Icon Collap
...
Trang chủ / Uống cùng chén với Thầy Giê-su!

Uống cùng chén với Thầy Giê-su!

Hôm nay, tình tiết mà đoạn Tin Mừng này thuật lại đã đặt chúng ta đối diện với một tình huống xảy ra khá thường xuyên trong các cộng đoàn Kitô hữu khác nhau. Thật vậy, Gioan và Giacôbê đã thể hiện lòng quảng đại bằng cách bỏ nhà cửa và thuyền lưới để theo Chúa Giêsu. Họ đã nghe sứ điệp Chúa loan báo về Vương quốc và ban sự sống đời đời, nhưng họ vẫn chưa hiểu được chiều kích của điều Chúa đang đề nghị, và đó là lý do tại sao mẹ của họ đã xin Chúa một điều tốt lành nhưng vẫn ở mức độ ước vọng thuần túy của con người: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.”. (Mt 20,21)

Bài đọc thêm: Một ngày của Đức Giê-su!

uong-cung-chen-voi-thay-gie-su

Cũng vậy, chúng ta đã nghe và đi theo Chúa, như các môn đệ đầu tiên đã làm, nhưng đôi khi chúng ta không nắm bắt được tính chính xác của sứ điệp của Người và chúng ta bị lôi cuốn bởi những lợi ích hoặc tham vọng cá nhân trong Giáo hội. Chúng ta quên rằng khi tiếp nhận Chúa, chúng ta phải dâng chính mình cho Người một cách trọn vẹn và tin tưởng, rằng chúng ta không thể nghĩ đến vinh quang mà không chấp nhận thập giá trước.

uong-cung-chen-voi-thay-gie-su

Câu trả lời của Chúa Giêsu nhấn mạnh chính xác khía cạnh này: để được dự phần vào Vương Quốc của Người, điều quan trọng là phải chấp nhận uống cùng một “chén” (x. Mt 20,22), nghĩa là sẵn sàng hiến mạng sống mình vì yêu mến Thiên Chúa và hiến thân phục vụ anh em mình, với cùng một thái độ thương xót như Chúa Giêsu. Trong bài giảng đầu tiên, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng để đi theo con đường của Chúa Giêsu, chúng ta phải vác thập giá của Người, bởi vì “Khi chúng ta bước đi mà không có Thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có Thánh giá, khi chúng ta tuyên xưng một Chúa Kitô không có Thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa.”

uong-cung-chen-voi-thay-gie-su

Do đó, việc theo Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải hết sức khiêm tốn. Kể từ khi chịu phép rửa tội, chúng ta đã được kêu gọi trở thành chứng nhân của Người để biến đổi thế giới. Nhưng chúng ta sẽ chỉ thành công trong sự biến đổi này nếu chúng ta có thể là tôi tớ của những người khác, với tinh thần quảng đại và tận tụy, nhưng luôn luôn trong niềm vui được theo Chúa và cảm nhận được sự hiện diện của Người.

Bài đọc thêm: Thập giá thành Thánh giá!

Đức ông Octavio RUIZ Arenas

Thư ký Hội đồng Giáo hoàng Tân Phúc âm hóa 

Bình luận
error: Content is protected !!