Icon Collap
...
Trang chủ / Xin hiệp ý cầu nguyện cho tuần Đại phúc tại Gx Cao Thái, Gp Sài Gòn

Xin hiệp ý cầu nguyện cho tuần Đại phúc tại Gx Cao Thái, Gp Sài Gòn

Kính thưa anh chị em!

Nhóm Đại Phúc Miền Nam chúng con sẽ thực hiện tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Cao Thái, Gp. Sài Gòn, từ ngày 08 – 14 / 10 / 2017.

Quý cha tham gia đại phúc:

1. Cha Giu-se Nguyễn Hồng Phước
2. Cha GB, Hoàng Xô Băng
3. Cha Phao-lô Nguyễn Hữu Thuận
4. Cha Giu-se Nguyễn Quốc Toản
5. Cha Giu-se Nguyễn Tuấn Minh
6. Cha Giu-se M. Lê Thanh Thiện Đạt
7. Cha Giu-se Nguyễn Duy Thịnh
8. Cha Phao-lô Ngô Văn Phi
9. Cha Phao-lô Trần Thanh Điền
10. Cha Mi-ca-e Nguyễn Công Đức
11. Cha An-tô Nguyễn Tấn Hùng

Kính xin anh chị em cầu nguyện cho Tuần Đại Phúc được đạt kết quả tốt theo ý Chúa muốn!

Xin chân thành cảm ơn anh chị em!

Thay mặt cho anh em trong Đoàn Đại Phúc,

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước.

Bình luận
error: Content is protected !!