Icon Collap
...
Trang chủ / Mọi người chống lại anh em !

Mọi người chống lại anh em !

Hôm nay Phúc âm cho chúng ta thấy sự chống đối gắt gao mà thế gian dành cho những người theo Chúa. Thế gian là đại diện cho tất cả những gì tội lỗi trong cuộc sống của chúng ta. Một trong những nét đặc biệt của người Kitô hữu là không ngừng chiến đấu chống lại sự dữ và tội lỗi ở bên trong mỗi người và ở khắp nơi trên thế giới. Chính vì lý do này mà Chúa Giêsu là ánh sáng, ánh sáng chiếu soi bóng tối của thế giới. Karol Wojtyla nói với chúng ta rằng ” Ánh sáng có thể làm cho chúng ta mạnh mẽ và giúp ta có khả năng chấp nhận và yêu mến toàn bộ sự thật của Chúa Kitô, thế gian càng mâu thuẫn với nó thì chúng ta càng cần phải yêu mến nó“.

Mọi người chống lại anh em !

Mọi người chống lại anh em !

Cả Kitô hữu lẫn Hội thánh đều không thể chạy theo khuynh hướng hay tiêu chuẩn của thế gian. Tiêu chuẩn duy nhất cho chúng ta phải là Đức Kitô. Không phải Chúa Giêsu phải thích nghi với thế giới chúng ta đang sống, mà chính chúng ta phải hướng cuộc đời mình về với Chúa Giêsu. “Đức Chúa GIÊSU KITÔ vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” ( Do Thái,13,8). Những lời này sẽ dẫn chúng ta đến một sự suy ngẫm sâu xa. Khi xã hội tục hóa của chúng ta đòi hỏi những thay đổi hoặc tự do từ các Kitô hữu và Giáo hội, nó chỉ yêu cầu chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa. Kitô hữu phải luôn trung thành với Chúa Kitô và sứ điệp của Người. Thánh Irênê nói với chúng ta: “Thiên Chúa không cần bất cứ điều gì, nhưng con người cần duy trì sự hiệp thông với Thiên Chúa. Và vinh quang của con người nằm ở sự kiên trì và lòng trung thành của họ đối với việc phụng sự Thiên Chúa”.
Bài đọc thêm: Sức mạnh của lòng sám hối !

Mọi người chống lại anh em !

Mọi người chống lại anh em !

Lòng trung thành này có thể dẫn đến bị bách hại: “Nếu họ đã bách hại Thầy, thì họ cũng sẽ bách hại các con” (Ga 15,20). Chúng ta đừng sợ bắt bớ mà ngược lại, điều chúng ta sợ là không làm theo ý Chúa. Chúng ta hãy kiên trung và can đảm loan báo Chúa Kitô phục sinh, là ánh sáng và niềm vui của các Kitô hữu! Hãy để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta và giúp chúng ta loan báo Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi và trên toàn thế giới!
Bài đọc thêm: Tình yêu vượt thắng tất cả !

Cha Ferran JARABO và Carbonell (Agullana, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!