Icon Collap
...
Trang chủ / Yêu Chúa và yêu người !

Yêu Chúa và yêu người !

Ngang qua câu hỏi của một người thông luật, về giới răn nào quan trọng nhất trong các giới răn của Thiên Chúa, Đức Giê-su đã trả lời rằng: “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó” (Mc 12,29-31). Vậy, giờ đây, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, soi sáng, hướng dẫn cho chúng con hiểu và thực hành được giới răn hàng đầu này theo đúng ý của Thiên Chúa.

Giới răn đứng hàng đầu !

Sau một loạt những chất vấn, gài bẫy của giới lãnh đạo Do Thái giáo về thẩm quyền xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ, về việc có được ly dị vợ hay không, về việc có được nộp thuế cho Hoàng đế Cesar không, việc có sự sống mai hậu hay không, hôm nay, một thầy thông luật lại hỏi Đức Giê-su về giới răn đứng hàng đầu trong các giới răn của Thiên Chúa. Đức Giê-su đã trích lại giới răn này đã được ghi chép trong sách Đệ Nhị Luật chương sáu, câu 4 đến câu 7 : “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của ngươi. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy”. Như vậy, giới răn hàng đầu này đã được chính Đức Giê-su chuẩn nhận và tái xác nhận vị trí quan trọng nhất của nó trong tất cả giới răn của Thiên Chúa. Điều này cho thấy, giới răn này đã ăn sâu vào trong tâm thức của Đức Giê-su đến nỗi chỉ cần người ta hỏi đến là Ngài trả lời ngay lập tức, không cần thời gian để suy nghĩ, để rà xét lại. Hơn nữa, khi nghe người thông luật tán thành và nhắc lại giới răn này thì Đức Giê-su đã nói với ông ta rằng : ông không còn xa nước Thiên Chúa. Bởi thế, yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận là giới răn đứng đầu trong mọi giới răn Thiên Chúa đã truyền dạy.
Bài đọc thêm: Thiên Chúa của kẻ sống !

Yêu Chúa và yêu người !

Yêu Chúa và yêu người trọn vẹn !

Giới răn này không chỉ đứng hàng đầu trong tất cả các giới răn của Thiên Chúa mà còn cho thấy tình yêu Thiên Chúa đòi buộc chúng ta dành cho Người và cho tha nhân phải là tình yêu tuyệt đối và trọn vẹn, chứ không phải tình yêu tương đối, tình yêu mảnh phần. Điều này thật xác đáng và công chính. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng Tuyệt Đối, thì chỉ có tình yêu tuyệt đối mới xứng với Người mà thôi. Hơn nữa, Thiên Chúa đã yêu chúng ta với một tình yêu tuyệt đối, trọn vẹn, vô bờ bến. Thiên Chúa vì yêu đã tạo dựng nên chúng ta cách lạ lùng, cho chúng ta được thừa hưởng tất cả công trình vĩ đại mà Người đã tác tạo. Thiên Chúa cho chúng ta được mang lấy hình ảnh, hoạ ảnh của chính Người, cho chúng ta được thông dự vào sự sống thần linh của Người, cho chúng ta được làm con cái của Người. Rồi khi con người sa ngã phạm tội, phản bội lại tình yêu của Thiên Chúa thì Thiên Chúa lại sai Con Một Yêu Dấu của Người là Đức Giê-su Ki-tô đến ở với chúng ta, hướng dẫn, dạy bảo, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, xua đuổi quỷ dữ và các thần ô uế; nhất là Đức Giê-su đã tự nguyện hiến dâng chính tính mạng của mình để cứu, để chuộc chúng ta về lại cho Thiên Chúa. Không chỉ dừng lại nơi đây mà Thiên Chúa còn đổ tràn Chúa Thánh Thần là Lửa Mến Thần Linh xuống trên từng người trong chúng ta để chúng ta có khả năng yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của chúng ta và yêu thương tha nhân như chính mình vậy. Như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền để đòi buộc chúng ta phải yêu mến Người và tha nhân cách trọn vẹn.
Bài đọc thêm: Sự thật sẽ giải thoát anh em !

Yêu Chúa và yêu người !

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su, Suối Nguồn Tình Yêu vô tận của Thiên Chúa, chúng con thật hạnh phúc khi được chính Chúa xác nhận lại giới răn hàng đầu là mến Chúa và yêu người cách trọn vẹn và tuyệt đối. Đồng thời, Chúa cũng tỏ cho chúng con biết rõ hơn tại sao Thiên Chúa lại đòi buộc chúng con phải yêu Thiên Chúa và tha nhân như vậy. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con rất nhiều. Chúng con tha thiết nài xin Chúa Giê-su tiếp tục tuôn đổ Chúa Thánh Thần là Lửa Mến Thần Linh xuống tràn ngập con người chúng con, để chúng con có thể thực thi được giới răn mến Chúa yêu người cách cụ thể trong từng ngày sống của chúng con, nhất là trong tháng tôn kính đặc biệt tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng con, nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô. Amen

Lm. Gioan Lưu ngọc Quỳnh, CSsR
nguon:svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!