Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy đến mà xem !

Hãy đến mà xem !

Hãy đến mà xem” là lời mời gọi của Đức Giê-su dành cho hai môn đệ của Gioan tẩy giả, là ông An-rê và ông Gioan, sau khi đã nghe thầy mình giới thiệu với họ về Đức Giê-su: “Đây Chiên Thiên Chúa”, đã được Tin Mừng hôm qua thuật lại. Hôm nay, Lời Chúa lại cho thấy, ông Phi-líp-phê, sau khi được Đức Giê-su mời gọi, đã nói với ông Na-tha-na-en cũng chính câu nói của Đức Giê-su: “Hãy đến mà xem”. Ông Na-tha-na-en đã đến gặp Đức Giê-su và sau đó đã đầu phục và theo Đức Giê-su để được làm môn đệ của Ngài. Vậy Đức Giê-su đã làm gì mà khiến cho ông An-rê, ông Gioan và cả ông Na-tha-na-en bị thuần phục và đầu phục Ngài ? Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần ngự xuống soi dẫn cho từng người trong chúng ta hiểu được những gì Đức Giê-su đã làm để can đảm tìm đến với Đức Giê-su.

Hãy đến mà xem !

Với câu mời gọi của Đức Giê-su : “Hãy đến mà xem”, hai môn đệ của Gioan tẩy giả là ông An-rê và ông Gioan đã đến gặp Đức Giê-su và ở lại với Ngài trong ngày hôm đó. Chính ông Gioan đã thuật lại biến cố quan trọng này, mà không nói rõ Đức Giê-su đã trực tiếp làm gì, nói gì cho hai ông. Nhưng tác giả Tin Mừng thứ tư này chỉ ghi nhận : đó là giờ thứ mười và kể lại việc ông An-rê đã đến gặp em mình là Phê – rô nói rõ là đã được gặp Đấng Mê-si-a rồi dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Còn ông Na-tha-na-en, cũng nghe lời của ông Phi-líp-phê : “Hãy đến mà xem”, đã đến để xem Đức Giê-su là ai ? Và kết quả Na-tha-na-en đã gặp Đức Giê-su và được đối thoại với Ngài. Trong cuộc đối thoại này, Đức Giê-su đã làm cho ông Na-tha-na-en đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi cho ông biết về con người thật của ông và trước khi đến gặp Đức Giê-su thì Đức Giê-su đã thấy, đã biết ông đã ở đâu. Cuối cùng ông Na-tha-na-en đã phải tuyên xưng lòng tin của mình vào Đức Giê-su : “Thưa Thầy, Thầy chính là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua It-ra-en!” Để ân thưởng cho lòng tin của Na-tha-na-en, Đức Giê-su nói cho ông biết về lý do tại sao ông tin vào Ngài là do Đức Giê-su đã thấy anh trước và còn cho ông biết: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời mở ra, và các thiên sứ của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”. Như vậy, nhờ chạy đến với Đức Giê-su, xem thấy Ngài, được đối thoại với Ngài, được Ngài nói cho biết về con người thật của mình, kể cả những gì đã xảy ra với mình trước khi gặp Ngài, mà ông Na-tha-na-en đã tin, đã tuyên xưng lòng tin của mình vào Đức Giê-su và được Đức Giê-su hướng lòng trí của ông tới những điều kỳ diệu sẽ được ban tặng cho ông ở phía trước, và ông đã dứt khoát từ bỏ tất cả để đi theo Thầy Giê-su và đã trở nên môn đệ của Ngài. Còn chúng ta thì sao ? Đó chính là câu hỏi Đức Giê-su đặt ra cho tất cả chúng ta và chúng ta hãy trả lời Ngài.
Bài đọc thêm: Đức Giê-su là đích điểm !

Hãy đến mà xem !

Còn chúng ta thì sao !

Ba môn đệ đầu tiên là ông An-rê, ông Gioan, và ông Na-tha-na-en đã đáp lời mời gọi của Đức Giê-su và của ông Phi-líp-phê : “Hãy đến mà xem”, đến tận nơi để tận mắt xem thấy, rồi đối thoại và ở lại với Đức Giê-su. Nhờ đó, các ông đã được Đức Giê-su chinh phục, thuần phục và sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo và làm môn đệ của Đức Giê-su. Hôm nay, Chúa Giê-su cũng mời gọi chúng ta : “Hãy đến mà xem”. Chúng ta cũng hãy bắt chước các môn đệ đầu tiên, chạy đến nơi Chúa Giê-su đang ở là chính hang đá, chính nhà tạm, rồi chiêm ngắm Chúa Giê-su trong thân phận của một Hài Nhi nằm trong máng cỏ, trong tấm bánh trong nhà tạm với tất cả tấm lòng đơn sơ, chân thật, như các môn đệ đầu tiên, thì chúng ta sẽ được Chúa Giê-su nói cho biết rõ về chính mình và ngay cả quá khứ của mỗi người. Nhờ đó, chúng ta sẽ nhận ra Hài Nhi trong máng cỏ, tấm bánh trong nhà tạm là Con Thiên Chúa, là Vua It-ra-en. Và nhất là chúng ta sẽ tuyên xưng đức tin và sẵn sàng đi theo Đức Giê-su để trở thành môn đệ của Ngài. Quả thật, Chúa Giê-su giáng sinh không phải chỉ để ở với chúng ta mà còn mời gọi chúng ta hãy đến để chiêm ngưỡng và ở lại với Ngài. Có những người, chỉ biết làm hang đá cho Chúa Giê-su mà chưa thật sự chạy đến để chiêm ngưỡng, bái thờ Ngài, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Lại có những người, ngay cả khi được rước lấy Chúa Giê-su vào lòng mà vẫn không chịu ở lại, chiêm ngưỡng và bái thờ Ngài. Lòng trí của họ vẫn không thể tập trung vào Chúa Giê-su đang ngự trong lòng mình mà cứ hướng về những cái bên ngoài. Chúng ta đang ở trong những ngày áp cuối mùa Giáng Sinh, Chúa Giê-su tiếp tục mời gọi mỗi người hãy đến mà xem, mà thấy Chúa trong hang đá, trong nhà tạm, để được đối thoại, ở lại bên Chúa, được Chúa làm mới lại lòng tin, lòng yêu mến, lòng cậy trông vào Ngài. Nhờ đó, chúng ta mới thật sự trở thành môn đệ của Chúa Giê-su, Chúa của chúng ta.
Bài đọc thêm: Gửi con yêu..

Hãy đến mà xem !

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Hài Nhi, chúng con cảm tạ Chúa đã đến ở với chúng con và còn mời gọi chúng con : Hãy đến mà xem, để thấy, để cảm, để suy, để nghe, để hiểu được những gì Chúa dạy, để nhận biết và tôn thờ Chúa là Con Thiên Chúa, là Vua It-ra-en, nhất là để Chúa thuần phục và làm cho chúng con trở nên những môn đệ chân chính của Chúa. Chúng con cũng xin Chúa dủ lòng thương tha thứ, bỏ qua tất cả những lầm lỗi, thiếu sót của từng người trong chúng con, nhất là tội thờ ơ, vô tâm, không nghe lời mời gọi của Chúa, không chạy đến để xem, để thấy, để được nghe Chúa hướng dẫn. Chúng con xin Chúa Giê-su ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn biết chạy đến với Chúa trong hang đá, trong Bí tích Thánh Thể để chiếm ngưỡng, để bái thờ và yêu mến Chúa. Amen.

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!