Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giê-su không lùi bước !

Đức Giê-su không lùi bước !

Càng gần đến thời điểm chịu chết, Đức Giê-su càng tranh thủ tỏ ra cho những người Do Thái, cho chúng ta biết thêm được về Ngài thực chất là ai? Hôm trước, Đức Giê-su đã nói rõ ràng Ngài Hằng Hữu, nghĩa là chính Thiên Chúa. Hôm qua, Đức Giê-su nói rõ Ngài là Đấng giải thoát người ta khỏi thân phận nô lệ tội lỗi, để người ta được tự do mà đi theo và phụng sự Thiên Chúa, chỉ cần người ta biết ở lại trong lời của Ngài hay ở lại trong Ngài. Còn hôm nay, Đức Giê-su lại tuyên bố rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8, 51). Vậy thì đâu là sứ điệp mà Đức Giê-su muốn gởi đến cho chúng ta trong lời của Ngài? Chúng ta hãy tiếp tục cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống soi sáng, hướng dẫn cho chúng ta hiểu rõ và sống được sứ điệp của Thiên Chúa.

Người ta không hiểu sao ?
Tin Mừng ghi nhận, sau khi nghe Đức Giê-su tuyên bố rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết”, có những người Do Thái không thể kiềm chế được lời nói chói tai gây sốc này, nên đã nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai ?” (Ga 8, 52-53). Rồi thấy Đức Giê-su vẫn không thay đổi lời quả quyết này, nên họ lại nói : “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Abraham! ”. Nhưng Đức Giê-su lại nói :“Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham, thì tôi, tôi Hằng Hữu” (Ga 8, 57-58). Đến đây thì những người Do Thái bị ức chế quá sức không chịu nổi nên đã tìm cách ném đá Đức Giê-su, nhưng Ngài đã lánh đi và ra khỏi Đền thờ. Phải chăng những người này đã không hiểu những điều Đức Giê-su nói hay cố tình không chịu hiểu ? Quả thật, Đức Giê-su muốn nói đến cuộc sống bất diệt của những ai tin vào Ngài, qua việc tuân giữ lời của Ngài, chứ không nói đến cuộc sống nơi thân xác phải chết, theo lẽ bình thường. Thế nhưng, người Do Thái này thì có vẻ như chỉ có nghĩ đến cái chết nơi thân xác thôi chăng ? Chẳng nhẽ những người Do Thái không hiểu mà Đức Giê-su vẫn không thay đổi cách nói khác dễ hiểu hơn sao ?

Đức Giê-su không lùi bước !
Đức Giê-su không lùi bước !Bài đọc thêm: Gửi con yêu.

Đức Giê-su không lùi ?
Nếu như Đức Giê-su biết rõ những người này không thể hiểu Ngài muốn nói đến sự sống bất diệt đời đời trong thế giới của Thiên Chúa thì chắc hẳn, Ngài đã phải thay đổi. Nhưng ngược lại, Đức Giê-su vẫn không thay đổi, không lùi bước, mà vẫn giữ vững quả quyết của mình. Điều này cho thấy rõ những lời quả quyết này rất có giá trị và rất quan trọng. Vì đây là chân lý mà Đức Giê-su muốn thông truyền cho con người: Lời của Ngài là Lời của Thiên Chúa, Lời Hằng Sống, Lời Quyền Năng, Lời Cứu Độ, Lời Giải Thoát, Lời Ban Sự Sống. Ai tuân giữ Lời của Ngài thì sẽ được sống đời đời. Tại sao vậy? Bởi vì, Lời của Đức Giê-su chính là Đức Giê-su. Tuân giữ lời của Đức Giê-su cũng có nghĩa là ở lại trong Đức Giê-su và sống trong Ngài và nhờ Ngài. Hơn nữa, Đức Giê-su đã khôn ngoan thực hiện bao điềm thiêng dấu lạ mà không một phàm nhân nào có thể làm được như chữa lành bệnh tật, xua trừ quỷ dữ, dẹp yên sóng biển, làm cho kẻ chết sống lại… trước khi tuyên bố những lời này. Do vậy, cách chống đối, kiểu lập luận của những người này là do sự cố chấp, gàn bướng quá mức của họ chứ không phải do những lời Đức Giê-su đưa ra quá phi lý, không thể chấp nhận được. Nếu như Đức Giê-su chưa làm một việc lạ lùng nào mà nói những lời phán quyết thế này thì họ có lý do để không tin, để lý luận theo như cách họ vừa làm. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có dám tin thật vào những lời của Đức Giê-su mà tuân giữ lời Ngài để được sống đời đời không? Mỗi người chúng ta sẽ có được câu trả lời chính xác với Đức Giê-su, để thực lòng sám hối mà trở về với Thiên Chúa.
Đức Giê-su không lùi bước !
Đức Giê-su không lùi bước !
Bài đọc thêm: Để Thiên Chúa bước vào cuộc đời.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô của chúng con! Chúa không lùi bước, trước sự gàn bướng cố chấp của những người Do Thái, để bảo vệ chân lý là Chúa muốn truyền dạy cho nhân loại. Đặc biệt hơn nữa, Chúng con xin cảm tạ Chúa, vì đã dùng Lời của Ngài để mà nhắc nhở từng  người chúng con rà soát lại lòng tin của mình trong việc tuân giữ Lời Ban Sự Sống đời đời của Chúa. Chúa biết rất rõ chúng con chưa hoàn toàn xác tín và thực hành nghiêm túc những Lời Chúa dạy. Chúng con xin Chúa dủ lòng thương tha thứ cho chúng con. Chúng con cũng xin Chúa Giê-su Ki-tô, ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con can đảm và trung thành tuân giữ Lời Chúa mỗi ngày. Nhờ đó mà  chúng con được sống đời đời như chính Chúa đã hứa ban. Một lần nữa, chúng con xin tạ ơn Chúa. Amen.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!