Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa !

Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa !

Hôm nay là ngày thứ tám, ngày cuối cùng trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, cũng là ngày khởi đầu một năm mới, năm 2024, cùng với toàn thể Hội thánh, chúng ta cử hành thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Maria, với tước hiệu, với đặc ân Mẹ của Thiên Chúa, để cầu nguyện cho hòa bình của toàn thể nhân loại và của mỗi người trong chúng ta. Vậy đâu là sứ điệp cốt lõi mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho chúng ta trong thánh lễ đặc biệt này? Ngang qua từng bài đọc trong thánh lễ, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến, soi sáng, hướng dẫn và trợ giúp cho mỗi người hiểu đúng và sống được sứ điệp quan trọng này, nhân ngày khởi đầu của một năm mới.

Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa !

Nếu tìm về lịch sử nguồn gốc của tước hiệu hay đúng hơn là tín điều : Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, chúng ta sẽ hiểu rằng tín điều này được Công Đồng Êphêsô (431) chính thức tuyên xưng và minh định rõ ràng. Cũng từ Công Đồng Êphêsô mà phần thứ hai của kinh Kính Mừng đã được thêm vào : “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”. Tuy nhiên, tước hiệu Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa đã được tôn kính ngay từ những thế kỷ đầu và đã trải qua những tranh luận quyết liệt, đầy sóng gió, nhất là với Nestorio thì mới được tuyên tín và minh định cách chính thức. Vậy nền tảng làm nên tín điều hay tước hiệu này bắt nguồn từ đâu? Trước hết, Đức Maria trở nên Mẹ của Thiên Chúa là do ý muốn của chính Thiên Chúa được thể hiện rất rõ trong Tin Mừng với những ghi nhận: ”Đức Maria, thân mẫu Chúa Giê-su” (Ga 2,1; 19,25). Rồi trong Tin Mừng của Luca, khi Đức Maria đi thăm bà chị họ của mình là Elisabeth, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã được gọi là “Thân Mẫu Chúa tôi”(Lc 1,43). Quả thật, Đức Maria đã cưu mang và sinh hạ Đức Giê-su chính là Ngôi Lời nhập thể, là Thiên Chúa thật và là người thật. Bởi vậy, Mẹ đúng là Mẹ của Thiên Chúa. Thứ đến các Giáo Phụ và Huấn quyền của Hội Thánh cũng luôn xác tín Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Nhưng nếu chúng ta muốn hiểu sâu hơn thì phải quay trở về với Đức Giê-su, Đấng Mẹ Maria đã cưu mang và sinh hạ cho nhân loại chúng ta.
Bài đọc thêm: Tín điều đức Maria là Mẹ Thiên Chúa

Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa !

Đức Giê-su và Mẹ Thiên Chúa !

Thực ra tước hiệu hay tín điều Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa có liên hệ mật thiết với tín điều Đức Giê-su, một ngôi vị, nhưng có hai bản tính: bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Chúng ta biết rằng, ngay từ những ngày khởi đầu của Hội Thánh, đã có những lạc thuyết xuất hiện để tìm cách vô hiệu hóa ơn cứu độ đã được Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Giê-su. Ảo thân thuyết của Ario chối bỏ nhân tính của Đức Giê-su, không chấp nhận Đức Giê-su là người thật. Thân xác của Đức Giê-su chỉ là ảo, không có thật. Ngược lại thì Nestorio lại chối bỏ Thiên tính hay Thần tính của Đức Giê-su. Đức Maria chỉ là Mẹ của Đức Giê-su, chứ không phải là Mẹ Thiên Chúa. Nói cách khác, Đức Giê-su chỉ là một vĩ nhân, một nhân vật của lịch sử, không phải là Thiên Chúa nhập thể làm người. Cả hai lạc thuyết này đã bị các Giáo Phụ và các Công Đồng lên án kịch liệt. Tại sao vậy? Xin thưa rằng vì những lạc thuyết này ngược với Thánh Kinh và chối bỏ ơn cứu độ của Thiên Chúa đã được Đức Giê-su thực hiện. Vì nếu Đức Giê-su là Thiên Chúa, không phải là con người, thì làm sao Đức Giê-su lại cứu được con người. Nếu ngược lại, Đức Giê-su chỉ là con người, không phải là Thiên Chúa, thì làm sao chuộc được con người về lại cho Thiên Chúa? Như vậy, chính tín điều Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, một lần nữa khẳng định rõ lòng tin của Hội thánh vào Đức Giê-su vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Nhờ đó mà Đức Giê-su mới cứu chuộc con người về lại cho Thiên Chúa.
Bài đọc thêm: Ý nghĩa của ngày lễ mừng kính Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa

Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa !

Cầu nguyện với Mẹ Thiên Chúa !

Lạy Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa, hôm nay, chúng con mừng kính Mẹ, vì đặc ân cao cả mà Thiên Chúa đã tặng ban cho Mẹ. Chúng con tha thiết nài xin Mẹ, Mẫu Hoàng của Hoàng Tử Bình An Giê-su, cầu bầu cho chúng con, cho toàn thể nhân loại, trước tòa uy linh cao cả của Thiên Chúa, để tất cả chúng con sớm được hưởng một nền hòa bình đích thực, chấm dứt chiến tranh, hận thù và cùng nắm tay nhau xây dựng một thế giới yêu thương, an bình và hạnh phúc. Chúng con xin chân thành cám ơn Mẹ thật nhiều. Amen.

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận
error: Content is protected !!