Icon Collap
...
Trang chủ / Sứ điệp Chúa thăng thiên !

Sứ điệp Chúa thăng thiên !

 Hôm nay, trong ngày lễ rất trọng thể này, chúng ta được ban cho một lời cứu độ mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Chúa Giêsu không những được sống lại với tư cách là Đấng chiến thắng sự chết và tội lỗi, mà Người còn được tôn cao để đạt đến sự vinh hiển của Thiên Chúa! Đó là lý do tại sao con đường trở về với Chúa Cha, con đường mà chúng ta đã đánh mất và đã được mở ra cho chúng ta trong mầu nhiệm Giáng Sinh, vẫn được cống hiến từ hôm nay một cách không thể thay đổi, sau khi Chúa Kitô hiến thân hoàn toàn cho Chúa Cha trên Thập Giá.

Sứ điệp Chúa thăng thiên !

Cống hiến? Vâng, cống hiến! Bởi vì Chúa Giêsu Kitô, trước khi được đưa lên trời đã sai các môn đệ yêu dấu của Người là các Tông đồ, đến khắp mọi nơi mời gọi mọi người tin vào Người, để có thể được cùng Người khi Người ở đâu thì họ cũng sẽ được ở đó. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ.” (Mc 16:15-16).

Ơn Cứu độ này được ban cho chúng ta cuối cùng bao gồm việc sống chính sự sống của Thiên Chúa, như Tin Mừng theo Thánh Gioan nói với chúng ta: “Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.” (Ga 17:3).
Bài đọc thêm: Chúa Giêsu thăng thiên !

Sứ điệp Chúa thăng thiên !

Nhưng những gì chúng ta cho đi vì tình yêu thương thì phải được đón nhận trong tình yêu thương thì mới được đón nhận như một Ân phúc. Vì vậy, Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà chúng ta chưa bao giờ thấy, muốn chúng ta dâng lên Người tình yêu của chúng ta qua đức tin của chúng ta, tình yêu mà chúng ta nhận được khi lắng nghe lời của các thừa tác viên của Người, những người mà chúng ta chắc chắn là có thể tin tưởng vì họ đã được thấy và nghe. “Chúng tôi tin vào Đấng mà chúng tôi chưa hề thấy. Đấng được công bố bởi những người đã nhìn thấy Người (…). Đấng đã hứa vẫn trung thành và không bao giờ để chúng ta thất vọng: chúng ta đừng dao động trong niềm tin tưởng của mình và chờ đợi lời hứa của Người (…). Hãy giữ vững niềm tin của bạn !” (Thánh Augustinô). Nếu đức tin là một lễ vật tình yêu dâng lên Chúa Giêsu Kitô, thì việc giữ gìn và làm cho nó lớn lên cũng làm tăng thêm Tình Yêu trong chúng ta.

Vì vậy, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa đức tin mà mình đã được đón nhận !
Bài đọc thêm: Đồng Tính – Sự Thật Hay Ngộ Nhận – Phần I

Cha Lluc TORCAL –  Tu sĩ Tu viện Sta. Mª de Poblet (Santa Maria de Poblet, Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!