Icon Collap
...
Trang chủ / Mẹ Maria là kho tàng ẩn giấu

Mẹ Maria là kho tàng ẩn giấu

Mẹ khiêm nhượng, muốn tự che khuất con mắt người đời , chỉ để một mình Thiên Chúa biết (1- 5)Chúa Giêsu nhờ Mẹ xuống thế làm người. 

1. Khi xưa Chúa Giêsu đã nhờ Mẹ Maria đồng trinh để sinh xuống thế gian, thì ngày nay, Người cũng nhờ Nữ vương Mẹ Maria để thống trị thế giới. Mẹ khiêm tốn muốn ẩn mình trong Chúa.

2. Khi xưa, Mẹ đã sống trong im lặng, trong âm thầm. Bởi đó, Chính Chúa Thánh Thần và Giáo Hội tặng cho Người tước hiệu (Almar Mater: Mẹ ẩn dật. Lúc còn sống, vì lòng khiêm nhường sâu thẳm, Mẹ không muốn cho ai biết đến mình. Chỉ dành  cho một Thiên Chúa biết thôi. Mẹ không muốn ai biết đến.

3. Người thiết tha xin Chúa che giấu mình đi trong khó nghèo, hèn hạ! Chúa đã nhận lời, che khuất con mắt tò mò của người đời, không cho ai biết Mẹ đã chịu thai, sinh ra và hoạt động trong thế gian làm sao,cả những mầu nhiệm cao cả như sự Người sống lại và lên trời cũng bị giấu kín, cha mẹ Người cũng không hiểu thấu Người; các thần trời cũng không biết Người là ai, nên cứ hỏi nhau : Trinh nữ này là ai ? (Diệu ca 3,6; 8,5) Bởi vì Đấng Cao cả đã không cho các Ngài biết, hoặc có tỏ ra thì chỉ là chút ít. Chúa Con nhận lời để Mẹ ẩn khuất.

4. Đức Chúa Cha đã thỏa thuận cho Mẹ Maria không làm một phép lạ nào lúc bình sinh, hay ít ra không làm những phép lạ lớn lao, dầu Người đã nhận được quyền làm phép lạ cả thể như Đức Chúa Con đã thông trót sự khôn ngoan thượng trí của mình cho Mẹ Maria, nhưng cũng thuận để cho Người im lặng hoặc nói rất ít. Mặc dầu Mẹ là Bạn trung thành Chúa Thánh Thần, nhưng Chúa cũng bằng lòng để cho các thánh Tông đồ và các thánh sử như quên Mẹ đi, chỉ nói những điều cần để hướng dẫn người đời nhận biết Chúa Giêsu mà thôi. Mẹ Maria là tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa.

5. Mẹ Maria là một kỳ công kiệt tác của Đấng Chí Tôn nên Người chỉ muốn một Mình am hiểu và biệt hưởng Mẹ (thánh Bernadino). Mẹ Maria là Mẹ thật Đức Chúa Con, nhưng Chúa cũng vui lòng để cho Mẹ mình tự hạ, ra như không, để dễ giữ lòng khiêm nhường. Và mặc dầu trong lòng vẫn thành thực yêu mến Mẹ, tuy nhiên, bề ngoài đã có lần Chúa xử với Người như khách xa lạ, khi kêu Người như kêu ai khác : “Thưa bà” (Ga 2,4;11,26). Đức Mẹ là Giếng đã được niêm phong cẩn thận (Diễm ca 4,12), là Bạn trung thành, thanh sạch Chúa Thánh Thần, nên chỉ có một mình Chúa có quyền biệt hưởng. Đức Mẹ là cung thánh, là biệt thự xứng đáng Chúa Ba Ngôi ngự trị ; ngai Chúa ngự giữa các Kerubim và Seraphim trên thiên đàng cũng không sánh bằng…không một loài thụ tạo nào được ra vào biệt thự đó khi chưa có phép Thiên Chúa.

(dựa theo bản dịch của Linh mục Nguyễn Tri Ân, OP,
do Dân Chúa xuất bản 1980)

Bình luận
error: Content is protected !!