Icon Collap
...
Trang chủ / Sức hút lạ kỳ của Đức Giê-su !

Sức hút lạ kỳ của Đức Giê-su !

Phép rửa mới đây của Gioan ở sông Giođan, hôm nay lại nhắc nhở chúng ta về sức mạnh hoán cải của phép rửa mà chúng ta đã được lãnh nhận. Tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể.” (1Cr 12,13). Đây chính là lý tưởng của Sự Hiệp Nhất: hợp thành một thân thể, nên một trong Đức Kitô, để cho thế gian được ơn nhận biết!

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy “nhiều người từ Galilêa đến” và nhiều người khác cũng lũ lượt đến cùng Chúa, Người đã chào đón tất cả ; cho tất cả, không có ai phải ở vòng ngoài; điều này thật vô cùng khích lệ, vô cùng quý báu.. và chúng ta phải lấy làm trân trọng cách đặc biêt trong Tuần lễ Cầu Nguyện cho sự Hiệp Nhất các Kitô hữu này!

Bài đọc thêm: Tấm bánh vô cùng lạ kỳ

Sức hút lạ kỳ của Đức Giê-su !

Chúng ta hãy nhận ra rằng, trong suốt nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đã phải chia thành Công giáo, Chính thống giáo, Anh giáo, Lutherô và một loạt các giáo phái Kitô giáo. Đây là một Tội lỗi lịch sử, nó chống lại một trong những điểm cốt yếu của Giáo hội: Sự Hiệp Nhất của Giáo hội!

Và chúng ta hãy nhìn vào thực tại Giáo Hội của chúng ta hôm nay: Đó là thực tại của giáo phận, của giáo xứ chúng ta. Thực tại của nhóm Kitô hữu của chúng ta. Thực sự chúng ta đã là một chưa? Mối quan hệ hiệp nhất của chúng ta có phải là động lực để giúp cho những người xa lạ với Giáo hội được trở lại không? Chúa Giêsu đã cầu xin với Chúa Cha : “để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.” (Ga 17,21). Đó là môt sự thách thức. Hãy để những người ngoại giáo xem các tín hữu đến với nhau như thế nào, những người được hiệp nhất bởi Chúa Thánh Thần trong Giáo hội của Chúa Kitô, có một trái tim và một tâm hồn (x. Cv 4:32-34).

Chúng ta hãy nhớ rằng nhờ hoa trái của Bí tích Thánh Thể, đồng thời với sự kết hợp của mỗi người với Chúa Giêsu, sự hiệp nhất của Cộng đoàn phải được biểu lộ vì chúng ta được nuôi dưỡng bằng cùng một Bánh để nên một thân thể. Ý nghĩa của các bí tích, ân sủng mà các bí tích ấy chứa đựng, đòi hỏi chúng ta phải có những cử chỉ hiệp thông với người khác. Chúng ta trở về với sự hiệp nhất Ba Ngôi (một hồng ân từ trên cao) và việc nên thánh của chúng ta không thể không có những cử chỉ hiệp thông, cảm thông, đón nhận và tha thứ đối với người khác.

 Bài đọc thêm: Ma quỷ và ơn chữa lành

Cha Melcior QUEROL Solà (Ribes de Freser, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!