Icon Collap
...
Trang chủ / Đơn giản nhưng không đơn giản !

Đơn giản nhưng không đơn giản !

Hôm nay, một sự tương phản mới theo Tin Mừng được mở ra trước mắt chúng ta, giữa cây xấu và cây tốt. Những lời quả quyết của Chúa Giêsu về chủ đề này đơn giản đến mức chúng ta thấy chúng có vẻ rất đơn giản. Nhưng thật ra thì nó không phải như vậy! Chúng hoàn toàn không đơn giản, cũng như cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng không hề đơn giản!

Chúng ta biết rằng có những điều tốt đã bị thoái hóa và đưa đến kết quả xấu, và mặt khác, có những điều xấu đã được biến đổi và nó đưa đến kết quả tốt. Tóm lại, khi Chúa nói “Cây tốt thì sinh quả tốt ”(Mt 7,17) mang nghĩa là gì? Điều Chúa nói đó có nghĩa là điều tốt luôn là tốt, bởi vì nó không bao giờ ngừng là điều tốt. Và như thế, người làm điều tốt thì không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, vì anh ta làm điều tốt và không chấp nhận nhượng bộ cho sự cám dỗ để làm điều ác. Và chắc chắn anh ấy làm điều tốt và kiên trì cho đến khi trở thành anh hùng. Thế nhưng, nếu anh ta làm điều tốt và khi vì mệt mỏi mà anh ta lỡ ngừng làm điều đó, hoặc anh ấy bị rơi vào cám dỗ làm điều ác, hoặc sợ hãi trước những yêu cầu mà người ta không thể thỏa hiệp với những điều tốt của anh, thì anh ta phải chân thành nhận ra điều đó, thú nhận điều đó ngay lập tức, hết lòng ăn năn và… Anh ấy phải bắt đầu lại!
Bài đọc thêm: Cứ xem quả thì biết cây

Đơn giản nhưng không đơn giản !

À vâng! Và anh ấy cũng có thể làm điều tốt, bởi vì trong số bao điều khác, anh ấy biết rằng nếu anh ấy không sinh trái tốt thì anh ấy sẽ bị chặt và ném vào lửa ( đó là lòng Kính Sợ Chúa! “Kính sợ ĐỨC CHÚA là bước đầu của khôn ngoan; biết Đấng Chí Thánh mới là hiểu biết thật.” ( Châm Ngôn 9, 10) – Sở dĩ anh Kính sợ  Thiên Chúa thì sẽ được Thiên Chúa bảo vệ như cây nho được chăm sóc trong vườn nho màu mỡ); Và bởi vì anh ấy nhận biết lòng tốt của người khác thông qua những việc làm tốt của họ, anh ta biết, không chỉ bằng kinh nghiệm của bản thân mà còn bằng kinh nghiệm xã hội, rằng anh ta phải là người tốt và chỉ có thể được công nhận như vậy bằng hành động của anh ta chứ không phải bằng lời nói của anh ta.

Đơn giản nhưng không đơn giản !

Vì chỉ nói “Lạy Chúa, lạy Chúa” thôi thì chưa đủ. Như Thánh Giacôbê nhắc nhở chúng ta, đức tin chỉ trở nên đáng tin cậy qua các hành động của nó: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin.” ( Thư Giacôbê 2:18).
Bài đọc thêm: Tình yêu Chúa biến đổi đời con

Cha Antoni ORIOL Tataret (Vic, Barcelona, ​​Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!