Icon Collap
...
Trang chủ / Tự do – tình yêu và cứu độ !

Tự do – tình yêu và cứu độ !

Hôm nay Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta về sự tự do. Thời nay người ta nói về tự do rất nhiều. Nhưng, sự tự do mà Chúa Giêsu công bố không giống như những gì ngày nay con người công bố và cảm nghiệm về “sự tự do”: Tự do của Chúa Giêsu là một sự tự do hoàn toàn gắn liền và gắn bó với hành động của Chúa Cha. Chính Người đã nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy ” (Ga 5:19). Và Chúa Cha chỉ hành động vì Tình yêu.

tu-do-tinh-yeu-va-cuu-do

Tình yêu không áp đặt, nhưng luôn thúc đẩy cho con người hành động, huy động và cống hiến cuộc sống một cách quảng đại. Khi “Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!” (Lc 6: 6-8). Bằng lời của Người, một Lệnh truyền có sức mạnh tái tạo lại con người yêu thương và hành động được thực hiện. Còn hơn thế nữa, khi ra lệnh “Anh giơ tay ra !”(Lc 6:10) Chúa Giêsu đã kết thúc mọi sự bằng một phép lạ, dứt khoát phục hồi sức mạnh và sự sống cho những gì yếu đuối và đã chết.

Bài đọc thêm: Sự thật – Nô lệ -Tự do!

tu-do-tinh-yeu-va-cuu-do

Chúa Giêsu đã cứu người bại liệt. “Cứu” có nghĩa là cứu khỏi cái chết, và từ “ Cứu” cũng được dịch là “Chữa lành”. Bằng việc chữa lành, Chúa Giêsu, đã cứu những gì đã chết nơi người bệnh tội nghiệp này, một dấu chỉ quá rõ ràng, không thể còn gì rõ hơn được nữa về tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho các tạo vật của Người. Bởi đó, trong cuộc sáng tạo mới, Chúa Con sẽ không làm gì khác hơn là những gì Người thấy Chúa Cha làm, Luật mới sẽ ngự trị chính là Luật Tình Yêu thể hiện qua Hành động, chứ không phải luật nghỉ ngơi “không hoạt động”, điều này có nghĩa là cần phải làm tất cả những gì thiện hảo cho những người anh em đang cần chúng ta giúp đỡ.

Điều cần lưu lại trong chúng ta là việc kết hợp Tự do và Tình yêu, đây chính là chìa khóa của cuộc sống con người hôm nay. Hãy kết hợp tự do và tình yêu như Chúa Giêsu đã làm. “Hãy yêu thương và làm những gì bạn muốn”, những lời khuyên nhủ của Thánh Augustinô giờ đây hoàn toàn có hiệu lực để giúp chúng ta học cách trở nên giống Chúa Kitô Cứu Thế một cách trọn vẹn!

Bài đọc thêm: Sự tự do cao nhất!

Cha Julio César RAMOS González SDB (Mendoza, Argentina)

Bình luận
error: Content is protected !!