Icon Collap
...
Trang chủ / Hai cột trụ của Giáo Hội!

Hai cột trụ của Giáo Hội!

Hôm nay chúng ta cử hành Lễ Trọng Kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, hai vị là nền tảng của Giáo Hội sơ khai và do đó, các ngài cũng là nền móng đức tin Kitô giáo của chúng ta. Các tông đồ của Chúa, những chứng nhân ngay từ thuở sơ khai, họ đã sống những giây phút đầu tiên của việc mở rộng Giáo hội và đóng ấn tín trung thành với Chúa Giêsu bằng máu của họ. Với điều kiện của chúng ta hôm nay, những Kitô hữu của thế kỷ thứ 21, chúng ta cũng có thể là những chứng nhân đáng tin cậy về tình yêu của Thiên Chúa ở giữa nhân loại, như hai Thánh Tông đồ đã từng thể hiện, và như rất nhiều anh em tín hữu đi trước chúng ta đã minh chứng bằng đời sống thánh thiện của họ.

Bài đọc thêm: Mừng kính thánh Phêrô và Phaolo 29.6

Một trong những bài chia sẻ đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô, khi ngỏ lời với các Hồng Y, Ngài nói với các Vị rằng chúng ta phải “bước đi, gây dựng và sám hối”. Nghĩa là chúng ta phải thăng tiến trên đường đời, xây dựng Giáo hội và biết thú nhận lỗi lầm với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cảnh báo: “Chúng ta có thể đi bao nhiêu tùy thích, chúng ta có thể xây dựng nhiều thứ, nhưng nếu chúng ta không biết thú nhận lỗi lầm với Chúa Giêsu, thì mọi thứ sẽ không thể hoạt động, bởi vì Giáo Hội là Hiền Thê của Thiên Chúa”.

Chúng ta đã nghe trong Tin Mừng của Thánh Lễ hôm nay về một sự kiện trọng tâm đối với cuộc đời của Thánh Phêrô và của Giáo Hội. Chúa Giêsu đã hỏi xin người đánh cá miền Galilê này một hành động đức tin trong thân phận thần linh của ông và Phêrô không ngần ngại khẳng định: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Ngay lập tức, Chúa Giêsu thiết lập vị Lãnh Đạo Giáo Hội, Người nói với Phêrô rằng ông sẽ là tảng đá vững chắc trên đó Giáo hội sẽ được xây dựng xuyên thời gian (x. Mt 16,18) và trao cho ông quyền năng của chìa khóa, quyền năng tối cao.

Ngay cả khi Thánh Phêrô và những Người Kế Vị Ngài được sức mạnh của Chúa Thánh Thần trợ giúp, thì họ cũng cần nhiều lời cầu nguyện của chúng ta, bởi vì Sứ mệnh của Các Ngài là siêu việt đối với đời sống của Giáo Hội: Các Ngài phải là nền tảng vững chắc cho mọi Kitô hữu xuyên thời gian; do đó, chúng ta phải cầu nguyện hàng ngày cho Đức Thánh Cha, cho con người của Ngài và cho các ý định của Ngài.

Bài đọc thêm: Tu như Phêrô và Phaolo

Đức Cha Jaume PUJOL Balcells, Tổng Giám Mục danh dự của Tarragona

(Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!