Icon Collap
...
Trang chủ / Có một lòng tin mạnh như thế !

Có một lòng tin mạnh như thế !

Hôm nay chúng ta được chứng kiến một sự kiện và chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi thú vị: Tại sao viên đội trưởng của Tin Mừng không đích thân đi tìm Chúa Giê-su mà lại cử một số quan chức Do Thái đến gặp Chúa để xin Người đến chữa lành cho đầy tớ của ông? Chính viên đội trưởng đã trả lời thay chúng ta trong đoạn Tin Mừng: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.” (Lu-ca 7:7).

Viên đội trưởng này có đức tin, ông tin rằng Chúa Giê-su có thể thực hiện phép lạ – nếu Người muốn – chỉ bằng một động tác của ý chí thiêng liêng của Người. Đức tin của ông khiến ông tin rằng dù Chúa Giê-su có ở đâu, thì Người cũng có thể chữa lành cho người đầy tớ của ông ta đang bị bệnh. Viên đội trưởng này đã tin rất chắc rằng không có khoảng cách nào có thể ngăn cản hay cản trở Chúa Giê-su Ki-tô, nếu Người muốn thực hiện công cuộc cứu độ của mình.
Bài đọc thêm: Giải quyết nỗi buồn !

Có một lòng tin mạnh như thế !
Chúng ta cũng được mời gọi có cùng một niềm tin trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta có thể bị cám dỗ tin rằng Chúa Giê-su ở xa và không lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng đức tin soi sáng tâm trí chúng ta bằng cách làm cho chúng ta tin rằng Chúa Giê-su luôn ở gần để giúp đỡ chúng ta. Thực ra, sự hiện diện cứu độ của Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể phải liên tục nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-su luôn cận kề bên chúng ta. Thánh Augustinô, với con mắt đức tin, đã tin vào thực tế này: “Những gì chúng ta thấy là bánh và chén; đó là những gì đôi mắt của bạn đang nói với bạn. Nhưng điều mà đức tin đòi hỏi bạn phải chấp nhận là bánh là Mình Thánh Chúa Giê-su Ki-tô và trong chén thánh có Máu Chúa Giê-su Ki-tô”.

Có một lòng tin mạnh như thế !

Đức tin soi sáng tâm trí chúng ta để làm cho chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa Giê-su ở giữa chúng ta. Và, giống như viên đội trưởng, chúng ta sẽ nói: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi… Xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.” (Lc 7:6 – 7).

Bài đọc thêm: Con phải tha đến mấy lần ?

Khi chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Rỗi, Người sẽ đến gần để chữa lành chúng ta. Do đó, chúng ta hãy để Chúa Giê-su thấm nhập vào tâm hồn chúng ta, vào nhà chúng ta, chữa lành và củng cố đức tin của chúng ta và đưa chúng ta đến cuộc sống vĩnh cửu.

Cha John A. SISTARE (Cumberland, Đảo Rhode, Hoa Kỳ)

Bình luận
error: Content is protected !!