Icon Collap
...
Trang chủ / Sứ mạng của người tín hữu !

Sứ mạng của người tín hữu !

Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy biến động và thách đố. Chủ nghĩa duy vật, vô thần đang bành trướng và thống trị khắp nơi. Tinh thần thế gian, thế tục ngày càng tiêm nhiễm và thấm sâu vào trong tâm thức, não trạng của nhiều người; ngay cả người tín hữu và nhất là những người trẻ. Vì thế, số thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo bao la của thế giới này đang ngày càng giảm sút đến mức báo động. Nhiều nơi, ơn gọi tu trì không còn được quan tâm, chăm tưới, động viên và khích lệ nữa. Đứng trước hoàn cảnh như vậy, Đức Giê-su tiếp tục mời gọi chúng ta cầu xin Chủ mùa gặt sai thêm nhiều thợ gặt ra gặt lúa về. Đồng thời, Chúa Giê-su cũng mời gọi chúng ta hãy cùng Ngài ra đi, lên đường, tìm kiếm, nuôi dưỡng, chăm sóc và vun trồng cho những thợ gặt tương lai của Giáo hội.

Hãy cầu xin Chủ mùa gặt !

Tin Mừng thuật lại cảnh đoàn người đi theo Đức Giê-su, Ngài đã chạnh thương bảo các môn đệ rằng:“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về ”(Mt 9,37-38). Như vậy, đối với Đức Giê-su, lòng chạnh thương phải đưa đến hành động, chứ không dừng lại nơi môi miệng và hành động đầu tiên là hướng về chủ mùa gặt xin ngài sai thợ ra gặt lúa về. Điều này rất đáng để cho chúng ta phải suy gẫm và đem ra thực hành. Chúng ta biết rằng chủ mùa gặt mới có quyền sai thợ gặt ra gặt lúa về, chứ không phải là một người nào khác. Mà chủ mùa gặt đây thì không ai khác, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Một lời hướng dẫn hoàn toàn chính xác. Đức Giê-su muốn giúp cho các môn đệ hướng lòng về Thiên Chúa mà cầu xin Người sai thợ gặt ra gặt lúa về, vì Thiên Chúa là Đấng có toàn quyền trên tất cả mọi người. Hơn nữa việc cầu nguyện với Thiên Chúa là ông Chủ của mùa gặt thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có dư thừa khả năng để cầu xin được và cầu xin một cách nhẹ nhàng. Nếu một việc khá dễ dàng như vậy mà người ta không chịu làm thì việc ra đi, lên đường, kêu gọi, quy tụ, vun trồng, chăm sóc những ơn gọi hay đúng hơn là những thợ gặt tương lai xem ra là chuyện vượt quá sức của những người này. Còn ngược lại, nếu những ai bận tâm đến cánh đồng truyền giáo, bận tâm đến những thợ gặt tương lai của Giáo hội thì họ không chỉ cầu nguyện mà còn đưa tới những hành động chăm lo, vun trồng cho ơn gọi thừa sai trong Giáo hội.
Bài đọc thêm: Hãy làm chứng cho sự thật !

Sứ mạng của người tín hữu !

Hãy là thừa sai của các thợ gặt !

Sau khi dạy các môn đệ cầu xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, Đức Giê-su đã gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền, sai các ông đi và chỉ thị rằng : “Anh em đừng đi tới các vùng dân ngoại, cũng đừng vào các thành của người Sa-ma-ri. Tốt hơn hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy ”(Mt 9, 5-8). Ngang qua việc làm này, Đức Giê-su muốn chúng ta không chỉ cầu xin chủ mùa gặt mà còn phải cộng tác tích cực với chủ mùa gặt, dưới mọi hình thức, tài năng, khả năng, để có được những thợ gặt lành nghề ra gặt lúa về. Nói cách khác là chúng ta cũng phải lên đường loan báo Tin Mừng, mời gọi, tuyển chọn, nuôi dưỡng, hướng dẫn những người có thiện chí muốn dấn thân làm thợ gặt cho Thiên Chúa trên cánh đồng truyền giáo, như Đức Giê-su đã từng làm, để có được những tông đồ và các môn đệ khác. Nếu như chúng ta không có khả năng rao giảng mời gọi, hướng dẫn… thì chúng ta có thể dùng chính đời sống chứng tá của mình và đóng góp, giúp đỡ cho các chương trình quảng bá, nuôi dưỡng, đào tạo các ơn gọi, để có được những thợ gặt, những thừa sai đích thực của Thiên Chúa cho cánh đồng truyền giáo mênh mông, bao la, bát ngát. Tóm lại, nếu chúng ta bận tâm đến sứ vụ rao giảng Tin Mừng thì chúng ta sẽ tìm ra nhiều phương thế để làm cho sứ vụ đó được thực hiện và phát triển.
Bài đọc thêm: Cốt lõi của rao giảng tin Mừng !

Sứ mạng của người tín hữu !

Sứ mạng của người tín hữu !

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Thợ Gặt mà Chúa Cha đã gởi đến trần gian này để đưa nhân loại về lại với Thiên Chúa là Cha của hết thảy mọi người. Chính Chúa đã dạy chúng con cầu xin với Chúa Cha là Chủ của mùa gặt sai gửi nhiều thợ gặt đến để gặt lúa về cho Chúa Cha và Chúa đã làm gương cho chúng con trong việc rao giảng Tin Mừng, tìm kiếm, mời gọi các môn đệ và sai họ đi thực hiện chính sứ mạng của Chúa. Chúng con nài xin Chúa ban thêm sức mạnh lòng tin cho từng người trong chúng con, để chúng con vừa cầu nguyện cho có thợ gặt, vừa dấn thân rao giảng Tin Mừng, kêu mời và tìm kiếm những thợ gặt cho Thiên Chúa. Chúng con chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê-su muôn đời. Amen.

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

 

Bình luận
error: Content is protected !!