Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi là cửa cho chiên ra vào !

Tôi là cửa cho chiên ra vào !

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dùng những hình ảnh ám chỉ chính mình. Người là Mục Tử Nhân Lành. Người là Cửa. Chúa Giê-su là Mục Tử Nhân Lành, Người biết rõ chiên của mình “Người gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.” (Ga 10,3). Đối với Chúa Giê-su, mỗi người chúng ta đều có mối liên hệ cá nhân với Người, chúng ta không phải là những con số. Tin Mừng không chỉ là một học thuyết: đó là sự gắn bó của Chúa Giê-su với cá nhân mỗi người chúng ta.

Tôi là của cho chiên ra vào !
Bài đọc thêm: Lý tưởng đời dâng hiến

Và Chúa Giê-su không chỉ biết cá nhân chúng ta. Người còn yêu chúng ta một cách đặc biệt, riêng từng người ! Từ “Nhận biết”, trong Tin Mừng Gio-an, không chỉ có nghĩa là một hành động hiểu biết, mà còn có nghĩa là gắn bó với người đã biết một cách thân thiết. Chúa Giê-su cưu mang mỗi người chúng ta trong lòng. Vì thế, chúng ta cũng phải “biết” Người theo cùng một cách như vậy. Việc biết Chúa Giê-su không chỉ liên quan đến một hành động đức tin, mà còn bao hàm lòng bác ái và tình yêu. Thánh Grê-gô-ri-ô Cả nói với chúng ta: “Hãy xem bạn có phải là chiên của Người không, hãy xem bạn có biết Người không, hãy xem bạn có nhận ra ánh sáng chân lý không. Tôi nói về nhận thức, không phải bằng đức tin, mà bằng tình yêu”. Và tình yêu được thể hiện bằng hành động.

Tôi là của cho chiên ra vào !

Chúa Giê-su cũng là Cửa. Cánh cửa duy nhất. “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (Ga 10,9). Và xa hơn nữa, Người nhấn mạnh: “không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Ngày nay, có một lý thuyết đại kết bị hiểu lầm khiến một số người nghĩ rằng Chúa Giê-su chỉ là một vị cứu tinh như những người khác thôi; thậm chí họ còn đánh đồng tất cả : Chúa Giê-su, Đức Phật, Khổng Tử, Muhammad… bất cứ ai, bất cứ điều gì… Không ! Chúng ta cần phải xác định: Bất cứ ai tự cứu mình, sẽ chỉ tự cứu mình nhờ Chúa Ki-tô, ngay cả khi anh ta không biết điều đó trong cuộc sống này. Người đấu tranh để làm điều tốt, ngay cả khi anh ta không biết điều đó, thì anh ta cũng đang đứng về phía Chúa Giê-su. Phần chúng ta, nhờ ơn đức tin, chúng ta biết điều đó. Cám ơn Chúa Đấng là “Cửa cho chiên ra vào“. Chúng ta hãy cố gắng đi qua Cửa này, chắc chắn là Cửa hẹp nhưng Chúa Giê-su đã mở rộng cho chúng ta. Và chúng ta hãy làm chứng rằng tất cả niềm hy vọng của chúng ta đang đặt nơi Đức Ki-tô !
Bài đọc thêm: Gửi con yêu !

Cha Pere SUÑER Puig SJ (Barcelona, ​​Tây Ban Nha)
Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!