Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa Công Chính !

Thiên Chúa Công Chính !

Nhìn lại kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa, đã được thực hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô, qua việc nhập thể, rao giảng, nhất là cuộc tử nạn thương khó để được phục sinh vinh hiển, chúng ta phải vững vàng mà tuyên xưng rằng: Thiên Chúa là Đấng Công Minh Chính Trực. Vậy giờ đây, chúng ta hãy khiêm tốn và chân thành xin Chúa Thánh Thần ngự đến, soi sáng, hướng dẫn, giúp sức, cho mỗi người nhận ra  sự công minh chính trực vĩ đại của Thiên Chúa và đem ra thực hành nó trong từng ngày sống của mình. Đó là cách thế mà chúng ta tôn thờ và tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Công Minh Chính Trực mà Người rất mong muốn nơi chúng ta.

Dạy sao thì làm như vậy !

Một trong những mặc khải quan trọng mà Thiên Chúa đã tự tỏ lộ ra cho nhân loại, qua suốt dòng lịch sử đó là: Đấng công minh chính trực mà người ta vẫn thường nói gọn lại là Đấng Công Chính. Người công chính trong mọi công việc, mọi đối tượng và ngày cả với chính bản thân mình. Nói cách khác là nơi Thiên Chúa không tìm thấy sự bất công, bất chính. Vậy chúng ta hãy dừng lại ở hai khía cạnh về sự công chính mà Thiên Chúa đã thể hiện cho chúng ta. Thứ nhất, là sự thống nhất giữa lời dạy và việc làm. Đây là một khía cạnh chúng ta nhìn thấy khá rõ. Kinh nghiệm thực tế nói cho chúng ta thấy là có một khoảng cách khá xa giữa  lời mình nói và những việc mình làm. Bởi thế, có người còn dám cho rằng khoảng cách xa nhất là giữa lời nói và việc làm. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải như vậy. Thiên Chúa dạy người ta điều gì thì chính Người đã thực hiện điều đó. Chẳng hạn Thiên Chúa dạy người ta yêu thương, nhân từ, tha thứ, yêu thương kẻ thù, hy sinh, khiêm nhường, từ bỏ, hiền lành, đón nhận, tôn trọng… thì chính Thiên Chúa đã thực hiện những điều này trước. Chỉ cần so chiếu những lời dạy này với những gì mà Đức Giê-su đã thực hiện thì quá hiển nhiên và rõ ràng. Những gì Đức Giê-su đã thực hiện trong cuộc tử nạn và thương khó minh chứng rõ nhất về tính hiền lành, khiêm nhường, hy sinh, sẵn sàng chết cho nhân loại tội lỗi, tha thứ cho những kẻ làm hại mình, bao dung, nhân hậu, xin Thiên Chúa tha cho kẻ giết mình, vì không biết việc họ làm…

Bài đọc thêm: Người biệt phái là ai?

Luôn cho đáp án trước !

Đây cũng là một khía cạnh về sự công chính của Thiên Chúa, rất đáng để cho mỗi người suy gẫm mà noi theo. Chúng ta thấy rằng, ngay sau khi Nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa không để cho con người rơi vào trong hố sâu của tăm tối, tuyệt vọng, bằng cách công bố lời hứa về Đấng Cứu Độ sẽ được ban tặng cho nhân loại, và qua các Ngôn sứ lời hứa ấy cứ tiếp tục được lặp đi lặp lại cho đến khi Đức Giê-su Ki-tô xuất hiện. Rồi đến lúc Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng, Ngài cũng báo trước về kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa được thực hiện qua cuộc tử nạn, thương khó và phục sinh, ít là ba lần công khai và nhiều lần ám chỉ như việc phá hủy Đền thờ và sẽ xây dựng lại trong ba ngày, rồi đến dấu lạ của Ngôn sứ Gio-na và cả trong bài Tin Mừng hôm nay vừa được công bố về các tá điền độc ác đã giết những sứ giả của ông chủ vườn nho được sai đến, rồi cả người con một duy nhất của ông chủ mà cũng bị giết chết luôn. Đức Giê-su đã nói thẳng với những người lãnh đạo Do Thái giáo về những gì mà họ sắp làm cho Ngài, qua dụ ngôn này. Không dừng lại nơi đây mà Đức Giê-su còn cho những môn đệ của mình thấy được số phận của họ cũng không hơn gì Ngài. Riêng với Giu đa và Phê-rô, Đức Giê-su cũng đã báo trước cho biết về những gì mà hai ông sẽ làm như chối và nộp Thầy. Quả thật, Thiên Chúa luôn cho người ta đáp án trước, chứ không để cho người ta phải đoán mò. Ngay cả con đường đi theo Chúa là thập giá và kết quả được lãnh sẽ là hạnh phúc muôn đời. Tắt một lời, sự công chính của Thiên Chúa được thể hiện rất rõ qua việc Người dạy sao thì chính Người đã thực hiện như vậy và luôn báo trước kết quả cho người ta biết trước để mà chọn lựa.

Cầu nguyện với Cha !

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng ta ! Chúng con xin tạ ơn Cha đã tỏ ra cho chúng con được biết Cha là Đấng Công Chính, ít nhất qua 2 khía cạnh cụ thể là dạy sao thì chính Cha đã thực hiện đúng y như vậy về những gì Cha đã dạy và sẵn sàng nói rõ đáp án cho người ta biết trước, để họ có quyền chọn lựa. Đây là một sự rõ ràng, sòng phẳng, và minh bạch, không ai có thể chê trách được. Chúng con xin Cha ban thêm sức mạnh lòng tin cho mỗi người chúng con, để chúng con luôn biết sống công chính cách cụ thể như Cha vừa gợi lại cho chúng con trong đời sống thường ngày. Nhờ đó, mà những người khác sẽ nhận biết Cha là Đấng Công Chính mà trở về với Cha. Amen.

Bài đọc thêm: Sao yêu mà cứ đau khổ hoài?

Lm.Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!