Icon Collap
...
Trang chủ / Đãi tiệc mời người nghèo !

Đãi tiệc mời người nghèo !

Hôm nay, Chúa cho chúng ta thấy ý nghĩa thực sự của lòng quảng đại Kitô giáo: trao hiến chính mình cho người khác. “Khi nào anh đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại anh, và như thế anh được đáp lễ rồi.” (Lc 14:12).

Người Kitô hữu di chuyển trong thế giới như một người bình thường; nhưng nguồn gốc của mối quan hệ giữa anh ta với đồng loại không phải là phần thưởng của con người hay sự phù phiếm; trước hết họ phải tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa mà không đòi hỏi bất kỳ phần thưởng nào khác ngoài phần thưởng Thiên đàng. “Ngược lại, khi anh đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, anh mới thật có phúc: vì anh sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”(Lc 14:13-14).

Bài đọc thêm: Tiếng hét rợn người!

dai-tiec-moi-nguoi-ngheo

Chúa mời gọi chúng ta hiến thân vô điều kiện cho mọi người, chỉ được thúc đẩy bởi tình yêu Thiên Chúa và tha nhân dành cho Chúa. “Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.”(Lc 6:34).

Sở dĩ như vậy là vì Chúa giúp chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta quảng đại hiến thân mà không mong nhận lại bất cứ điều gì, thì Thiên Chúa sẽ trả cho chúng ta một phần thưởng lớn lao và Người sẽ biến chúng ta thành con cái yêu dấu của Người. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Ðấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.” (Lc 6,35).

dai-tiec-moi-nguoi-ngheo

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ quảng đại giúp chúng ta được giống như Con của Mẹ, để biết cách tránh mọi khuynh hướng ích kỷ. Bởi vì khi con người “Tự cho mình là trung tâm. – và nhất là khi chỉ quan tâm đến những ‘việc lợi lộc’ của mình thì bạn sẽ không còn khả năng trải nghiệm tình huynh đệ của Chúa Kitô: Khi ấy, nơi người khác, bạn không còn thấy họ là anh em, mà chỉ còn thấy họ là bàn đạp cho mình!” (Thánh José Marie).

Bài đọc thêm: Lòng quảng đại của Thiên Chúa!

Cha Austin Chukwuemeka IHEKWEME (Ikenanzizi, Nigeria)

Bình luận
error: Content is protected !!