Icon Collap
...
Trang chủ / Gioan-Tông đồ của tình yêu !

Gioan-Tông đồ của tình yêu !

Hôm nay, chúng ta mừng kính thánh Gioan Tông đồ, tác giả của Tin Mừng thứ tư, vị Tông đồ duy nhất không được phúc tử đạo như 11vị Tông đồ kia, người được Đức Giê-su trao phó cho Đức Maria, dưới chân thập giá, người đã tuyên xưng lòng tin của mình vào Đức Giê-su phục sinh và đã nhận ra Đức Giê-su phục sinh, sau khi thấy mẻ cá lạ lùng, nhà thần bí kết hợp sâu xa với Thiên Chúa. Nhưng vượt trên tất cả những đặc ân ấy, Gioan Tông đồ thật xứng danh vị Tông đồ của tình yêu. Chúng ta hãy xin thánh Gioan cầu bầu cho chúng ta cũng được chung chia đặc ân này, nhất là trong ngày lễ mừng kính ngài.

Gioan-Tông đồ của tình yêu !

Gioan-Tông đồ của tình yêu !

Đọc lại Tin Mừng và các thư của thánh Gioan, chúng ta dễ dàng nhận ra điệp khúc “tình yêu“ được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Đức Giê-su đã nói rằng : “Lòng có đầy thì miệng mới nói ra”. Chân lý này được hiển thị rất rõ trong ngôn từ của thánh Gioan Tông đồ. Trong thư thứ nhất, Gioan đã khẳng định chính tình yêu làm cho các tín hữu gắn bó với Thiên Chúa và làm cho họ yêu thương anh em, vì Thiên Chúa là Tình Yêu (4,7) và công trình cứu độ do Con Một của Người thực hiện (4,9). Bởi vậy, lòng yêu mến Thiên Chúa và lòng yêu thương anh em liên kết chặt chẽ với nhau (4,20-21) “Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu mến, thì đã được sinh ra do bởi Thiên Chúa, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu mến thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu… Tình yêu cốt ở điều này : không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu mến chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội vì tội lỗi chúng ta… Nếu Thiên Chúa đã yêu mến chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu mến nhau”(4,7-11). Còn trong thư thứ hai, thánh nhân lại nói :”Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu – là chúng ta phải yêu mến nhau. Mến yêu là sống theo các điều răn của Người”(4-6). Như vậy, với thành Gioan, tình yêu là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và nối kết con người chúng ta với Thiên Chúa và với nhau.

Gioan-Tông đồ của tình yêu !

Gốc rễ làm nên tình yêu !

Người ta vẫn nói : văn học là nhân học hay chỉ cần nghe qua một bài nói chuyện hay đọc qua một tác phẩm, người ta có thể hiểu được tâm tư của tác giả bài nói chuyện hay tác phẩm đó. Nhưng xuất phát từ đâu mà tác giả có được những tâm tư, nguyện ước đó để phát ra bên ngoài? Câu trả lời xem ra không dễ tí nào. Nhưng với những gì đã xảy đến với thánh Gioan Tông đồ, chúng ta có thể tìm ra gốc rễ làm nên tình yêu nơi thánh nhân. Quả thật, trong số các Tông đồ đi theo Đức Giê-su, qua những lời tự bạch của mình, thì chúng ta chỉ thấy duy một mình Gioan tự nhận mình là người được Đức Giê-su thương mến. Qua những biến cố như Đức Giê-su đưa ba môn đệ lên núi, trong đó có Gioan, hay tựa đầu vào ngực Đức Giê-su, trong đêm tiệc ly, Gioan đã cảm nếm được tình thương đặc biệt mà Thầy dành cho mình nên đã tự xưng mình là người môn đệ được Chúa thương. Dĩ nhiên, Đức Giê-su không chỉ thương một mình Gioan mà thương hết các Tông đồ và thương tất cả mọi người. Nhưng điều quan trọng là người ta có cảm nhận và xác tín rằng mình được Đức Giê-su thương mến như Gioan hay không ? Đây là vấn đề đáng để cho chúng ta suy gẫm và nhất là chủ đích của Gioan khi tuyên xưng mình là người được Đức Giê-su thương mến. Có lẽ, với thánh Gioan, trong kinh nghiệm của bản thân mình, người môn đệ đích thực của Đức Giê-su phải là người có khả năng cảm nhận, xác tín và dám tuyên xưng được Thiên Chúa đã yêu thương mình cách đặc biệt.
Bài đọc thêm: Người tông đồ đích thực

Gioan-Tông đồ của tình yêu !

Cầu nguyện với thánh Gioan !

Lạy thánh Gioan, ngài là vị Tông đồ của tình yêu, vì đã cảm nếm, xác tín và tuyên xưng tình yêu đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho riêng mình. Chúng con xin chúc mừng và cảm tạ Thiên Chúa cùng với ngài, vì hồng ân đặc biệt này. Chúng con xin thánh Gioan Tông đồ cầu thay nguyện giúp cho chúng con trước tòa uy linh cao cả của Thiên Chúa, để chúng con cũng được hồng phúc như ngài mà trở nên những Tông đồ của tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cám ơn thánh Gioan, vị Tông đồ của tình yêu và là Đấng bảo trợ của con . Amen.
Bài đọc thêm: Tình yêu hoàn hảo nhất

 

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

 

Bình luận
error: Content is protected !!