Icon Collap
...
Trang chủ / Hôn nhân và độc thân !

Hôn nhân và độc thân !

Sau khi đã đưa ra những chỉ dẫn rất cụ thể về việc sửa lỗi cho anh em và tha thứ cho những kẻ cố tình xúc phạm, làm tổn thương mình, hôm nay, trước những chất vấn của những người Pha-ri-siêu và những suy nghĩ của các môn đệ, Đức Giê-su lại nói rõ cho chúng ta biết về hai loại hình hay là hai ơn gọi trong đời sống xã hội và Giáo hội, đó là hôn nhân gia đình và độc thân thánh hiến. Cả hai ơn gọi này đều phát xuất từ Thiên Chúa và mỗi ơn gọi lại có tính đặc thù riêng mà Thiên Chúa đã ấn định và đặt để vào trong đó, giúp cho người ta có thể sống được và sống đúng với ơn gọi của mình. Giờ đây, xin Chúa Thánh Thần ngự đến, soi sáng, hướng dẫn cho chúng con hiểu được cả hai ơn gọi này mà sống cho xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa.

Hôn nhân và độc thân
Ơn gọi hôn nhân và gia đình !

Sau khi đã lắng nghe những lời hướng dẫn đầy khôn ngoan và chứng kiến những việc kỳ lạ Đức Giê-su đã làm, những người Pha-ri-siêu vẫn chưa phục mà còn tìm cách để cài bẫy Ngài. Họ đặt vấn đề là : “Người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Người đáp : “Các ông không đọc thấy điều này sao: thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán : “Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt… Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,3-6). Tuy nhiên, những người Pha-ri-siêu này đã nại đến chứng thư ly dị của Môi-sê để vặn lại Đức Giê-su. Nhưng Đức Giê-su vẫn khẳng định dứt khoát tính bất khả phân ly trong đời sống hôn nhân gia đình, theo kế hoạch của Thiên Chúa, không ai có quyền thay đổi được. Ngài còn cho thấy nguồn gốc Môi-sê phải nhượng bộ mà cấp chứng thư ly dị, cũng chỉ vì lòng chai dạ đá của các ông. Như vậy, một lần nữa, Đức Giê-su tái xác lập và khẳng định tính bất khả phân ly của ơn gọi hôn nhân gia đình, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp. Không ai có quyền phá vỡ định chế hôn nhân gia đình đã được chính Thiên Chúa thiết lập. Còn ơn gọi độc thân thánh hiến thì sao?
Bài đọc thêm: Chuỗi Mân Côi và lời cầu nguyện cứu cả nhà chồng ghét đạo thoát khỏi Covid 19 !

Hôn nhân và độc thân
Ơn gọi độc thân thánh hiến !

Đứng trước lời khẳng quyết của Đức Giê-su, những người môn đệ đã thầm thì rằng : “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn”. Nhưng Đức Giê-su đã nói với họ rằng : “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả thật, có những người không kết hôn, vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn, vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn, vì nước trời” (Mt 19,10-12). Như vậy, Thiên Chúa gọi ai thì người đó mới hiểu được về những khó khăn trong đời sống gia đình và hiểu được giá trị và ý nghĩa của ơn gọi độc thân thánh hiến cho Thiên Chúa. Còn những người lập gia đình thì làm sao hiểu được giá trị và ý nghĩa của đời sống độc thân thánh hiến. Vì thế, những người sống đời thánh hiến sẵn sàng đón nhận sự không hiểu cũng như sự thương cảm của những người lập gia đình dành cho mình. Ngược lại, những người sống đời thánh hiến thì cũng không thể hiểu thấu những khó khăn của đời sống gia đình, nên phải có lòng thông cảm và thương cảm dành cho họ cách công bằng. Như vậy, cả ơn gọi độc thân thánh hiến và ơn gọi hôn nhân gia đình đều phát xuất từ Thiên Chúa. Cả hai đều đáng trân trọng và quý mến. Vì phát xuất từ Thiên Chúa nên sống ở bậc sống nào thì chúng ta cũng phải tuân giữ nghiêm túc những gì Thiên Chúa đã quy định.
Bài đọc thêm: Lời thú tội muộn màng của một người mẹ !

Hôn nhân và độc thân
Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con, hôm nay, Chúa nhắc lại cho chúng con nguồn gốc, giá trị, vai trò cũng như đặc tính của ơn gọi độc thân thánh hiến và ơn gọi hôn nhân gia đình với mục đích giúp chúng con hiểu hơn và sống trọn vẹn ơn gọi mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê-su Ki-tô rất nhiều. Chúng con cũng tha thiết nài xin Chúa Giê-su Ki-tô ban thêm sức mạnh lòng tin, lòng mến, cho chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ sống trọn vẹn được ơn gọi mà Chúa đã dành cho từng người trong chúng ta. Amen.

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsr
Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!