Icon Collap
...
Trang chủ / Sự cương quyết và chịu đựng !

Sự cương quyết và chịu đựng !

Bài Tin Mừng hôm nay cung cấp cho chúng ta hai điểm chính để suy tư cá nhân: Trước tiên, Tin Mừng nói với chúng ta “Vì gần tới thời gian Chúa Giê-su phải cất khỏi đời này, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem” (Lc 9:51). Ở đây, Thánh Luca đã dùng động từ “hoàn thành“, “hoàn tất” để diễn tả cụm từ “tới thời gian” –  có nghĩa là Chúa Giê-su đã đạt đến thời gian viên mãn – thời gian mà Chúa Cha đã thấy trước để hoàn thành sứ mệnh cứu độ của Người qua cuộc đóng đinh, qua cái chết và sự phục sinh. Rồi Người sẽ được tôn vinh, được “rước lên trời”!  Đứng trước viễn cảnh này, Chúa Giê-su Ki-tô “cương quyết lên đường đi Giêrusalem”, nghĩa là quyết tâm yêu mến Đức Chúa Cha bằng cách thực hiện ý muốn cứu chuộc của Ngài. Chúa Giê-su chết trên thập giá với câu nói: “Đã hoàn tất ” (Ga 19,30). Chúa đã sống để làm theo ý muốn của Chúa Cha, và Người duy trì thái độ trung tín này cho đến chết!

Sự cương quyết và chịu đựng !

Bài đọc thêm: Giấc mơ đã trở thành sự thật !
Sự cương quyết của Chúa Giê-su cũng là cách mà mọi Ki-tô hữu chúng ta phải sống; ngay cả những khi chúng ta gặp phải sự chống đối hoặc bị từ chối, bị khinh miệt hoặc bị thiệt thòi để trung thành với Chúa trong cuộc hành trình hướng về Người. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Sự tiến bộ thực sự trong đời sống thiêng liêng không bao gồm việc nhân lên những niềm vui hoặc những cảm nghiệm sâu xa…, nhưng là ở khả năng kiên trì trong những lúc khó khăn: bước đi, bước đi, bước đi; nếu mệt thì dừng lại một chút rồi lại bước đi với tất cả sự  kiên trì ! ”

Sự cương quyết và chịu đựng !

Bài đọc thêm: Lá thư của một hài nhi không được sinh ra.
Thứ đến, về việc đáp lại sự từ chối không muốn đón tiếp Chúa của người Samari, đã khiến hai môn đệ Giacôbê và Gioan đã  muốn lửa từ trời xuống để thiêu đốt dân thành ấy (x. Lc 9:54), nhưng  Chúa đã quở trách hai ông vì lòng nhiệt thành vô kỷ luật của các ngài. Qua lời khiển trách của Chúa, chúng ta cần nhận ra và khắc ghi sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với chúng ta, cũng như Người hằng kiên nhẫn với anh em của chúng ta trên đường đến với Chúa, ngay cả khi họ không đáp lại ngay những ơn phúc của Người. Thiên Chúa luôn muốn cho nhân loại được cứu; và Người đã giao nộp Con Một của Người trên thập giá để đền tội thay cho tất cả mọi người!  Thiên Chúa cạn kiệt mọi khả năng để cứu vớt con người và để đến gần hơn với từng người! Người hằng chờ đợi với tất cả sự kiên nhẫn thiêng liêng và luôn vui sướng mỗi khi thấy một trái tim mở ra đón nhận Lòng Thương Xót của Người!

 

Rev. D. Félix LÓPEZ SHM (Alcalá de Henares, Tây Ban Nha

Bình luận
error: Content is protected !!