Icon Collap
...
Trang chủ / Tội phạm không được tha !

Tội phạm không được tha !

Đối với lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa thì mọi tội phạm thượng đều được tha thứ, nhưng riêng có một thứ tội, đó là tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không bao giờ được tha thứ. Đó là một trong những sứ điệp quan trọng mà Lời Chúa trong Chúa nhất thứ X, mùa thường niên muốn gửi đến cho mỗi người trong chúng ta. Vậy, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là giống tội nào thế ? Tại sao tội phạm đến Chúa Thánh Thần lại không được tha? Chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống, soi sáng, hướng dẫn cho mỗi người chúng ta hiểu được tội phạm đến Chúa Thánh Thần là thứ tội nào, để biết biện phân mà tránh xa thứ tội khốn nạn này.

Tội phạm đến Chúa Thánh Thần !

Để hiểu được tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào, thiết tưởng chúng ta hãy xem lại bối cảnh làm phát sinh ra lời tuyên bố của Chúa Giê-su : “Tôi bảo thật các ông : mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”(Mc 3, 28-29). Vậy trước khi Đức Giê-su tuyên bố những lời này thì có những gì đã xảy đến với Ngài? Tin Mừng cho thấy, trước đó, có những người nhà của Đức Giê-su đến để đưa Ngài về, vì tưởng rằng Ngài đã mất trí. Trong khi đó thì : “ Có những kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Đức Giê-su bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giê-su liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “ Xa tan làm sao trừ Xa tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa tan mà chống Xa tan, Xa tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó”(Mc 3, 22-27). Nếu lùi lại trước nữa, chúng ta sẽ thấy những người Do Thái đã dùng đủ mọi thủ đoạn, mánh khóe nham hiểm, tinh vi để hãm hại, buộc Đức Giê-su phải sa vào bẫy của họ đã bày sẵn như có phải nộp thuế cho Céar không? Có được ly dị như Môi-sê đã truyền không? Ông lấy quyền nào mà làm những việc như vậy? Không có chuyện kẻ chết sống lại nếu một phụ nữ lấy bảy người chồng mà không có con. Giới răn đứng hàng đầu trong các giới răn là giới răn nào? Tuy nhiên, tất cả những vấn nạn mà họ đặt ra cho Đức Giê-su đều đã được Ngài giải quyết thỏa đáng, khôn ngoan, không ai bắt bẻ, buộc tội Ngài được, nhưng họ vẫn cố chấp không đón nhận sự thật mà còn tức giận và bất chấp mọi thủ đoạn, tìm những cách thức mới để triệt hạ Chúa Giê-su cho bằng được. Họ tung tin cho người nhà là Đức Giê-su bị mất trí, tâm thần để người nhà bắt đưa Ngài về. Họ còn vu khống Đức Giê-su dựa vào tướng quỷ Bê-en-dê-bun để trừ quỷ, Đức Giê-su bị thần ô uế ám. Nhưng Đức Giê-su đã nói cho họ biết một sự thật không thể chối cãi được là : Xa tan mà tự chia rẽ thì nước của Xa tan không thể tồn tại được. Hơn nữa, chỉ có kẻ mạnh mới đánh bại được kẻ yếu mà thôi. Như vậy, tội phạm đến Thánh Thần là tội đã biết được những sự thật của Chúa Giê-su mà vẫn dứt khoát không đón nhận, không tin vào Ngài mà còn tìm cách vu khống cho Đức Giê-su là kẻ mất trí, bị quỷ ám.

Bài đọc thêm: Thánh Thần – Nước Hằng Sống

Tại sao tội này không được tha ?

Chúng ta biết rằng Thánh Thần được ban cho nhân loại là để dẫn người ta đến được với Chúa Giê-su và tin nhận, tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa thật, để được sống đời đời. Chính Chúa Giê-su đã nói rất rõ rằng : “Song Thầy bảo thật anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ phái Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến , Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy; về sự công chính : vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, và anh em sẽ không còn thấy Thầy nữa; về việc xét xử : vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em; nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng Người sẽ nói lại những gì Người nghe, và sẽ loan báo cho anh em những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em”(Ga 16, 7-14). Như vậy, Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Giê-su sẽ được sai đến trần gian để dẫn chúng ta đến với sự thật toàn vẹn. Mà Sự thật toàn vẹn đó chính là Đức Giê-su, Đấng đã tuyên bố : Ta là Đường, là Sự thật và là Sự Sống. Hơn nữa, chính Thánh Thần sẽ làm chứng về Đức Giê-su : “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ phái đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí Sự Thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy”(Ga 15,26). Còn thánh Phao lô Tông đồ thì quả quyết rõ ràng : “Không ai có thể tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa mà không bởi Thánh Thần”(1Cr 12,3). Chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tin nhận Đức Giê-su là Thiên Chúa Hằng Sống. Còn với Chúa Cha thì Thánh Thần có vai trò gì vậy? Thánh Phao lô Tông đồ, trong thư gửi tín hữu Galat đã khẳng định rằng : “ Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : Abba, Cha ơi !”(Gl 4,6). Tất cả những điều này muốn nói cho chúng ta biết rằng : Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Giê-su, được ban cho nhân loại để dẫn người ta đến được với Chúa Giê-su, với Chúa Cha và tin nhận Chúa Giê-su, Chúa Cha, Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa duy nhất đã tự tỏ lộ chính mình cho chúng ta. Để nhờ tin vào Chúa Giê-su, Chúa Cha, Chúa Thánh Thần mà chúng ta được bước vào trong đời sống thần linh của Thiên Chúa và được hưởng sự sống đời đời của Thiên Chúa. Bởi vậy, khi người ta không tin nhận Chúa Giê-su, Chúa Cha thì người đó đang phạm tội chống lại Thánh Thần và phạm tội này làm sao có thể tha được.

Bài đọc thêm: Thầy sẽ yêu mến anh em !

Cầu nguyện với Thánh Thần !

Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng là Thần Chân Lý, là Đấng dẫn chúng con đến được với Chúa Giê-su và với Chúa Cha, Đấng làm cho chúng con tuyên xưng và đón nhận Đức Giê-su là Chúa và giúp cho chúng con được thưa lên hai tiếng Abba Cha ơi! Chúng con xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con luôn biết sống trong sự thật, luôn biết ngoan ngùy để cho Chúa dẫn đưa chúng con đến với Chúa Giê-su và với Chúa Cha. Nhờ đó, chúng con sẽ thoát ra khỏi tội trọng nguy hiểm là chống lại chính Chúa Thánh Thần, để luôn được đón nhận ơn tha thứ, nhất là khi chúng con yếu đuối sa ngã phạm tội. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Thánh Thần rất nhiều. Xin Chúa Thánh Thần luôn ở với chúng con và hướng dẫn chúng con trong mỗi ngày sống Chúa nhé. Amen

Linh mục Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, C.Ss.R

Bình luận
error: Content is protected !!