Icon Collap
...
Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tiêu điểm

  Thư của Cha Bề Trên Tổng Quyền DCCT

  Ngày đăng: 29/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
  Trong Năm Thánh Hành Hương và Thừa Sai Với Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này, lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng có một ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta. Các Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được ĐGH Phanxicô làm phép vẫn đang trên đường đi thăm các Tỉnh, Phụ Tỉnh, Miền, Cộng đoàn thuộc Hội Dòng, khi chúng ta vẫn đang tiếp tục...

  Lược sử Tổng Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

  Ngày đăng: 23/09/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
  Trong chương trình ý định của Thiên Chúa, Đức Maria có một chỗ đứng vô cùng quan trọng không ai có thể thay thế được. Mẹ Maria đã thực sự trở thành mẫu gương cho...
1 2 3 4 5
error: Content is protected !!