Icon Collap
...
Trang chủ / Tuân giữ Lề Luật Thiên Chúa !

Tuân giữ Lề Luật Thiên Chúa !

Hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta “Thầy đến không phải là để bãi bỏ (Lề Luật), nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17). Vậy Luật là gì? Các nhà tiên tri là gì? Theo Luật pháp và Tiên tri, chúng ta hiểu hai bộ sách Cựu Ước. Luật đề cập đến các thánh thư được gán cho Môi-sê, các Tiên tri như tên cho thấy, là thánh thư của các tiên tri và sách khôn ngoan.

Bài đọc thêm: Chúa Giê-su kiện toàn Lề Luật !

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến điều mà chúng ta coi là bản tóm tắt quy tắc luân lý của Cựu Ước: Các giới răn của Lề Luật Thiên Chúa. Theo suy nghĩ của Chúa Giêsu, Lề luật không chỉ giới hạn ở những nguyên tắc thuần túy bên ngoài. KHÔNG. Luật pháp không phải là một ràng buộc đến với chúng ta từ bên ngoài. Ngược lại! Thật sự mà nói, Luật Chúa phù hợp với lý tưởng hoàn thiện nằm trong tâm hồn của mỗi con người. Chính vì lý do này mà ai hành động theo những điều răn này không chỉ cảm thấy rằng mình đã thực hiện được những khát vọng nhân loại của mình mà còn đạt được sự hoàn hảo của người Kitô hữu, hay như Chúa Giêsu nói, là sự hoàn hảo của Nước Trời: ” Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.” (Mt 5:19).

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết…” (Mt 5,22). Việc chu toàn Lề Luật không chỉ giới hạn ở việc tôn trọng từng chữ một, bởi vì “ Văn tự giết chết, nhưng Thần Khí mới làm cho sống” (2Cr 3,6). Theo nghĩa này, Chúa Giêsu sử dụng thẩm quyền của mình để giải thích Lề luật trong một bối cảnh xác thực hơn. Theo cách giải thích của Chúa Giêsu, Luật được khuếch đại đến mức phân nhánh cuối cùng: Tôn kính sự sống kết hợp với việc xóa bỏ hận thù, chấm dứt trả thù và thôi xúc phạm; Khiết tịnh thể xác đi cùng với sự chung thủy và bất khả phân ly; Sự chân thành của lời nói thể hiện qua sự tôn trọng những lời giao ước. Bằng cách chu toàn Lề Luật, Chúa Giêsu “ bày tỏ trọn vẹn con người với chính Ngài và mạc khải cho họ biết ơn gọi cao cả của họ”(Công Đồng Vatican II).

Bằng gương mẫu của mình, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi đến sự hoàn hảo của đời sống Kitô hữu, một đời sống hoàn thành bằng việc làm những gì chúng ta đã rao giảng bằng lời nói!

Bài đọc thêm: Đức Ki-tô và Lề Luật 

 

Cha Givanildo dos SANTOS Ferreira (Brasil, Brazil)

Bình luận
error: Content is protected !!