Icon Collap
...
Trang chủ / Kinh nguyện và các việc thực hành – Embracing The Icon Of Love

Kinh nguyện và các việc thực hành – Embracing The Icon Of Love

 Một tuần sùng kính (novena) là chín ngày hoặc là các tuần với những lời nguyện. Tuần sùng kính này được khởi đi từ tuần chín ngày chìm trong cầu nguyện mà Đức Trinh Nữ Maria và các Tông Đồ đã thực hiện từ lễ thăng thiên đến lễ Hiện Xuống (Acts 1: 14). Từnovena có nguần gốc từ novem của tiếng Latin có nghĩa là “số chín.” Những ai làm tuần cửu nhật thường là họ đang cầu nguyện cho những nhu cầu và những ý nguyện đặc biệt trong đời sống của họ, và nài xin Đức Maria cầu nguyện với họ trong chín ngày này.
NHÂN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN. AMEN
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự tin tưởng vững vàng, con chạy đến trước Ảnh Thánh Mẹ để nài xin sự trợ giúp của Mẹ. Con tự biết rằng không phải do việc lành phúc đức của con, nhưng do lòng tín thác vào lời hứa của Chúa Giêsu và sự trợ giúp nơi tình mẫu tử của Mẹ trong những lúc con lâm nguy thiếu thốn. Ôi! Lay Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ đã nhìn thấy những vết thương của Đấng Cứu Thế và máu của Ngài đã đổ ra trên cây thánh giá để đem ơn cứu độ cho chúng con. Đang khi Con của Mẹ trong giờ lâm tử đã trao Mẹ như một người Mẹ cho chúng con. Ôi! Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, vì cuộc khổ nạn đau thương và cái chết của Con rất thánh Mẹ, vì sự đau khổ khôn xiết kể của chính trái tim Mẹ, con nài xin Mẹ cầu cùng Chúa cho con ơn này (…dừng lại thầm thĩ ơn mình muốn xin), mà con đang cầu xin, và đang thiếu thốn. Ôi! Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ biết Chúa Giêsu ao ước ban cho tất cả chúng con những công nghiệp từ sự cứu chuộc của Ngài biết dường nào. Ôi! Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng con vui sướng dường bao vì tất cả mọi hồng ân chúng con nhận được từ Thiên Chúa đều qua sự trợ giúp của Mẹ. Mừng vui lên! Hỡi Rất Thánh Nữ Đồng Trinh, hỡi Đấng Đầy Ân Sủng. Ôi Maria! Mẹ của chúng con, chúng con ta ơn Mẹ vì nhờ tiếng “xin vâng” đối với Thiên Chúa, Mẹ đã trở nên Mẹ của Ngài. Xin Mẹ tháp nhậm lời cầu nguyện của chúng con vào với lời cầu nguyện của Mẹ khi chúng con van xin Lòng Xót Thương của Thiên Chúa trong những lúc khốn khó.
– Đọc một kinh Kính Mừng.
– Đọc Câu Kinh Thánh:
“Nào hỡi thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò!
Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi:
Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng,
khiêm tốn ngồi trên lưng lừa.” (Dc 9:9)
– Suy niệm trong Thinh Lặng.
– Tán Tụng Mẹ
Thật là chính đáng cho Mẹ, Người đã cưu mang Thiên Chúa, Mẹ được chúc phúc và vô nhiễm tội truyền. Mẹ đáng được kính trọng hơn các tổng lãnh thiên thần và vinh quang vượt xa các thiên thần. Mẹ vẫn là một trinh nữ khi Mẹ hạ sinh Ngôi Lời Thiên Chúa. Ôi, Mẹ đích thật của Thiên Chúa, chúng con tán dương Mẹ.
– Kinh Cầu:
Thánh Maria, cầu cho chúng con.
Mẹ Chúa Giêsu, cầu cho chúng con.
Cụng Điện của Chúa Thánh Thần, cầu cho chúng con.
Mẹ của những người nghèo khó, cầu cho chúng con.
Sức Khoẻ của những người ốm đau, cầu cho chúng con.
Ủi An của những đau khổ, cầu cho chúng con.
Mẹ của Thiên Chúa,
Mẹ Hằng Cứu Giúp, cầu cho chúng con.
– Tán Tụng Mẹ
Ôi! Maria rất thánh đồng trình vẹn tuyền, các tầng trời cao nhất không thể chứa nổi Thiên Chúa, Đấng mà Mẹ cưu mang trong cung lòng. Mẹ được chúc phúc giữa những người phụ nữ, và được chúc phúc do hoa quả của lòng Mẹ.
– Chúng ta cùng cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã trao cho chúng con bức linh ảnh Mẹ của on Chúa để tôn kính dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp. Qua đó, trong mọi cơn gian nan khốn khó chúng con luôn luôn nhận được sự trợ giúp liên tục của Đức Trinh Nữ Maria hầu có thể đón nhận được phần thưởng ơn cứu chuộc đời đời. Chúa hằng sống và hiển trị đến muôn thủa muôn đời. Amen.
LỜI NGUYỆN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa, Vô Nhiễm Tội Truyền, Nữ Hoàng Thiên Quốc, Đấng Bảo Trợ các Kitô hữu, là chỗ tựa nương và hy vọng của các tội nhân. Nay, con là kẻ khốn cùng nhất trong tất cả, chạy đến quỳ trước ảnh thánh Mẹ. Con khiêm tốn sấp mình trước Mẹ, ôi lạy Nữ Hoàng đáng chúc tụng của lòng con, con hết lòng cảm tạ Mẹ vì muôn vàn ơn phúc Mẹ đã chuyển cầu cho con. Nhưng trên tất cả, con cảm tạ Mẹ vì đã cứu con khỏi những khổ hình nơi luyện ngục mà con đã nhiều lần đáng bị giam cầm trong đó.
Ôi lạy Nữ Hoàng, con yêu mến Mẹ, và vì lòng yêu mến Mẹ, con đoan hứa làm tôi tớ Mẹ đến trọn đời, và làm tất cả mọi sự để mọi người cũng có thể yêu mến, tôn sùng và làm tôi tớ Mẹ. Ôi Mẹ rất nhân từ, sau Thiên Chúa, Mẹ là niềm cậy trông và là nguồn ơn cứu độ của con. Xin Mẹ hãy nhận con làm tôi tớ và dưới sự bảo hộ đầy uy quyền của Mẹ. Mẹ có thể đón nhận mọi sự từ Thiên Chúa. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho con khỏi sa vào các cơn cám dỗ hiểm nguy, hoặc ít ra giúp con vượt qua chúng. Xin Mẹ cũng giúp cho con mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, và đức mến không giả dối. Đặc biết xin Mẹ ở với con trong giờ sau hết của đời con ở thế gian này.
Lạy Đấng Nữ đầy ơn sủng, không phải vì nhờ những lời cầu nguyện của con, nhưng vì lòng mến của Mẹ đối với Thiên Chúa mà con nài xin Mẹ. Lạy Mẹ, xin đừng bỏ rơi con mãi cho đến khi Mẹ nhìn thấy con trên thiên đàng nơi con không ngừng chúc tụng, và cảm tạ Mẹ trong Vương Quốc của Con Chí Ai Mẹ cùng với Chúa Cha Hằng Có Đời Đời, cùng với Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống, Đấng trọn tốt trọn lành, cung với tất cả uy lực, vinh quang và dạnh dự bây giờ và hằng có đời chẳng cùng. Amen.

Copyright © 2015 Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Email: mhcgdcct@gmail.com

Bình luận
error: Content is protected !!