Icon Collap
...
Trang chủ / Được yêu và yêu lại như Mẹ !

Được yêu và yêu lại như Mẹ !

Hôm qua, chúng ta hân hoan cử hành thánh lễ tôn vinh, đền tạ Thánh Tâm Chúa Giê-su. Hôm nay, chúng ta lại cử hành thánh lễ tôn kính trái tim vẹn sạch của Đức Maria. Nói cách khác, hôm qua, chúng ta tôn vinh tình yêu vô biên vô lượng của Đức Giê-su dành cho Chúa Cha và cho nhân loại. Còn hôm nay, chúng ta tôn kính tình yêu tuyệt mỹ của Đức Maria dành cho Thiên Chúa và cho loài người chúng ta. Vậy giờ đây, chúng ta hãy nài xin Chúa Thánh Thần, Lửa Mến Thần Linh của Thiên Chúa ngự xuống trên từng người trong chúng ta, soi sáng, hướng dẫn và trợ giúp cho chúng ta hiểu được lý do tại sao mà Chúa Giê-su và Đức Maria lại có được một trái tim thấm đẫm tình yêu dành cho Thiên Chúa và con người như vậy. Để nhờ đó, chúng ta cũng học biết cách thức để làm cho trái tim của mình cũng được cháy bừng lửa yêu mến như trái tim của Chúa Giê-su và của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ chúng ta.

Được yêu và yêu lại như Mẹ !

Giê-su được yêu và yêu lại !

Để có được tình yêu bao la như Chúa Giê-su và Mẹ Maria thì điều kiện tiên quyết phải có đó là cảm nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho chính bản thân mình và cho toàn thể nhân loại này. Quả thật, Đức Giê-su đã cảm nhận rất rõ tình yêu hải hà mà Chúa Cha dành cho bản thân Ngài như chính Ngài đã khẳng định: Chúa Cha yêu Chúa Con và cho Chúa Con tất cả, không giữ lại cho riêng mình bất cứ điều gì như : Chúa Cha trao cho Chúa Con tất cả mọi công việc để chu toàn (Ga 5, 6); Chúa Cha trao cho Chúa Con đặc quyền xét xử (Ga 5, 22-27); Chúa Cha trao cho Chúa Con quyến năng trên mọi tạo vật (Ga 17,2); Chúa Cha ban cho Chúa Con mọi sự trong tay Ngài (Ga 3,35;13,3); Chúa Cha trao cho Con tất cả, nên mọi sự của Cha là của con(Ga 16,15; 17,10), kể cả sự sống thần linh(Ga 5, 26); Chúa Cha ban cho Chúa Con chính bản thân mình, chính sự sống của mình, nên con sống nhờ Chúa Cha (Ga 5, 26;6,57). Chúa Giê-su còn cảm nhận rất rõ tình yêu của Chúa Cha dành cho nhân loại này khi nói với ông Ni-cô-đi-mô rằng : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả thật, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ”(Ga 3,16-18). Như vậy, nhờ cảm nhận được rõ ràng tình yêu vô biên vô lượng của Chúa Cha dành cho riêng mình và dành cho nhân loại mà trái tim Chúa Giê-su mới thổn thức, bừng cháy lửa yêu mến dành cho Chúa Cha và cho nhân loại như chúng ta đã được suy gẫm và chiêm ngưỡng trong lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su vừa cử hành hôm qua. Còn Đức Maria thì sao? Mẹ có cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa dành cho Mẹ Maria và cho nhân loại tội lỗi này không?
Bài đọc thêm: Suối Nguồn của tình yêu !

Được yêu và yêu lại như Mẹ !

Đức Maria được yêu và yêu lại !

Cũng một cách thế tương tự như Đức Giê-su, Mẹ Maria cũng cảm nhận và xác tín sâu sắc tình yêu vô lượng hải hà của Thiên Chúa dành cho bản thân mình và cho cả dân tộc Ít-ra-en nữa. Chính vì thế, trong bài Magnificat, sau khi nghe lời khen tặng của bà Elizabeth, Đức Maria đã vội thốt lên rằng : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới. Từ nay đến mọi đời, sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật Chí Thánh Chí Tôn. Đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường những kẻ kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao những kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo,Chúa ban của đầy dư, người giàu có, Chúa đuổi về tay không. Chúa độ trì Ít-ra-en tôi tớ của Người, vì nhớ lại lòng thương xót, như đã hứa cùng cha ông chúng ta và cho dòng dõi Abraham đến muôn đời”(LC 1,46-55). Trong bài ngợi khen này, chúng ta thấy rõ tâm hồn của Đức Maria thấm đẫm tình yêu của Thiên Chúa dành cho Mẹ và cho dân tộc Ít-ra-en của Mẹ nữa. Bởi vậy, Mẹ đã can đảm dâng hiến trọn vẹn con người, cuộc đời của mình cho Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương Mẹ hết tình, để Thiên Chúa có toàn quyền quyết định mọi sự theo như thánh ý của Ngài. Hình ảnh Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá, hiệp thông với những đau khổ mà người con của Mẹ là Đức Giê-su đang gánh chịu, minh chứng cho chúng ta thấy rõ tình yêu và sức mạnh của tình yêu nơi Mẹ, dành cho Thiên Chúa và nhân loại này lớn lao cao cả biết ngần nào. Mẹ đau với nỗi đau của Chúa Giê-su và ngay cả khi Chúa Giê-su đã trút hơi thở cuối cùng thì Mẹ vẫn ôm trọn nỗi đau đó trong trái tim của Mẹ. Đúng là một trái tim luôn rớm máu, rỉ máu vì yêu.
Bài đọc thêm: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Được yêu và yêu lại như Mẹ !

Cầu nguyện với Mẹ Maria !

Lạy trái tim vẹn sạch Đức Maria, Mẹ của Chúa Giê-su và Mẹ của tất cả chúng con ! Hôm nay, chúng con được chiêm ngưỡng và tôn kính trái tim vẹn sạch của Mẹ, trái tim thấm đẫm tình yêu bao la dành cho Thiên Chúa và cho nhân loại khốn cùng của chúng con. Chúng con xin tôn kính, tri ân và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Mẹ có được cảm thức được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Nhờ đó, Mẹ đã đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa bằng cách dâng hiến trọn vẹn con người và cuộc đời của Mẹ cho Thiên Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Mẹ khẩn cầu cho chúng con trước tòa uy linh cao cả của Thiên Chúa, để chúng con cũng có được cảm thức được Thiên Chúa yêu thương hết mực như Mẹ và cũng dám can đảm dâng hiến trọn vẹn con người và cuộc đời của chúng con cho Thiên Chúa. Chúng con cám ơn Mẹ Maria nhiều. Amen.

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận
error: Content is protected !!