Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Maria là Nữ Vương !

Đức Maria là Nữ Vương !

Hôm nay, sau khi cử hành đại lễ mừng kính trọng thể Đức Maria hồn xác về trời, chúng ta cùng hân hoan cử hành thánh lễ kính nhớ Đức Maria được tôn vinh với danh xưng là Nữ Vương trời đất. Chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Mẹ muôn việc diệu kỳ và Danh Người thật chí thánh chí tôn. Chúng ta cùng chúc mừng và tôn vinh Mẹ là Nữ Vương của mỗi người chúng ta, của toàn thể đất trời. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi duyệt xét lại vị thế và tương quan của chúng ta với Mẹ Maria trong vai trò làm Nữ Vương của tất cả chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ sống trọn tình con thảo với Mẹ hơn và biết nỗ lực mỗi ngày để sống cho xứng đáng với phẩm giá được làm con dân của Mẹ .

Duc-ma-ri-a-la-nu-vuong

Nữ Vương của đức vâng phục !

Chúng ta biết rằng mọi đặc ân Đức Maria được tưởng thưởng đều phát xuất từ ân huệ được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế là Đức Giê-su Ki-tô. Với biến cố phục sinh khải hoàn chiến thắng tử thần và tội lỗi, Đức Giê-su đã trở thành Vua muôn vua, Chúa muôn chúa và có toàn quyền trên tất cả muôn vật muôn loài, vì chính Ngài đã dùng cái chết mà chuộc lại tất cả mọi sự cho Thiên Chúa. Và dĩ nhiên, Đức Maria Mẹ của Đấng là Chúa tể vũ trụ vạn vật chẳng lẽ lại không xứng đáng được làm Nữ Hoàng hay sao ! Hơn nữa, Đức Giê-su trở thành Vua muôn vua, Chúa muôn chúa, nhờ sự vâng phục hoàn toàn thánh ý của Chúa Cha. Còn Đức Maria, Nữ Vương của chúng ta cũng đã vâng phục hoàn toàn thánh ý của Thiên Chúa trên cuộc  đời mình, thật là tuyệt vời bằng hai tiếng Fiat. Vậy chẳng lẽ Đức Maria lại không xứng đáng làm Nữ Vương của toàn thể vũ trụ vạn vật sao ! Còn chúng ta thì sao ? Chúng ta có sống vâng phục thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh như Đức Giê-su và Mẹ Maria chưa? Mỗi người trong chúng ta hãy duyệt xét lại sự vâng phục của mình để xem thử chúng ta có xứng đáng là thần dân của Đức Nữ Vương Maria, Mẹ chúng ta chưa?

Bài đọc thêm: Nữ Vương các Thánh Tử Đạo!

Duc-ma-ri-a-la-nu-vuong

Nữ Vương của khiêm nhường !

Đức Trinh Nữ Maria không chỉ là Nữ Vương của đức vâng phục thánh ý của Thiên Chúa mà còn là Nữ Vương của đức khiêm nhường. Trước những ân huệ lớn lao Thiên Chúa tặng ban cho Mẹ, Mẹ chỉ muốn đón nhận danh hiệu nữ tỳ của Thiên Chúa và Mẹ xin Thiên Chúa hãy thực hiện những gì Thiên Chúa muốn trên con người và cuộc đời của Mẹ. Dù được nâng lên địa vị cao sang, vượt trên tất cả mọi loài thụ tạo, nhưng không bao giờ Mẹ tỏ ra là người có uy quyền hay một thái độ diễn tả sự tự hào của mình. Mẹ ý thức rất rõ những gì mà Mẹ có đều do bởi tình thương lạ lùng của Thiên Chúa dành cho Mẹ. Trong bài Magnificat, Mẹ đã thốt lên rằng : phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn đến, từ nay đến muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc…Đấng Toàn Năng đã làm cho cho tôi bao điều cao cả. Như vậy, Mẹ Maria xứng đáng được tôn vinh là Nữ Vương của đức khiêm nhường. Là con dân của Mẹ, chúng ta được mời gọi hãy sống khiêm nhường như Mẹ. Hãy ý thức rõ thân phận thấp hèn, tội lỗi của mình, đã được Thiên Chúa xót thương một cách đặc biệt. Vì thế, chúng ta hãy biết tận tâm phụng sự và phục vụ Thiên Chúa hết tâm hồn, trí khôn, linh hồn và sức lực như chính Đức Nữ Vương đã làm gương cho chúng ta.

Duc-ma-ri-a-la-nu-vuong

Cầu nguyện với Nữ Vương trời đất !

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Nữ Vương trời đất, chúng con xin chúc mừng và tôn vinh Mẹ. Chúng con xin được cùng Mẹ tạ ơn, tôn vinh Thiên Chúa vì đã thương đặt Mẹ làm Nữ Vương của chúng con. Chúng con cũng tha thiết nài xin Mẹ cầu bầu cho chúng con trước nhan thánh của Thiên Chúa, được ơn luôn biết sống khiêm nhường và vâng phục thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi chúng con gặp thử thách, gian nan. Nhờ đó, chúng con mới xứng đáng được làm thần dân của Nữ Vương trời đất. Chúng con xin chân thành cảm ơn Mẹ của chúng con. Amen.

Bài đọc thêm: Nữ Vương các Thánh Nam Nữ !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!