Icon Collap
...
Trang chủ / Sẽ được sống đời đời !

Sẽ được sống đời đời !

Tin Mừng Thánh Gioan nhắc cho chúng con nhớ rằng : duy chỉ có một con người duy nhất, đã được Thiên Chúa sai đến, mới biết được Thiên Chúa mà nói lại cho chúng ta. Con người đó không ai khác, chính là Đức Giê-su Ki-tô. Hơn nữa, Đức Giê-su Ki-tô được Thiên Chúa sai đến trong thế giới, không phải để kết án, luận phạt thế gian, nhưng là cốt để thế gian, nhờ lòng tin vào Ngài mà người ta được sống muôn đời. Nhưng tin vào Đức Giê-su Ki-tô cụ thể nghĩa là như thế nào ? Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, soi sáng, hướng dẫn, giúp cho chúng ta hiểu được tin vào Đức Giê-su Ki-tô nghĩa là gì, để chúng ta được hưởng sự sống muôn đời.

sẽ được sống đời đời
Tin vào Đức Giê-su !

Thánh Phao lô Tông đồ là thầy dạy Đức tin đã nói cho chúng con khá rõ là : “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta” (Rm 6,8). Như vậy, tin vào Đức Ki-tô là chấp nhận cùng chết với Đức Ki-tô, để cùng được phục sinh với Người. Vậy cùng chết với Đức Ki-tô cụ thể là gì ? Thưa rằng : cùng chết với Đức Ki-tô là chúng ta dám can đảm chết đi cho con người cũ, con người của thế gian, con người của tội lỗi, con người của xác thịt, đã đi vào trong chúng ta, làm nên con người của mình bây giờ. Nhưng phải chết như thế nào và chết theo cách nào đây ? Đức Giê-su đã từng nói rõ là : “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình”, nghĩa là từ bỏ tất cả những gì đã đi vào trong con người của chúng ta, để làm nên con người hiện tại của chúng ta. Khi dạy các môn đệ về cái gì làm cho người ta ra ô uế, Đức Giê-su lại nói rằng : “Những gì mà Cha Ta, Đấng ngự trên trời không trồng, thì phải nhổ cho hết”. Như vậy, để trở thành môn đệ của Đức Giê-su, thì chúng ta phải chấp nhận đào nhổ tất cả những lời nói, hành động, thái độ, cử chỉ, suy nghĩ, tâm thức, não trạng mà gia đình, xóm làng và nhà trường, xã hội… đã gieo vào trong tâm trí của chúng ta từ nhỏ cho đến bây giờ. Đúng là một việc làm vượt quá khả năng của con người, nhưng lại là một điều kiện tất yếu phải thực hiện, nếu muốn đi theo Đức Giê-su và trở thành môn đệ của Ngài. Vậy, chúng ta phải làm gì để có được lòng tin vào Đức Giê-su mà dám chết cùng Ngài, để được cùng hưởng sự sống đời đời ở trong nước Thiên Chúa ? Hãy đón nhận lấy Chúa Thánh Thần, Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin của chúng ta.
Bài đọc thêm: Hiện tượng bóng ma !

se-duoc-song-doi-doi
Đón nhận Thánh Thần !

Chính Đức Giê-su Ki-tô hiểu rõ lòng tin của các Tông đồ vào Ngài hơn ai hết. Vì thế, Đức Giê-su đã nói với các ông rằng : Thầy đi thì có lợi cho anh em hơn. Vì nếu Thầy mà không đi thì Đấng Bảo Trợ sẽ không đến. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ dẫn anh em đến với Thầy. Đối diện với thực trạng của Hội Thánh, chúng ta thấy rõ rằng : khi Đức Giê-su bị bắt thì hầu hết các môn đệ đã bỏ chạy, dưới chân thập giá, chỉ còn lại một mình Gio-an. Rồi sau khi Chúa Giê-su phục sinh, dù đã hiện ra nhiều lần, ở nhiều nơi, vào những thời điểm khác nhau và những cách thức tỏ mình cho các ông khác nhau, nhưng các ông vẫn chưa dám ra đi rao giảng, làm chứng về Chúa Giê-su đã phục sinh. Nhưng sau khi đã được đón nhận lấy Chúa Thánh Thần, trong ngày lễ Ngũ tuần thì các ông đã thay đổi cách rất lạ lùng. Các ông can đảm ra đi rao giảng mạnh mẽ và sẵn sàng chấp nhận tất cả những việc bắt bớ, giam cầm, tù tội, để làm chứng cho Chúa Giê-su phục sinh. Không những thế mà các ông còn thực hiện được nhiều dấu lạ điềm thiêng, khiến cho người ta kinh ngạc, thán phục không chỉ về quyền năng mà cả lòng tin của các ông về Chúa Giê-su phục sinh, là Đấng đang hoạt động nơi các ông. Quả thật, đúng là Chúa Thánh Thần đã làm cho lòng tin của các Tông đồ được trở nên can trường, mạnh mẽ lạ lùng, khiến cho ngày càng có nhiều người tin vào Chúa Giê-su và xin gia nhập vào trong Hội thánh. Vì vậy, để chúng ta có khả năng cùng chết đi cho những gì mà thế gian đã ươm trồng vào trong tâm trí của mình, thì chỉ có một cách duy nhất là chúng ta hãy mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, giống như các môn đệ xưa vậy. Và Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta vững tin vào Đức Giê-su Ki-tô.

se-duoc-song-doi-doi
Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần !

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin vào Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh nơi các Tông đồ và nơi từng người trong chúng con ! Chúa biết rõ lòng tin mỏng manh, yếu đuối của chúng con vào Chúa Ki-tô phục sinh. Vì thế, giờ đây chúng con tha thiết xin Ngài ngự xuống trên toàn thế Hội thánh và trên mỗi người chúng con mà canh tân và làm cho lòng tin chúng con được nên vững chắc. Để nhờ đó, chúng con mới có thể dám chết cho con người cũ, con người của thế gian mà mặc lấy sự sống đời đời của chính Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Thánh Thần nhiều. Amen
Bài đọc thêm: Thư gửi vợ

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!