Icon Collap
...
Trang chủ / Lòng thương xót của Thiên Chúa !

Lòng thương xót của Thiên Chúa !

Hôm nay, Chúa nhật thứ 2 Phục Sinh, chúng ta hoàn thành Tuần Bát Nhật của mùa phụng vụ này, một trong hai Tuần Bát Nhật – cùng với mùa Giáng Sinh – vẫn còn sau khi canh tân phụng vụ do Công đồng Vatican II thực hiện. Trong tám ngày, chúng ta đã suy gẫm cùng một mầu nhiệm, cố gắng đào sâu nó dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần.

Theo quyết định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Chúa Nhật này được gọi là Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót. Điều này vượt xa Lòng sùng kính đơn thuần. Như Đức Thánh Cha giải thích trong thông điệp “Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót” (Dives in misericordia), Lòng Thương Xót Chúa là biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa trong một câu chuyện bị tổn thương bởi tội lỗi. Ở nguồn gốc của từ “Misericordia”, chúng ta thấy hai từ: “Khốn cùng ” và “Trái tim” được ghép lại. Thiên Chúa đã đặt tình trạng khốn cùng do tội lỗi của chúng ta trong lòng Người như một người Cha luôn trung thành với mục đích của Người.

Lòng thương xót của Thiên Chúa !Bài đọc thêm: Hiện tượng bóng ma

Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại, là biểu hiện và hành động tối cao của Lòng Thương Xót Chúa. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người” (Ga 3,16) và sai Người Con ấy chịu chết để cứu độ chúng ta. “Để cứu chuộc kẻ nô lệ, Thiên Chúa đã phó nộp Con của Người”, chúng ta đã hát trong Bài Ca Công Bố Phục Sinh “Exsultet” của Đêm Canh Thức. Và, khi đã sống lại, Người tự đặt mình làm nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào Người. Nhờ đức tin và hoán cải, chúng ta đón nhận kho tàng Lòng Chúa Thương Xót.

Giáo hội Mẹ Thánh của chúng ta, người muốn con cái của mình sống cuộc sống của Đấng Phục Sinh, ra lệnh rằng – ít nhất là vào Lễ Phục sinh – chúng ta rước lễ và chúng ta làm như vậy trong ân sủng của Thiên Chúa. Năm mươi ngày Phục sinh là thời điểm thích hợp để thực hiện giới luật này. Đây là thời điểm tốt để xưng tội và đón nhận quyền tha tội mà Chúa phục sinh đã ban cho Giáo hội của Người, vì Người chỉ nói với các Tông đồ: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy sẽ được tha” (Ga 20:22-23).

Lòng thương xót của Thiên Chúa

Bài đọc thêm: Gặp Chúa như một cơ duyên

Do đó, chúng ta hãy nhanh chóng đến với nguồn của Lòng Thương Xót Chúa. Và chúng ta cũng đừng ngần ngại dẫn bạn bè của chúng ta đến nguồn sự sống: đến với Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hoà Giải . Chúa Giêsu Phục Sinh đang tin tưởng, trông cậy vào chúng ta!

Cha Joan Ant. MATEO Garcia – (Tremp, Lleida, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!