Icon Collap
...
Trang chủ / Tha thứ để được thứ tha !

Tha thứ để được thứ tha !

Người ta vẫn thường nói rằng : đỉnh điểm của tình yêu chính là sự tha thứ, nhất là tha thứ không phải một hay hai lần mà là tha thứ mãi mãi. Đây quả là một nhận định rất đáng để cho chúng ta suy gẫm, dẫu biết rằng tha thứ là một trong những khó khăn mà không phải người nào cũng có thể thực hiện được. Lời Chúa vừa được công bố hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy can đảm đối diện với lòng mình, để xem lại đòi buộc của Thiên Chúa là : anh em hãy tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha, nơi bản thân của từng người chúng ta. Vậy giờ đây, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, soi sáng và hướng dẫn cho chúng ta đối diện với lời mời gọi quan trọng này của Thiên Chúa.

Tha thứ vô cùng khó !

Trong Kinh Lạy Cha và Lời Chúa hôm nay đều nói đến việc : anh em hãy tha thứ cho người khác, để được Thiên Chúa thứ tha. Điều này cho thấy sự tha thứ cho những người đã xúc phạm hay làm cho chúng ta đau khổ, tổn thương, trở thành điều kiện tất yếu để người đó được chính Thiên Chúa thứ tha. Dẫu rằng điều kiện này không công bằng, vì sự tha thứ cho người khác, mà đổi lấy sự tha thứ của Thiên Chúa, song điều kiện được đặt ra ở đây, cũng cho thấy việc tha thứ cho người đã làm cho chúng ta bị đau khổ  thật khó khăn đến mức nào. Nhìn vào Kinh nghiệm thực tế, chúng ta thấy rõ, có một số người, khi bị người khác phản bội hay bị bán đứng, thì chúng ta đau khổ kinh khủng, không dễ gì có thể nói hay thực hiện một hành vi tha thứ được, ngay cả khi chúng ta ý thức rất rõ Thiên Chúa đòi buộc chúng ta là phải tha thứ cho người khác thì bản thân mình mới được Thiên Chúa thứ tha cho các lầm lỗi. Thậm chí có một số người, dù có phải chết, họ vẫn không chịu tha thứ cho những kẻ đã từng làm cho họ phải tổn thương. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện được sự tha thứ luôn mãi, cho những người làm khổ chúng ta ? Đó là điều chúng ta cần suy gẫm và đáng phải suy gẫm cho kỹ càng, mới mong tìm  được những khả năng hay cách thức để thực sự sống lòng tha thứ chân thành cho những kẻ đã làm cho chúng con bị đau khổ, tổn thương, không phải một lần mà phải tha thứ cho họ mãi mãi. Cúi xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng và hướng dẫn cho chúng con trong công việc vô cùng khó khăn này.
Bài đọc thêm: Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót!

Tha thứ để được thứ tha !

Tha thứ để được thứ tha !

Chúng ta biết rằng, đối với con người thì có những việc không thể nào làm được. Nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Hơn nữa, Thiên Chúa luôn công chính với chính mình và với người khác. Bởi vậy, Thiên Chúa không bao giờ đòi buộc chúng ta phải làm những việc quá khả năng của riêng mình. Vì thế, Ngài đòi buộc chúng ta phải tha thứ những lầm lỗi cho nhau để được chính Thiên Chúa thứ tha cho chúng ta. Hơn nữa, Thiên Chúa còn buộc chúng ta phải tha thứ cho nhau không chỉ có một vài lần, nhưng mà phải tha thứ cho nhau đến bảy mươi lần bảy, có nghĩa là tha thứ cho nhau mãi mãi. Và để thực hiện được điều này, chúng ta cần vượt thắng ba bước sau đây. Bước thứ nhất, xả hết những bực tức, buồn bã mà những kẻ khác đã tạo ra cho mình như Đức Giê-su đã dạy : những gì Cha Ta, Đấng ngự trên trời không trồng thì phải đào phải nhổ ra hết. Quả thật, những uất ức, buồn tủi do người khác tạo ra cho chúng ta thì phải được đào nhổ, vứt ra ngoài thì người đó mới có thể tha thứ được. Bước thứ hai, là phải giúp cho người tha thứ hiểu rõ : khi bực tức, buồn giận người khác, thì chúng ta bị thu thiệt, bị mắc mưu của kẻ thù, trở nên một con người dại dột, không khôn ngoan. Quả thế, khi chúng ta buồn giận, tức tối người khác, thì chúng ta mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên, sinh ra nhiều bệnh tật cho mình, chứ chẳng giải quyết được việc gì. Bước thứ ba, chúng ta phải thực hiện việc tha thứ cho những người này để được Thiên Chúa thứ tha những lầm lỗi cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta không tha thứ cho người anh em đã xúc phạm đến mình thì Thiên Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta. Quả thật, Thiên Chúa đã nói điều gì thì Ngài sẽ thực hiện điều đó cho đến cùng. Nếu như chúng ta không tuân theo lời dạy của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ phải chuốc lấy hậu quả là không được Thiên Chúa thứ tha.
Bài đọc thêm: Tha thứ – một việc quá khó!

Tha thứ để được thứ tha !

Cầu nguyện với Chúa Cha !

Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ và là Đấng rất giàu lòng xót thương của chúng con ! Cha hiểu rõ thân phận yếu hèn, tội lỗi của chúng con, nhất là trong việc thực hành tha thứ những lầm lỗi cho những kẻ đã xúc phạm và làm cho chúng con phải đau khổ. Nhưng Cha nhất định đòi buộc chúng con phải thực thi sự tha thứ thật lòng cho những kẻ làm hại chúng con, không chỉ một lần, mà phải tha thứ vĩnh viễn, mãi mãi. Chúng con thiết nài xin Cha ban thêm sức mạnh lòng tin cho mỗi chúng con, để chúng con có thể sống được lòng thương xót, nhân từ của Cha, qua việc tha thứ những lầm lỗi, thiếu sót cho những người đã làm khổ cho chúng con. Chúng con chân thành cảm  tạ ơn Cha rất nhiều. Amen.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: sinh viên Công giáo. net

Bình luận
error: Content is protected !!