Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy là ngôn sứ của hy vọng !

Hãy là ngôn sứ của hy vọng !

Hôm nay, khi một tuần đã trôi qua để chuẩn bị cho hành trình cử hành lễ Giáng Sinh, chúng ta đã thấy rằng một trong những nhân đức chúng ta phải khích lệ nhau trong Mùa Vọng là nhân đức hy vọng. Nhưng không phải theo cách thụ động, giống như ngồi chờ tàu đến, mà là niềm hy vọng tích cực, thúc đẩy chúng ta làm mọi điều chúng ta cần để Chúa Giêsu có thể tái sinh trong tâm hồn chúng ta!

Hãy là ngôn sứ của hy vọng !

Chúng ta có thể cố gắng không để mình bị đơn độc trong hy vọng, nhưng – trên hết – chúng ta phải khám phá ra những gì Thiên Chúa đang mong đợi nơi chúng ta. Giống như mười hai tông đồ, tất cả chúng ta đều được mời gọi đi theo con đường của Người: “Hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần” (Mt 10, 6-7).  Ước gì hôm nay chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa, Đấng – qua tiên tri Isaia – đang nói với chúng ta trong Bài Đọc thứ nhất: “Đây là đường, hãy đi theo đó!” (Is 30,21). Khi nghe theo Chúa để trở nên Sứ giả của Người, mỗi người chúng ta sẽ đi trên con đường riêng của mình, Thiên Chúa hy vọng nơi tất cả chúng ta rằng ngay trong chính cuộc sống của mình, chúng ta sẽ loan báo “Nước Trời đã đến gần” (Mt 10:7).

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết khi nhìn thấy đám đông, Chúa Giêsu động lòng thương vì họ mệt mỏi và chán nản, rồi Người nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chủ mùa sai thợ đến gặt lúa của Người” (Mt 9:37-38). Chúa cũng đang muốn đặt niềm trông cậy vào chúng ta và Người mong ước rằng trong những hoàn cảnh đa dạng nhất, chúng ta luôn hân hoan đáp lại ơn gọi trở thành tông đồ của thế giới chúng ta!
Bài đọc thêm: Niềm hy vọng của chúng ta

Hãy là ngôn sứ của hy vọng !

Sứ mệnh mà Chúa Cha sai Con mình là Chúa Giêsu Kitô đến trần gian đòi hỏi chúng ta phải là những người tiếp nối sứ mệnh đó. Ngày nay, chúng ta cũng có muôn vàn đám đông bị lừa dối và vô vọng đang khao khát Tin Mừng Cứu Độ mà Chúa Kitô đã mang đến cho nhân loại, mà chúng ta là những sứ giả! Đó là sứ mệnh được giao phó cho tất cả chúng ta!

Hãy cứ can đảm lên, dẫu chúng ta biết rằng mình yếu đuối và có rất nhiều thiếu sót, chúng ta hãy cậy dựa vào lời cầu nguyện liên tục và vui mừng được trở thành những người cộng tác vào kế hoạch cứu chuộc mà Chúa Kitô đã mạc khải cho chúng ta!
Bài đọc thêm: “Ngọn lửa” mang tên Giêsu

Cha Xavier PAGÉS  Castañer (Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!