Icon Collap
...
Trang chủ / Quà mừng sinh nhật Mẹ Maria !

Quà mừng sinh nhật Mẹ Maria !

Hôm nay, cùng với Hội thánh, chúng ta hân hoan cử hành thánh lễ mừng kính sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Đức Giê-su và là Mẹ của tất cả chúng ta. Chúng con xin được chúc mừng Mẹ. Cùng với Mẹ, chúng con xin chung lòng tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho Mẹ không chỉ được sinh ra trong trần gian này mà còn giúp Mẹ chu toàn được sứ mệnh cùng đích mà Thiên Chúa đã ủy thác cho Mẹ đó là: cưu mang Đấng Cứu Thế trong lòng và sinh Đấng Cứu Thế cho toàn thể nhân loại. Đồng thời, chúng con xin cám ơn Mẹ, vì nhờ sinh nhật của Mẹ, chúng con cũng được nhắc nhở và duyệt xét lại sinh nhật và sứ mệnh cùng đích của chính chúng con. Vậy giờ đây, chúng con tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã rợp bóng trên Mẹ, ngự đến soi sáng, hướng dẫn và giúp sức cho chúng con hiểu rõ hơn sinh nhật và sứ mệnh cuối cùng của sinh nhật nơi từng người trong chúng con.

qua-mung-sinh-nhat-me-maria

Sinh nhật và sứ mệnh của Đức Mẹ !

Trong phụng vụ của Hội thánh Công Giáo, chỉ có ba người được mừng sinh nhật cách trọng thể là Đức Giê-su, Đức Maria và Gioan tẩy giả. Tại sao vậy? Xin thưa rằng vì sinh nhật của Đức Maria và sinh nhật của Gioan tẩy giả có liên hệ trực tiếp đến sinh nhật của Đức Giê-su. Sinh nhật của hai vị đều có sứ vụ đi trước để dọn đường, báo trước sinh nhật của Đức Giê-su. Đặc biệt hơn nữa, sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria, báo trước sứ mệnh cưu mang và sinh hạ Đức Giê-su Ki-tô, của chính Đức Maria và của mỗi người trong chúng ta. Quả thật, sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria nơi trần gian này, nếu chỉ để có mặt như bao người khác, thì làm sao lại có thể được mừng sinh nhật trọng thể hàng năm như vậy trong toàn thể Hội thánh! Nhưng sự hiện hữu của Đức Maria trên trần gian này là để chu toàn sứ mệnh cưu mang Đấng Cứu Thế trong lòng và sinh Đấng Cứu Thế ra cho trần gian này. Bởi vậy, trong ngày lễ mừng sinh nhật Đức Maria, chúng ta lại được nghe đọc đoạn Tin Mừng về gia phả của Đức Giê-su Ki-tô. Trong gia phả dài dằng dặc như vậy, Đức Maria xuất hiện ở vị trí cuối trong tư cách là Đấng cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế là Đức Giê-su. Điều này cho thấy, chính sự xuất hiện của Đức Giê-su mới thực sự làm cho sinh nhật của Đức Maria mang một sắc màu mới trở nên có ý nghĩa. Không chỉ dừng lại nơi đây, sinh nhật của Đức Maria còn để nhắc nhở mỗi người trong chúng ta nhớ về sinh nhật và sứ mệnh của chúng ta.

Bài đọc thêm: Sinh nhật Mẹ Maria

qua-mung-sinh-nhat-me-maria

Quà mừng sinh nhật Mẹ Maria !

Trong lòng tin của Ki-tô giáo, sau khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, mỗi người tin được trở thành một Ki-tô hữu, nghĩa là những người có Chúa Ki-tô nơi mình. Như vậy, sứ mệnh hay cứu cánh cùng đích của cuộc sống nơi trần gian này của người tín hữu chính là đón nhận lấy Chúa Giê-su Ki-tô vào trong mình và sinh hạ Chúa Giê-su Ki-tô cho trần gian này, để Ngài tiếp tục hiện diện và thi hành sứ vụ cứu rỗi con người mọi thời, mọi nơi. Hiểu rõ được như vậy, chúng ta sẽ nhận ra sứ vụ hay cứu cánh cùng đích của chúng ta cũng là sứ vụ hay cứu cánh cùng đích của Đức Maria, Mẹ của chúng ta. Bởi thế, mừng sinh nhật của Đức Maria, chúng ta lại được nhắc nhở, mời gọi duyệt xét lại sứ vụ hay cứu cánh cùng đích của cuộc đời của chính chúng ta. Đức Maria đã đón nhận Đức Giê-su vào trong cung lòng mình và sinh hạ Đức Giê-su cho nhân loại, nhờ sự đối thoại và vâng phục hoàn toàn thánh ý của Thiên Chúa. Thánh kinh nghi nhận lòng tin tuyệt đối của Đức Maria vào Thiên Chúa, bằng một câu tóm kết rất tuyệt vời: “Đức Maria ghi nhớ tất cả những điều đó và suy đi gẫm lại trong lòng”. Còn chúng ta thì sao? Những lời Chúa dạy, những biến cố xảy đến, chúng ta có suy đi gẫm lại để thực hiện cho đúng chưa? Nếu chúng ta đã thực hiện tốt thì chúng ta đã được nên giống Mẹ Maria và cứ tiếp tục thi hành. Còn nếu chúng ta chưa làm được thì hãy sám hối xin Chúa thứ tha và quyết tâm lắng nghe và thực thi những lời dạy bảo của Thiên Chúa cũng như đọc ra được những sứ điệp mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho chúng ta ngang qua từng biến cố trong cuộc đời. Nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta đã có được món quà đẹp để mừng Mẹ chúng ta.

qua-mung-sinh-nhat-me-maria

Cầu nguyện với Mẹ Maria !

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giê-su và Mẹ của tất cả chúng con ! Hôm nay chúng con xin chúc mừng sinh nhật của Mẹ. Chúng con xin Mẹ khẩn cầu cùng Chúa Giê-su cho chúng con có được ơn đức tin như Mẹ. Nhờ đó, chúng con mới chu toàn được sứ mệnh đón nhận, cưu mang và sinh hạ Đức Giê-su Ki-tô cho nhân loại. Chúng con xin chân thành cảm tạ Mẹ thật nhiều. Mẹ biết sự mỏng manh, yếu đuối của từng người trong chúng con. Vì thế, xin Mẹ đừng bao giờ bỏ rơi chúng con, nhất là trong những lúc phong ba ập đến. Chúng con không biết lấy gì để mừng sinh nhật của Mẹ, ngoại trừ lòng sám hối và quyết tâm trở về cùng Thiên Chúa, Chúa của Mẹ cũng là Thiên Chúa của tất cả chúng con. Chúng con xin cảm tạ tri ân Chúa Giê-su Ki-tô rất nhiều. Amen.

Bài đọc thêm: Lễ Sinh nhật Đức Mẹ!

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!