Icon Collap
...
Trang chủ / Anh em chưa có lòng tin sao !

Anh em chưa có lòng tin sao !

Hôm nay Chúa quở trách các môn đệ thiếu lòng tin: “Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?(Mc 4,40). Đức Giêsu Kitô đã đưa ra đủ bằng chứng rằng Ngài là Đấng được sai đến, thế mà họ vẫn không tin. Họ đã không nhận ra rằng thực tế lúc này, họ không có gì phải sợ, vì họ đang có chính Thiên Chúa ở cùng, thật tiếc! Và ở đây, rõ ràng là Chúa Giêsu đã công nhận “lòng dũng cảm” chính là “đức tin”!

Trong một đoạn Tin Mừng khác, đứng trước tình huống các Tông đồ nghi ngờ, Người đã cho biết các ông chưa thể tin vì chưa lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Và Chúa sẽ còn cần rất nhiều kiên nhẫn để dạy cho các môn đệ đầu tiên này những điều mà chính họ sau này sẽ là bằng chứng hữu hình: trở thành những Chứng nhân vững vàng và can đảm.

Bài đọc thêm: Đức Maria – bảo vệ đức tin!

Thật quý hoá biết bao nếu hôm nay chúng ta cũng cảm thấy bị “trách mắng”! Và còn hơn nữa, có một lý do vững chắc là: chúng ta đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Đấng giúp chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu thực sự hằng ở với chúng ta trên suốt hành trình cuộc sống, khi chúng ta luôn tìm kiếm điều thiện ý của Cha Người. Chúng ta không có lý do khách quan nào để hèn nhát. Người là Chúa duy nhất của vũ trụ, bởi vì “cả gió và biển cũng vâng lời Người” (Mc 4,41), như các môn đệ nói với lòng thán phục.

Vậy tôi còn sợ cái gì? Có những lý do nào nghiêm trọng đến nỗi khiến tôi nghi ngờ sức mạnh vô biên của Tình Yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta không? Đây là câu hỏi mà những người Anh Em Tử Đạo của chúng ta đã trả lời! Không phải bằng lời nói, mà bằng chính cuộc sống của Các Ngài! Điều này cũng xảy ra như rất nhiều anh em của chúng ta, những người, với ân sủng của Thiên Chúa ban, mỗi ngày họ lại đưa mỗi mâu thuẫn tiến thêm một bước trong sự trưởng thành của đức tin và đức cậy của họ.  Còn chúng ta, tại sao lại không được? Chúng ta không cảm thấy trong mình khao khát yêu mến Chúa hết trí khôn, hết sức lực, hết linh hồn sao?

Mẹ Maria, Đấng Phù Hộ Các Giáo Hữu, Nữ Vương các Cha giải tội, chính Mẹ đã cho chúng ta một trong những mẫu gương tuyệt vời về lòng can đảm và đức tin. Dưới chân Thánh Giá, Mẹ đã biết giữ cho ánh sáng đức tin luôn thẳng đứng , vững vàng… Và đức tin ấy đã chói ngời trong ngày Con của Mẹ Phục Sinh!

Cha Joaquim FLURIACH Domínguez (Barcelona, ​​Tây Ban Nha)

Bài đọc thêm: ảnh hưởng của Thánh nhạc và thánh ca trong đời sống đức tin của người trẻ

 

Bình luận
error: Content is protected !!