Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa và con người !

Thiên Chúa và con người !

Hôm nay, ngày thứ ba, ngay sau Đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh, lễ các thánh Anh Hài tử đạo được cử hành, để tiếp tục minh chứng Hài Nhi Giê-su chính là Đấng Cứu Độ, đã được Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại, kể từ khi Nguyên Tổ sa ngã phạm tội. Đồng thời, thánh lễ này còn cho chúng ta thấy rằng : bất chấp những chống đối gian xảo và độc ác của con người, Thiên Chúa vẫn quyết định thực thi ý định cứu độ của Ngài cho đến kỳ cùng. Vậy giờ đây, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã rợp bóng trên Mẹ Maria, ngự xuống soi sáng và dẫn dắt chúng ta đi vào trong mầu nhiệm tình yêu cao cả của Thiên Chúa và cả những dã tâm nham hiểm của con người trong việc loại trừ Đấng Cứu Độ chúng ta.

Hài Nhi Giê-su là Đấng Cứu Độ !

Tin mừng vừa công bố, một lần nữa minh chứng rõ ràng, những gì Thiên Chúa đã dùng miệng các ngôn sứ công bố, đã ứng nghiệm và được thể hiện nơi Hài Nhi Giê-su. Trước hết, lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a, trước khi Đức Giê-su giáng sinh mấy trăm năm, đã nói đến biến cố : “Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ : tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa”. Lời này đã được tác giả Tin Mừng thứ nhất là Matthew trưng dẫn, để nói đến biến cố vua Hê-rô-đê ra lệnh thảm sát tất cả những trẻ em dưới hai tuổi, tại Giê-ru-sa-lem và các vùng phụ cận, sau khi các nhà chiêm tinh đã không trở lại báo cho vua về Hài Nhi Giê-su. Rồi cũng trong biến cố này, thánh Giuse đã được báo cho biết việc Hê-rô-đê đang tìm cách giết hại Hài Nhi và nghe theo lời của sứ thần đã đem Hài Nhi và mẹ của Ngài trốn sang Ai-cập, rồi ở lại đó cho tới khi vua Hê-rô-đê băng hà, mới trở về quê hương mình, cũng là để ứng nghiệm lời ngôn sứ đã báo trước rằng : “Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”. Như vậy, những gì mà Thiên Chúa, dùng miệng các ngôn sứ để loan báo, dọn đường, đã được ứng nghiệm nơi Hài Nhi Giê-su một cách rõ ràng, cụ thể. Vì thế, Hài Nhi Giê-su chính là Đấng Cứu Độ mà muôn dân đang ngày đêm khắc khoải trông mong đợi chờ. Không chỉ dừng lại nơi việc minh chứng Hài Nhi Giê-su chính là Đấng Cứu Độ, Tin Mừng còn cho chúng ta thấy rõ rằng : bất chấp tất cả những nham hiểm, độc ác của con người và của những mãnh lực tăm tối, Thiên Chúa vẫn nhất quyết thực hiện kế hoạch cứu độ đã định của Ngài.
Bài đọc thêm: Các thánh Anh Hài tử đạo !

Thiên Chúa và con người !

Thiên Chúa vượt thắng tất cả !

 Chúng ta biết rằng, vua Hê-rô-đê là một bạo vương, nổi tiếng về những vụ thảm sát, ám sát tất cả những người mà ông nghĩ là sẽ trở thành mối họa trong tương lai cho ông, kể cả những người thân tín, máu mủ ruột rà của ông. Vì thế, khi nghe các nhà chiêm tinh nói về vua Do thái mới được sinh ra, thì vua Hê-rô-đê vô cùng hốt hoảng, sợ hãi. Ông đã cho vời những người thông thái, tức là các kinh sư, biệt phái đến để hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Sau khi nghe những người này trả lời : tại Bêlem, miền Giu-đê, thì vua đã bí mật cho mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao xuất hiện, rồi phái những người này đi Bêlem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cùng đến bái lạy Người”. Thế nhưng, Thiên Chúa biết rõ sự nham hiểm, độc ác của nhà vua, nên đã sai sứ thần báo mộng cho các nhà chiêm tinh đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa và họ đã đi lối khác mà trở về nhà mình. Như vậy, cho dù vua Hê-rô-đê có tinh ranh, quỷ quái, độc ác, muốn tìm mọi cách để tiêu diệt và loại bỏ Đức Giê-su thì cũng không thể nào thắng được Thiên Chúa. Dù đã giết chết hàng trăm trẻ em vô tội ở Giê-ru-sa-lem và các vùng phụ cận, nhưng vua Hê-rô-đê vẫn không thể nào giết được Hài Nhi Giê-su. Thiên Chúa vẫn có cách và có toàn quyền trên tất cả mọi sự, để thực thi đến cùng ý muốn cứu độ toàn thể nhân loại tội lỗi này. Những trẻ Anh hài vô tội, dù bị giết chết, nhưng vẫn được thông chia hồng phúc tử đạo. Bởi thế, chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào quyền năng và tình thương vô biên của Thiên Chúa mà can đảm tiến bước trong hành trình bước đi theo Người.

Thiên Chúa và con người !

Cầu nguyện với các thánh Anh Hài !

Thân lạy các thánh Anh Hài tử đạo, cũng chỉ vì Chúa Giê-su Ki-tô mà bạo vương Hê-rô-đê đã tìm mọi cách để tiêu diệt các ngài và các ngài đã được đón nhận hồng phúc tử đạo. Chúng con xin chúc mừng các thánh Anh Hài và xin các ngài cầu bầu cho chúng con, để chúng con luôn vững tin vào Đức Giê-su chính là Đấng Cứu Độ đã được Chúa Cha sai đến mà can đảm tiến bước trên hành trình theo Chúa, bất chấp tất cả những mưu mô xảo quyệt, thâm độc của con người cũng như của những mãnh lực tăm tối khác. Chúng con xin chân thành cám ơn các thánh Anh Hài. Amen.
Bài đọc thêm: Anh em phải cầu nguyện luôn !

LM: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận
error: Content is protected !!