Icon Collap
...
Trang chủ / Tội trọng hay phạm không bỏ !

Tội trọng hay phạm không bỏ !

Nghe lại những lời giảng dạy của Đức Giê-su hôm nay, nếu chúng ta tin thật vào những lời này mà xét mình cẩn thận thì không mấy ai trong chúng ta lại không cảm thấy và nhận ra mình đã vi phạm quá nhiều sai lỗi như mắng mỏ, chửi bới anh em, nhất là khoản phải bỏ của lễ về làm hòa với những anh em đang buồn mình, chứ không phải với những anh em mà mình đang buồn họ, rồi mới được tới bàn thờ để dâng của lễ cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, soi sáng, hướng dẫn cho mỗi người trong chúng ta, can đảm duyệt xét lại chính mình, với những chỉ dẫn cụ thể của Đức Giê-su để sám hối trở về với Thiên Chúa và với những người đang buồn phiền vì chúng ta.

Tội giận, mắng, chửi anh em !

Đức Giê-su nói rõ rằng :“Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng : chớ giết người; ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”(Mt 5, 21-25). Như vậy, dù chưa cần ra tay giết người, mà chỉ cần đem lòng tức giận hay mắng , chửi anh em là đồ ngốc, là quân phản đạo thì đã là trọng tội và bị lửa hoả ngục thiêu đốt rồi. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người đã giận và mắng chửi anh em mình, mà vẫn cảm thấy bình thường, vẫn rước lễ như thể không có chuyện gì xảy ra. Đây mới là điều đáng sợ. Bởi vì, những người này không tin vào những lời giảng dạy của Đức Giê-su. Cũng vì không tin nên họ không nhận ra những lỗi phạm này là tội trọng mà sám hối, chừa bỏ. Có một số người giận, mắng, chửi người khác như ăn cơm bữa, mà vẫn đi lễ, rước lễ hàng ngày. Có một số người nữa biết đó là tội, nhưng không xem những tội này là nguy hiểm mà cho là tội nhẹ.
Bài đọc thêm: Tội trọng sa hoả ngục !

Tội trọng hay phạm không bỏ !

Không làm hòa như Chúa dạy !

Riêng với đòi buộc của Đức Giê-su là phải bỏ lễ vật trước bàn thờ, trở về mà làm hòa với những người đang buồn phiền với mình, rồi mới được trở lại tiến dâng lễ vật, thì có rất nhiều người vi phạm khoản luật này. Có một số người thì cho rằng họ buồn mình, còn mình không buồn họ thì cớ gì phải đi làm hòa với họ? Hơn nữa, có người lại cho rằng làm sao mình biết họ đang buồn mình mà tới làm hòa? Vì thế mà những người này bất chấp những đòi buộc của Đức Giê-su mà vẫn tới bàn thờ dâng lễ vật bình thường như thế không có chuyện gì xảy ra vậy. Kinh nghiệm cho thấy, có nhiều cha mẹ phá thai, giết chết con mình, biết rõ những người con đó đang rất buồn, giận với mình, nhưng chưa bao giờ đối diện với con mình để xin lỗi, làm hòa với những người con của họ. Trong khi đó họ chỉ biết xin lễ, cầu nguyện rồi làm một số việc thiện để được bù đắp lại phần nào lầm lỡ của mình. Dù những người này có thiện chí, nhưng không làm đúng lời dạy của Đức Giê-su nên lương tâm họ bối rối, bất an và hoảng sợ. Chỉ khi nào hướng dẫn cho những người này can đảm đối diện với các người con mà họ đã phá bỏ, tâm sự, sám hối, khóc lóc và làm hòa được với những người con của họ thì họ mới cảm nhận được bình an, rồi mới giúp họ lãnh nhận bí tích Hòa giải. Cách hướng dẫn, chỉ dạy của Đức Giê-su thật tuyệt vời, giúp chữa trị tận gốc không chỉ về bình diện tâm linh mà cả về bình diện tâm lý nữa.
Bài đọc thêm: Sám hối và tin vào Tin Mừng !

Tội trọng hay phạm không bỏ !
Tội trọng hay phạm không bỏ !

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con ! Lề Luật của Chúa thật cụ thể, rõ ràng, nhưng chúng con nhiều lần vẫn bưng tai, nhắm mắt làm ngơ. Những tội lỗi chúng con xúc phạm đến anh em mình như tức giận, mắng, chửi thật nguy hiểm, nhưng chúng con cứ tìm cách phớt lờ, cho qua. Chúng con thành tâm cúi xin Chúa tha thứ bỏ qua cho chúng con, không biết bao nhiêu lần chúng con đã vi phạm những trọng tội đáng sợ này. Chúng con cũng xin Chúa ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con, để chúng con biết vâng nghe lời Chúa dạy mà biết sống tốt và tôn trọng từng người anh em của mình như chính Chúa đang chờ đợi. Amen.

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận
error: Content is protected !!