Icon Collap
...
Trang chủ / Phim tài liệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Việt Nam

Phim tài liệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Việt Nam

Phim tài liệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Việt Nam.
Lịch sử lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Việt Nam – Phim tài liệu mừng Năm Thánh kỷ niệm 150 năm (1866 – 2016) Đức Giáo Hoàng Piô IX trao Linh Ảnh cho Dòng Chúa Cứu Thế với lời nhắn nhủ : “Hãy làm cho thế giới biết MẸ !”

Trong niềm vui mừng Lễ Thánh Anphongsô, sau khi được Cha Giám Tỉnh xét duyệt và cho phép, Lm. JM. Hà Ngọc Phú, C.Ss.R., Trưởng Ban Năm Thánh Đức Mẹ HCG xin giới thiệu đến Quý Cha, Quý Thầy và quý cộng đoàn bộ phim tài liệu mừng Năm Thánh nói về lòng sùng kính Đức Mẹ HCG tại VN. Đây là một chương trình mừng Năm Thánh do TW DCCT khởi xướng.
Phim này đã được chiếu tại Đại hội Năm Thánh Đức Mẹ HCG tại Philippines vừa qua và nhận được nhiều lời khen từ Quý Cha ở TW cũng như Quý Cha, Quý Thầy khác và các anh chị em giáo dân.
Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Giám Tỉnh và xin giới thiệu bộ phim này, để qua bộ phim mỗi người chúng ta gia tăng thêm lòng sùng kính Đức Mẹ, tin tưởng và phó thác nơi Mẹ vì Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp.

TTMV – DCCT

Bình luận
error: Content is protected !!