Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giê-su – Vua tình yêu !

Đức Giê-su – Vua tình yêu !

Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta về cuộc phán xét cuối cùng. Và bằng cách sử dụng phép ẩn dụ về chiên và dê, Người cho chúng ta thấy rằng đây sẽ là một cuộc phán xét về tình yêu. Thánh Gioan Thánh Giá nói với chúng ta: “Các con sẽ bị xét xử dựa trên Tình Yêu”.

Như Thánh Ignatiô Loyola, đã nói với chúng ta trong Linh Thao của ngài là: Chiêm niệm để đạt được tình yêu, chúng ta phải đặt nhiều tình yêu vào việc làm hơn là lời nói. Và bài Tin Mừng hôm nay minh họa điều này rất rõ ràng. Mọi công việc bác ái mà chúng ta làm là chúng ta làm cho chính Chúa Kitô: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han…”(Mt 25:34-36).Và Chúa Giêsu đã khẳng định: “ Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”(Mt 25:40).

Bài đọc thêm: Chúa Giê-su, suối nguồn tình yêu!

Đoạn Tin Mừng này đặt chân chúng ta xuống đất, để chúng ta có được cái nhìn đây là một ngày Lễ thay vì là một cuộc phán xét của Chúa Kitô. Vương quyền của Chúa Kitô là một cái gì đó hoàn toàn khác biệt với quyền năng thống trị, nó đơn giản là một thực tại cơ bản của sự tồn tại: Tình yêu sẽ là lời nói cuối cùng!

Chúa Giêsu cho chúng ta thấy ý nghĩa của vương quyền – hay quyền lực – là đặt mình vào việc phục vụ người khác. Người xác nhận mình là Thầy và là Chúa (Ga 13,13), và là Vua (Ga 18,37), nhưng Người thi hành chức năng Thầy bằng cách rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,4) và Người đã trị vì bằng cách hy sinh mạng sống mình! Chúa Giêsu Kitô ngự trị đầu tiên từ một chiếc nôi khiêm tốn (một cái máng cỏ!) và sau đó là một ngai vàng không mấy thoải mái, đó là Thập Giá.

Trên Thập Giá có một tấm bảng ghi “ Giêsu Nazareth, Vua dân Do Thái” (Ga 19:19): điều bề ngoài bị phủ nhận đã được xác nhận bởi mầu nhiệm sâu xa của Thiên Chúa, vì Chúa Giêsu ngự trị trên Thập Giá và phán xét chúng ta trong tình yêu của Người. “Bạn sẽ được phán xét dựa trên Tình yêu.”

Bài đọc thêm: Tình yêu đáp trả bằng tình yêu

Chúng ta hãy để cho lời khuyên của Đức Cố Giáo Hoàng Bênêđíctô hướng dẫn: “Nếu chúng ta thực hành tình yêu thương người lân cận, theo sứ điệp Tin Mừng, thì chúng ta đã biết trả lại quyền làm chủ của Thiên Chúa, và vương quốc của Người được thể hiện ở giữa chúng ta. Ngược lại, nếu mọi người chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình thì thế giới chỉ có thể tiến tới sự hủy diệt”.

ChaAntoni POU OSB Đan Sĩ (Montserrat, Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!