Icon Collap
...
Trang chủ / Đây là điều răn của Thầy !

Đây là điều răn của Thầy !

Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta chú tâm về tình huynh đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15:12), có nghĩa là như anh em đã thấy Thầy làm và anh em sẽ lại còn thấy Thầy làm như vậy. Chúa Giê-su đang nói với bạn như nói với một người bạn thân tình! Người nói với bạn rằng Chúa Cha đang kêu gọi bạn, rằng Người muốn bạn làm tông đồ và Người đang sai bạn đi vào giữa lòng xã hội để sinh hoa trái, những hoa trái biểu lộ trong tình yêu. Theo Thánh John Chrysostom, “Nếu tình yêu được lan tỏa khắp nơi, thì vô số điều tốt điều lành sẽ được sinh ra từ đó”.

Yêu là hiến mạng sống mình. Những đôi vợ chồng đã biết rõ điều này,  là những người vì tình yêu mà trao hiến mạng sống của mình cho nhau và đảm nhận trách nhiệm làm cha mẹ, cũng chấp nhận hy sinh bản thân và hy sinh thời gian và sự hiện diện của mình vì những người mà họ phải chăm sóc, bảo vệ, giáo dục và đào tạo như mọi người. Các nhà truyền giáo cũng biết rõ điều này, họ hy sinh mạng sống vì Tin Mừng, với cùng tinh thần hy sinh và từ bỏ của Ki-tô giáo. Và các tu sĩ, linh mục và giám mục đều biết điều đó, bất kỳ môn đệ nào của Chúa Giê-su dấn thân cho Đấng Cứu Thế cũng đều biết điều đó.

Đây là điều răn của Thầy !
Bài đọc thêm: Ý nghĩa bức linh ảnh (icon) Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chúa Giê-su đã nói với bạn trước khi Người đưa ra điều kiện của tình yêu, là bạn cần phải trổ sinh hoa trái: “ Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi,nó mới thì sinh nhiều hoa trái”. (Ga 12:24). Chúa Giê-su mời gọi bạn hãy liều mất mạng sống của mình để hiến dâng nó cho Người mà không sợ hãi, hãy chết đi chính mình, có nghĩa là hy sinh để có thể yêu thương anh em mình bằng tình yêu của Chúa Ki-tô, bằng một tình yêu siêu nhiên. Chúa Giê-su mời gọi bạn hãy cố đạt đến một tình yêu tích cực, ích lợi và cụ thể; Thánh Tông đồ Giacôbê đã hiểu rõ điều này khi ông nói: “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết.”(Giacôbê 2,15-17).

Đây là điều răn của Thầy !

Đây là điều răn của Thầy !

Bài đọc thêm: Con Người – Loài Có Tương Quan

“Trong cái chết của Chúa Giê-su trên thập giá, chúng ta nhận thấy Người đã quay lưng lại với chính Người, có nghĩa là Người đã không nhớ đến mình nữa. Chính ở đó, trên thập giá, chúng ta có thể chiêm ngưỡng sự thật này. Và từ đó, bây giờ chúng ta phải định nghĩa tình yêu là gì. Và, từ cái nhìn này, người Kitô hữu tìm thấy hướng đi của đời mình và tìm thấy tình yêu của mình”! (Bênêđictô XVI)

Cha Carles ELÍAS Cao (Barcelona, ​​Tây Ban Nha)

Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!