Icon Collap
...
Trang chủ / Ảo giác hay chuyện có thật?

Ảo giác hay chuyện có thật?

Hôm nay chúng ta sẽ không thấy Chúa Giêsu ngủ trong thuyền đang chìm trong nước, cũng không làm yên bão tố chỉ bằng một lời quở trách, nhờ đó khơi dậy lòng ngưỡng mộ của các môn đệ (x. Mt 8,22-23). Nhưng hành động của Người hôm nay cũng gây bối rối: đối với các môn đệ đầu tiên cũng như đối với chính chúng ta.

ao-giac-hay-la-chuyen-co-that

Sau khi đã cho đám đông dân chúng được ăn và được no nê, Đức Giêsu đã bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước; trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình, chìm đắm trong việc cầu nguyện (x. Mt 14,22-23). Còn các môn đệ đang ở trên thuyền, không có Thầy, và đã ra xa bờ đến cả mấy cây số… Thuyền đang bị sóng đánh vì ngược gió, tiến lên một cách khó khăn…Mãi đến  khoảng canh tư, Chúa mới đi trên mặt biển mà đến với họ. “Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” “( Mt 14, 24-26)

Bài đọc thêm: Tin là nghe và trông thấy!

ao-giac-hay-la-chuyen-co-that

Các môn đệ đã rất sợ hãi khi nhìn thấy Người – Đây chỉ là đặc điểm của những người bình thường và lành mạnh, : con người thường không đi trên mặt nước và do đó, họ phải nhìn thấy người đang đến với họ vào lúc đêm tối ấy là một con ma là dĩ nhiên thôi! Nhưng họ đã nhầm: đó không phải là một ảo tưởng, là một bóng ma, mà là chính Thầy của họ, là Chúa của họ, Đấng đã kêu gọi họ! – Cũng như đã rất nhiều dịp khác – Người luôn kêu gọi họ rằng đừng sợ hãi và hãy tin tưởng vào việc Người mặc khải đức tin cho họ. Đức tin này trước tiên được đòi hỏi nơi Phêrô, người sau đó đã thốt lên: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài .” (Mt 14:28). Với câu đáp lời này, Phêrô đã chứng tỏ rằng đức tin hệ tại ở sự vâng phục lời của Đấng Kitô: Ông đã không nói “Hãy để tôi đi trên mặt nước”, nhưng ông đã cầu xin: “ xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Phêrô muốn làm điều mà chính Chúa truyền cho ông để có thể tin vào sự trung thực của Lời Thầy dạy. Tuy nhiên, khi “ Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” ( x. Mt 14, 29-30)

Bài đọc thêm: Điều kiện để theo Thầy Giê-su!

ao-giac-hay-la-chuyen-co-that

Những nghi ngờ của Phêrô đã khiến ông chùn bước trong đức tin đang chớm nở, nhưng lại để cho các môn đệ khác được cơ hội tuyên xưng, khi được đứng trước mặt Thầy: “Quả thật Thầy là Con Thiên Chúa!“(Mt 14,33). “Nhóm những người đã là sứ đồ, nhưng vẫn chưa tin… Nhưng khi họ thấy rằng nước đang di chuyển dưới chân Chúa và rằng bất chấp những chuyển động không ngừng của sóng, bước chân của Chúa vẫn luôn chắc chắn, ( …) nên bây giờ họ đã xác tín và nhận ra rằng Chúa Giêsu, Thầy của họ chính là Con Thiên Chúa thật ! ” (Thánh Ambrôsiô).

Cha Lluc TORCAL Đan Sĩ (Santa Maria de Poblet, Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!