Icon Collap
...
Trang chủ / Tại sao Chúa bảo đừng sợ ?

Tại sao Chúa bảo đừng sợ ?

Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật thứ 12, Thường niên, nhắc nhở, mời gọi chúng ta hãy can đảm, mạnh mẽ vượt thắng những khó khăn, thử thách, đến từ những cuộc bách hại của thế gian, vì lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng ta. Hơn nữa, Đức Giê-su còn giải thích cho chúng ta biết rõ lý do tại sao chúng ta không được sợ hãi. Vậy giờ đây, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến, soi sáng, hướng dẫn cho mỗi người hiểu rõ hơn lý do : đừng sợ! Nhờ đó, chúng ta mới có đủ khả năng để thực hiện lời mời gọi của Chúa Giê-su Ki-tô.

Năm lý do : Đừng sợ !

Để thuyết phục và giúp cho các môn đệ vượt thắng được những khó khăn thử thách, nhất là khi bị bắt bớ, ngược đãi, hành hạ, tù đày và cả cái chết, đến từ những kẻ bách hại, muốn tiêu diệt, loại trừ tất cả những ai tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Đức Giê-su đã đưa ra những lý do cụ thể như sau. Thứ nhất : những người này chỉ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn của chúng ta. Còn Thiên Chúa chúng ta tin lại có khả năng giết được cả thân xác lẫn linh hồn mới là Đấng chúng ta phải kính sợ. Lý do này thật hữu lý, vì chúng ta tin có linh hồn và sự sống bất diệt, đời đời trong Nước Trời thì làm sao chúng ta lại dám đánh đổi mạng sống thoáng qua đời này để đánh mất sự sống hạnh phúc đời đời trong Thiên Chúa.

Tại sao Chúa bảo đừng sợ ?

Thứ hai, Đức Giê-su đã hứa ban thưởng Nước Trời cho những ai bị bắt bớ, hãm hại vì chính đạo một cách rõ ràng và Ngài còn xem đây là “ mối phúc” : “ Phúc cho những ai bị bách hại vì chính đạo, vì Nước Trời là của họ ”. Mối phúc này được Đức Giê-su nhắc lại hai lần trong Tám mối phúc thật cho thấy sự khó khăn không dễ gì vượt qua được trong việc thực hiện mối phúc này. Thứ ba, Đức Giê-su đã nói rõ rằng:” Tôi tớ không hơn chủ, có giỏi lắm thì cũng bằng chủ mà thôi.” Mà Đức Giê-su là chủ của chúng ta. Ngài đã bị bách hại và bị giết chết thì chúng ta là tôi tớ, không thể chịu bách hại đau khổ hơn được Thầy mình đâu. Thầy của chúng ta đã đi trên con đường này để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại đã được tôn vinh vượt trên tất cả mọi loài, mọi vật và trở thành Chúa của chúng ta thì những môn đệ của Ngài làm sao lại không đi trên con đường mà Thầy đã đi và mời gọi chúng ta : “ Ai muốn làm môn đệ của Thầy thì phải bỏ mình, vác thập giá, bước theo Thầy mỗi ngày”. Thứ tư, Đức Giê-su đã nói rõ cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Đấng quan phòng, yêu thương chúng ta. Người có toàn quyền trên tất cả mọi sự. Thiên Chúa biết rõ chúng ta và không thử thách chúng ta quá sức của mình đâu. Cứ nhìn lại những đau khổ của thánh Phao lô và câu trả lời mà thánh nhân nhận được : “ Ơn Ta đã đủ cho con “ để chúng ta yên tâm bước vào cuộc chiến mà không sợ thất bại. Vì Thiên Chúa luôn ở với chúng ta. Thứ năm, Đức Giê-su cũng đã nói rõ :” Ai tuyên xưng Ta trước mặt người đời thì Ta sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Ta; còn ai chối bỏ ta trước mặt người đời thì Ta sẽ chối bỏ người ấy trước mặt Cha Ta ”. Đó là năm lý do Đức Giê-su nêu ra để mời gọi chúng ta can đảm tiến bước trước những cơn bách hại mà thế gian có thể làm cho chúng ta bất cứ lúc nào.
Bài đọc thêm: Canh chừng và đừng sợ !

Tại sao Chúa bảo đừng sợ ?

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con ! Hôm nay Chúa lại tiếp tục mời gọi chúng con can đảm đối diện với những khó khăn thử thách đến từ những cuộc bách hại, dưới nhiều hình thức khác nhau, nhất là trong thời đại chúng con đang sống. Chúa đã đưa ra những lý do cụ thể để khích lệ, thuyết phục chúng con vững bước tiến lên, để dành được mối phúc là Nước Trời mà Chúa đã hứa ban cho những ai đi trên con đường này. Chúng con tạ ơn Chúa Giê-su thật nhiều. Chúng con xin Chúa Giê-su ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con để chúng con can đảm vượt thắng những sợ hãi, lo lắng, bất an, mà can đảm tiến bước giữa những thử thách căm go, nghiệt ngã để dành cho được phần thưởng cao quý muôn đời là Nước Trời. Amen.
Bài đọc thêm: Chính thầy đây, đừng sợ !

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận
error: Content is protected !!