Icon Collap
...
Trang chủ / Lao công vì lương thực trường tồn !

Lao công vì lương thực trường tồn !

Hôm nay sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, đám đông lên đường tìm kiếm Chúa Giêsu, và trong cuộc tìm kiếm của mình, họ đã đi đến tận Ca-phác-na-um. Hôm qua cũng như hôm nay, con người đang tìm kiếm những điều thiêng liêng. Chẳng phải sự gia tăng của các giáo phái tôn giáo và chủ nghĩa bí truyền là biểu hiện của sự khao khát thiêng liêng này sao?

Bài đọc thêm: Lương thực nuôi dưỡng linh hồn.

Lao công vì lương thực trường tồn !

Nhưng một số người muốn điều thiêng liêng này đáp ứng nhu cầu rất con người của họ. Hơn nữa, lịch sử cho chúng ta thấy rằng đôi khi có những nỗ lực sử dụng thần thánh cho mục đích chính trị hoặc mục đích khác. Hôm nay đám đông tiến về phía Chúa Giêsu. Để làm gì? Đây là câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra khi Người khẳng định: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.”(Ga 6:26).

Chúa Giêsu không bị lầm. Người biết rằng họ không thể đọc được dấu hiệu bánh hóa ra nhiều. Người công bố rằng điều nuôi dưỡng con người là lương thực thiêng liêng giúp chúng ta sống đời đời :“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.”( Ga 6,27). Thức ăn này chính Thiên Chúa là Đấng ban nó, Người ban nó qua Con của Người. Bất cứ điều gì làm cho đức tin chúng ta đặt nơi Người phát triển đều là thức ăn mà chúng ta phải đầu tư hết sức lực vào đó.

Và như thế, chúng ta đã hiểu tại sao Đức Giáo Hoàng khuyến khích chúng ta nỗ lực tái Phúc Âm hóa thế giới của chúng ta, một thế giới thường không đến với Thiên Chúa bằng những động cơ thúc đẩy tốt . Các Nghị phụ của Công đồng Vatican II, trong hiến chế “Gaudium et Spes” (“Giáo hội trong thế giới của thời đại chúng ta”) nhắc nhở chúng ta điều này: “Giáo hội biết rõ rằng Thiên Chúa, Đấng duy nhất mà Giáo hội là tôi tớ , đáp ứng những ước muốn sâu xa của trái tim con người hơn bao giờ hết, thỏa mãn trọn vẹn những lương thực trần gian.”

Bài đọc thêm: thiên Chúa hằng sống đời đời.

Lao công vì lương thực trường tồn !

“Phép lạ Bánh hoá ra nhiều nhắc cho chúng ta đến tận nguồn gốc của phép lạ manna trong sa mạc, đồng thời cũng chỉ cho chúng ta thấy rằng lương thực thực sự của con người chính là Lời vĩnh cửu, là ý nghĩa của vĩnh cửu mà từ đó chúng ta đến và trong sự mong đợi để chúng ta được sống” (ĐGH Bênêđictô XVI)

Vậy tại sao chúng ta tiếp tục theo Chúa Giêsu này? Giáo Hội mang lại cho chúng ta điều gì? Chúng ta hãy nhớ những gì Công đồng Vatican II đã nói! Chúng ta có bị thuyết phục về hạnh phúc mà lương thực đem lại phúc trường sinh này mang đến cho chúng ta không? Lương thực mà chúng ta cũng có bổn phận phải mang đến cho thế giới!

Cha Jacques FORTIN – (Alma (Quebec), Canada)

Bình luận
error: Content is protected !!