thiên Chúa ra thì không ai có thể làm được. Vậy thì, Đức Giê-su quả là Thiên Chúa thật. Còn chúng ta có tin thật rằng Đức Giê-su là Cứu Chúa hay không? Những gì mà Đức Giê-su thực hiện có làm cho chúng con sửng sốt hay cũng chỉ là câu chuyện xa xưa được kể lại để nghe cho qua vậy thôi? Chúng ta có thể nhận ra lòng tin thật của mình vào Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế, là Thiên Chúa thật, khi chúng ta thành tâm nài xin Ngài đến cứu chữa chúng ta khỏi những bệnh tật cụ thể nơi mình hay nơi những người khác mà chúng ta nhắm tới để kêu xin Ngài. Người bại liệt đã chỗi dậy vác chõng vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa thì chúng ta cũng phải biết thể hiện cách nào để tôn vinh Thiên Chúa đây? Còn nếu chúng ta không chạy đến tha thiết khấn xin Đức Giê-su chữa lành những bệnh tật nơi mình hay nơi những người khác, thì chúng ta đã không tín Ngài là Đấng Cứu Thế và là Thiên Chúa của chúng ta. Xin Chúa Giê-su giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra lòng tin thật của mình mà dám thưa lên với Chúa rằng :“Lạy Chúa Giê-su xin tha thứ và chữa lành lòng tin mỏng manh yếu đuối cho chúng con, để chúng con dám xin Chúa đến chữa lành mọi bệnh tật nơi chúng con, nơi những người đã nhờ và xin chúng con cầu nguyện cho họ. Đó chính là nguyện ước của chúng con dâng lên Chúa”.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chính là Vị Lương Y nhân hậu và quyền năng trên mọi bệnh tật của chúng con ! Giờ này đây chúng con chân thành cảm tạ, tri ân Chúa, đã dủ lòng thương ngự đến chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền nơi chúng con và nơi những người đã xin chúng con cầu nguyện cho họ. Chúng con xin Chúa tiếp tục ngự xuống trên toàn thế nhân loại, nhất là trên những người đang ở trong tình trạng bại liệt để chữa lành cho họ như chính Chúa đã chữa lành cho người bại liệt trong Tin Mừng vậy. Amen.

Bài đọc thêm: Tỉnh thức để đón Chúa đến

 

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CsSR

nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!