Icon Collap
...
Trang chủ / Người ta bảo Thầy là ai ?

Người ta bảo Thầy là ai ?

Hôm nay, chúng ta tiếp tục lắng nghe Lời Chúa với sự trợ giúp của Tin Mừng theo Thánh Marcô. Một Tin Mừng với một mối bận tâm rất rõ ràng: Khám phá ra Chúa Giêsu Nadarét là ai. Marcô trình bày cho chúng ta, trong các bản văn của mình,về phản ứng của các nhân vật khác nhau: như của người bệnh, của các môn đệ, của các kinh sư và của cả những người Pharisêu. Hôm nay, Người hỏi thẳng chúng ta: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” (Mc 8,29).

Bài đọc thêm: Giê-su! Thầy là ai?

Chúng ta, những người tự nhận mình là Kitô hữu, và quả thật chúng ta là Kitô hữu nhờ Bí tích thánh Tẩy, vậy thì chắc chắn chúng ta có nhiệm vụ cơ bản là phải khám phá ra căn tính của mình để đưa ra lý do cho đức tin của mình, bằng cách trở thành những chứng nhân tốt qua cuộc sống của mình. Nhiệm vụ này buộc chúng ta phải chuyển tải một thông điệp rõ ràng và dễ hiểu cho anh chị em của chúng ta, những người có thể tìm thấy nơi Chúa Giêsu một Lời Sự Sống mang lại ý nghĩa cho mọi điều họ nghĩ, nói và làm. Nhưng chứng tá này phải bắt đầu với ý thức của chúng ta về cuộc gặp gỡ cá nhân của chúng ta với Chúa Giêsu. Đức Gioan Phaolô II, trong Tông Thư  Khởi Đầu Ngàn Năm Mới, đã viết cho chúng ta: “Chứng tá của chúng ta sẽ rất yếu ớt nếu chúng ta không phải là những người đầu tiên chiêm ngắm dung nhan của Chúa Giêsu ”.

Với bản văn Tin Mừng hôm nay, thánh Marcô trình bày cho chúng ta một cách tốt để chiêm ngắm Chúa Giêsu. Trước hết Chúa Giêsu hỏi chúng ta : “Người ta nói Thầy là ai ?” Các ông đáp : “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.” Gioan Tẩy Giả, Êlia, một nhân vật quan trọng, tốt lành và hấp dẫn. Câu trả lời hay, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng vẫn còn xa Chân lý của Chúa Giêsu. Vì thế, Người cũng sẽ hỏi thẳng chúng ta: “Thế còn con, con sẽ nói gì?  Đối với con, Thầy là ai? – Đây quả là một câu hỏi về đức tin, về sự tham gia cá nhân. Câu trả lời chúng ta chỉ tìm thấy trong kinh nghiệm thinh lặng và cầu nguyện. Đó là con đường đức tin mà Thánh Phêrô đã đi, và chúng ta cũng phải đi.

Anh chị em thân mến: xin cho lời cầu nguyện của chúng ta làm cho sự hiện diện giải thoát của tình yêu Thiên Chúa trong đời sống chúng ta trở nên hữu hình. Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục lập giao ước với chúng ta qua những dấu hiệu rõ ràng về sự hiện diện của Ngài, giống như chiếc cầu vồng mà Người đã hứa với ông Nô-ê.

Bài đọc thêm: Gửi con yêu

Cha Joan Pere PULIDO Gutiérrez (Sant Feliu de Llobregat, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!