Icon Collap
...
Trang chủ / Loan báo – làm chứng Tin Mừng !

Loan báo – làm chứng Tin Mừng !

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại. Đoạn Tin Mừng ngắn theo Thánh Marcô thu thập một phần diễn từ liên quan đến sứ mạng mà Chúa Phục Sinh ban cho. Thêm vào lời kêu gọi rao giảng khắp thế giới là lời khẳng định rằng Đức Tin và Phép Rửa là cần thiết cho sự cứu rỗi: “Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.” (Mc 16:16). Hơn nữa, Chúa Kitô đã bảo đảm với những người được sai đi rao giảng Tin Mừng của Người rằng họ sẽ nhận được quyền thực hiện những điều phi thường hoặc phép lạ để hỗ trợ và củng cố việc công cuộc truyền giáo của họ (x. Mc 17:18). Sứ mạng thật lớn lao – “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ ” – nhưng sự trợ giúp của Chúa sẽ không bao giờ ngừng: “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).

Bài đọc thêm: Cứu hay giết mạng người !

Lời nguyện Nhập Lễ hôm nay đã hướng dẫn chúng ta: “Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời rao giảng của Thánh Phaolô Tông Ðồ để dạy dỗ muôn dân. Hôm nay mừng kỷ niệm ngày thánh nhân trở lại tin theo Ðức Kitô, xin cho chúng con hằng noi theo gương thánh nhân để lại mà tiến đến gần Chúa và trở nên chứng nhân của Tin Mừng của Người …”. Chính Tin Mừng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta được nhận biết này cũng là Tin Mừng mà rất nhiều linh hồn đang khao khát được đón nhận : Vì thế, chúng ta có trách nhiệm phải truyền bá di sản tuyệt vời này đến khắp mọi nơi, càng xa càng tốt!

Bài đọc thêm: Đạo từ trời và cho mọi người !

Cuộc hoán cải của Thánh Phaolô là một sự kiện trọng đại: từ một kẻ bách hại, ngài trở thành một người hoán cải, một tôi tớ và một người bảo vệ chính nghĩa của Chúa Kitô. Có lẽ rất thường xuyên, chúng ta là “những kẻ bách hại ”: giống như Thánh Phaolô, vậy chúng ta cũng phải hoán cải để trở thành tôi tớ và người bảo vệ Chúa Giêsu Kitô.

“Cuộc hoán cải của Thánh Phaolô đã làm chín mùi tâm trí của thánh nhân trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh; chính cuộc gặp gỡ này đã thay đổi hoàn toàn sự tồn tại của người . Đây chính là điều mà sự hoán cải của thánh nhân và của chúng ta cần đạt tới, đó là : Tin vào Chúa Giêsu đã chết và sống lại” ( ĐGH Bênêđictô XVI).

Cùng với Mẹ Maria, chúng ta hãy nhận ra rằng Đấng Tối Cao đã nhìn đến chúng ta và đã chọn chúng ta tham gia vào sứ mạng Tư Tế và Cứu Chuộc của Người Con thần linh của Mẹ.  Regina apostolorum – Lạy Nữ Vương các thánh tông đồ, xin cầu cho chúng con! Xin giúp chúng con trở nên những chứng nhân dũng cảm để làm chứng cho đức tin Kitô giáo trong thế giới của chúng con hôm nay.

Cha Josep GASSÓ Lécera (Ripollet, Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

 

Bình luận
error: Content is protected !!