Icon Collap
...
Trang chủ / Phép rửa của Đức Giê-su !

Phép rửa của Đức Giê-su !

Với biến cố chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Đức Giê-su công khai khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Việc Đức Giê-su sau khi chịu phép rửa, Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống và có tiếng từ trời vọng xuống: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Ngài”, nói cho chúng ta biết: Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai đã được Chúa Cha sai đến cứu độ trần gian và được Chúa Thánh Thần ngự xuống chứng thực. Vì thế, chúng ta hãy vâng nghe những lời giảng dạy của Đức Giê-su. Không chỉ vâng nghe lời giảng dạy của Đức Giê-su mà chúng ta còn phải loan báo Tin Mừng và dạy cho người khác cũng biết đón nhận Tin Mừng mà Đức Giê-su đã giảng dạy. Vậy giờ đây, chúng ta hãy nài xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, soi sáng và hướng dẫn cho chúng con biết thực hành những gì mà Chúa Cha khuyên dạy là vâng nghe lời giảng của của Đức Giê-su, Chúa của chúng con.

Lắng nghe, thực hành Lời Chúa !

Sứ điệp đầu tiên mà Thiên Chúa muốn chúng ta vâng nghe lời Người chính là chuyên chăm lắng nghe để hiểu và sống những gì mà Đức Giê-su rao giảng. Vì Lời của Đức Giê-su chính là sự hiện diện thật của Ngài, của chính Thiên Chúa. Bởi thế, Lời đó mới có quyền năng, mới có sức mạnh để biến đổi, tái tạo, hoán cải, chữa lành người ta khỏi những bệnh hoạn tật nguyền và xua trừ quỷ dữ cũng như các thần ô uế. Tuy nhiên, trong thực tế, có rất ít người tôn trọng và yêu mến Lời Chúa. Người ta có thể bỏ ra hàng giờ để vui chơi, giải trí, xem, đọc đủ thứ trên mạng internet, tán đủ thứ chuyện trên đời, nhưng bảo dành chút ít thời gian để đọc và suy gẫm Lời của Chúa thì người ta lại bảo là không có giờ, bận nhiều việc quá. Thậm chí, có nhiều người, chỉ có Chủ Nhật mới tới nhà thờ và sau khi nghe xong Lời Chúa, nghe cả bài giảng, nhưng lại không giữ lại được điều gì trong lòng, để suy gẫm và đem ra thực hành. Lại có một số người, khi gặp những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, thì cứ cất công đi tìm hỏi nhiều người mà họ nghĩ là khôn ngoan, thông thái, còn chính Lời của Chúa có đó thì chẳng hề màng tới. Rồi ngay trong việc dạy giáo lý cho người dự tòng, có một số người vẫn không biết hướng dẫn cho người ta tập làm quen với việc đọc và suy gẫm Lời Chúa để đem ra thực hành mà chỉ bám vào những bài giáo lý có sẵn. Bởi thế, có không ít người dự tòng, sau khi rửa tội xong thì không đến với Chúa nữa. Vậy thứ hỏi chúng ta đã vâng nghe Lời mời gọi của Chúa Cha là : Hãy vâng nghe lời Ngài chưa ? Chúng ta đã sống trọn vẹn ơn gọi của Bí tích Thánh tẩy chưa?
Bài đọc thêm: Nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa

Phép rửa của Đức Giê-su !

Sống Bí tích Thánh tẩy !

Biến cố Đức Giê-su chịu phép rửa để công khai sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, còn nhắc cho chúng ta nhớ đến Bí tích Thánh tẩy mà mỗi người chúng ta đã được lãnh nhận. Chính Chúa Thánh Thần đã thanh tẩy, thánh hiến và làm cho chúng con trở nên con của Thiên Chúa, ngang qua Bí tích rửa tội. Đồng thời, Chúa Thánh Thần cũng sai chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Để nhờ đó, người ta mới tin vào Đức Giê-su Ki-tô, mới chiến thắng được thế gian và được hưởng ơn cứu độ. Tuy nhiên, có mấy người trong chúng ta đã thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cho những người khác. Mà làm sao chúng ta có thể loan báo Tin Mừng được nên chúng ta không đón nhận lời rao giảng của Đức Giê-su trong Tin Mừng? Hơn nữa, có một số người còn cho rằng: tôi không được học hành thì làm sao tôi biết để rao giảng cho người khác? Điều này cũng có lý. Nhưng thử hỏi những người này có thực sự muốn học hỏi Lời Chúa chưa? Họ đã dám đầu tư thời gian để đọc, suy gẫm và cầu nguyện với Lời Chúa chưa ? Chúng ta biết rằng Lời Chúa là chính Chúa, là Lời quyền năng có sức cứu độ con người. Chính ngang qua bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ I-sai-a, Thiên Chúa nói rất rõ: “Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu không thấm xuống đất chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, mỗi khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta, nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó”(Is 55,10-11). Bởi thế, chúng ta hãy can đảm rao giảng Lời Chúa, để chính Lời Chúa tác động nơi tâm hồn của những người đã được lắng nghe Lời của Người.

Phép rửa của Đức Giê-su !

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con, hôm nay, tại sông Gio-đan, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đã chứng thực và sai Chúa đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho dân Chúa. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần vì tình thương vô hạn mà cả Ba Ngôi đã dành cho nhân loại chúng con. Chúng con cũng thành tâm xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì sự thờ ơ, vô tâm, không chịu đón nhận, lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy cũng như chưa nhiệt thành rao giảng Lời Chúa cho những người khác. Chúng con xin Chúa Giê-su ban thêm sức mạnh lòng tin, lòng mến, lòng cậy trông cho từng người trong chúng con, để chúng con luôn can đảm, hăng hái lên đường rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những người đang sống chung quanh chúng con. Amen.
Bài đọc thêm: Cô gái tám tuổi

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận
error: Content is protected !!