Icon Collap
...
Trang chủ / Có một vị đang ở giữa các ông !

Có một vị đang ở giữa các ông !

Hôm nay, trong Tin Mừng chúng ta đọc thấy lời chứng của Gioan Tẩy Giả. Chứng từ này đã được Thánh Gioan chính thức khẳng định trong lời mở đầu: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,14). Những gì được công bố trong phần mở đầu được tiết lộ từng chút một trong cả bài Tin Mừng. Mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể là một mầu nhiệm Cứu độ nhân loại: “Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Ðức Giêsu Kitô mà có.” (Ga 1,17). Ơn Cứu Độ đến với chúng ta qua Chúa Giêsu, và đức tin là lời đáp trả  sự bày tỏ này của Đức Kitô.

Bài đọc thêm: Và Ngôi Lời đã làm người

Mầu nhiệm Cứu độ trong Chúa Kitô luôn đi kèm với Chứng tá. Chính Chúa Giêsu là “Đấng Amen, chứng nhân trung thành và chân thật” (Kh 3,14). Gioan Tẩy Giả là người làm chứng, bằng sứ vụ của mình và bằng cái nhìn của ông như một ngôn sứ: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi” (Ga 1,26-27). Và đây là cách mà các tông đồ sẽ hiểu sứ vụ của mình: “Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng ” (Cv 2:32).

Toàn thể Giáo hội, bao gồm tất cả các thành viên của mình, phải làm chứng. Lời Chứng mà chúng ta loan truyền khắp thế giới này có một cái tên. Đó chính là Phúc âm – là chính Chúa Giêsu Kitô. Người là ” Tin Mừng “. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng việc loan báo Tin Mừng khắp thế giới là chứng tá nối kết giữa việc loan báo và cuộc sống. Hẳn chúng ta còn nhớ lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI: “ Con người thời nay thích nghe những người làm chứng hơn là nghe những người giảng dạy (…), và nếu họ lắng nghe những người giảng dạy, thì họ cũng sẽ làm theo những lời ấy, vì họ tin rằng đó là những lời chứng”.

Bài đọc thêm: Gửi con yêu

 

Đức Cha Romà CASANOVA  Casanova (Barcelona, ​​Tây Ban Nha)

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!