Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy sống trong sự thật !

Hãy sống trong sự thật !

Hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục dạy chúng ta về các giới răn. Dân Israel có lòng tôn kính lớn nhất đối với Danh Thiên Chúa, một sự tôn kính thiêng liêng, vì họ biết rằng danh này ám chỉ về một Đấng, về Thiên Chúa , và Thiên Chúa đáng được mọi sự kính trọng, mọi danh dự và mọi vinh quang, bằng tư tưởng, bằng lời nói và bằng hành động. Vì lý do này, biết rằng thề là có Thiên Chúa làm chứng cho sự thật mà chúng ta nói, nên luật truyền: “Ngươi chớ thề dối, nhưng phải giữ trọn lời thề với Chúa” (Mt 5, 33) Nhưng Chúa Giêsu đến để hoàn thiện lề luật (và làm như vậy để hoàn thiện chúng ta trong việc tuân giữ lề luật) và đi xa hơn: “ Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.” (Mt 5:34-35). Điều này không có nghĩa là bản thân của việc thề là xấu mà cần phải đặt ra những điều kiện để lời thề đó là chính đáng, chẳng hạn như có lý do nghiêm trọng, chính đáng và nghiêm trọng (ví dụ như xét xử) và để người ta thề là đúng và tốt

Hãy sống trong sự thật !

Bài đọc thêm: Có thiên thần hộ thủ thật không?

Nhưng Chúa vẫn nói với chúng ta: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không thì phải nói ‘không’” (Mt 5:37). Nghĩa là, Người mời gọi chúng ta sống trong sự thật trong mọi trường hợp, điều chỉnh suy nghĩ, hành động và lời nói của chúng ta cho phù hợp với sự thật. Và sự thật là gì ? Đây là câu hỏi lớn mà chúng ta nghe trong Tin Mừng , do Philatô đặt ra , trong cuộc xét xử Chúa Giêsu và là câu hỏi mà nhiều nhà tư tưởng qua nhiều thế kỷ muốn đưa ra câu trả lời. Thiên Chúa là Sự Thật. Ai sống đẹp lòng Thiên Chúa, tuân giữ các điều răn của Người, là sống trong Sự Thật. Cha thánh xứ Ars đã nói: “Lý do tại sao rất ít Kitô hữu hành động với mục đích duy nhất là làm hài lòng Thiên Chúa là vì hầu hết họ đều rất thiếu hiểu biết. Lạy Chúa, biết bao việc lành cho trời đã bị lãng phí!”

Hãy sống trong sự thật !

Bài đọc thêm: Đồng tính -Sự thật hay ngộ nhận-phần II

Chúng ta phải rèn luyện bản thân, đọc Tin Mừng và giáo lý. Sau đó hãy sống theo những gì chúng ta đã học được.Và “Chúng ta được mời gọi thiết lập giữa chúng ta, trong gia đình và cộng đồng của chúng ta một bầu không khí trong sạch và tin tưởng lẫn nhau, để chúng ta có thể được coi là chân thành mà không cần dùng đến những biện pháp can thiệp ưu việt nào đó để được tin tưởng”!

Cha Jordi PASCUAL Bancells – (Salt, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!